وکیل خیانت در امانت در شیراز

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

 

شناخت جرم خیانت در امانت و بررسی آن

وکیل خیانت در امانت در شیراز میگوید: با توجه به اینکه از گذشته تا امروز در جوامع انسانی امانت‌داری جزو رفتارهای شایسته بوده است، عرف و اسلام همواره در جامعه اعمال مخالف آن را نکوهش نمودند. در قانون نیز این عمل جرم انگاری شده است و از آن تحت عنوان خیانت در امانت نام برده شده و برای آن مجازات مقرر گشته است. در این بخش از مقاله دادسرا یار شما مخاطب عزیز را با همه جوانب قانونی جرم خیانت در امانت و مجازات آن آشنا می کنیم.

وکیل خیانت در امانت در شیراز
وکیل خیانت در امانت در شیراز

 خیانت در امانت

واژه خیانت در امانت به معنای عهد شکنی و بی وفایی می باشد و امانت مال یا چیز  با ارزشی است که به موجب یک قرارداد امانی یا بر اساس قانون در نزد فردی برای نگهداری واقع می شود. پس خیانت در امانت به مفهوم آن است که فردی که مال در نزد او به امانت سپرده شده است، در نگهداری و مراقبت از آن کوتاهی به عمل آورد یا آن را بدون اذن صاحب مال مورد استفاده قرار دهد و استعمال کند یا تباه نماید و از بین ببرد.

با توجه به قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت به مفهوم استعمال کردن یا استفاده یا گم کردن یا تلف نمودن و تباه کردن و تضییع کردن مالی است که به طور امانی نزد یک شخص برای نگهداری گذارده شده است. البته باید همراه با سوء نیت و قصد زیان رساندن به صاحب مال می باشد. خیانت در امانت از دسته جرایمی  می باشد که باید آن را جزو جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت دانست.

نکته بسیار مهم در مورد جرم خیانت در امانت این که عنوان آن باید مال مشخصی باشد  و بر این اساس یک مال کلی این امکان را ندارد که موضوع جرم خیانت در امانت قرار بگیرد و باید آن را دعوای حقوقی و یک دین دانست. آن چه مناسب با اصل برائت و تفسیر به نفع متهم می باشد، نیز اقتضا می کند که این مسئله را مورد توجه داشته باشیم. بعضا پرونده های خیانت در امانت و اثبات مالکیت به یک دیگر پیوند زده شده که در این زمنیه میتوانید با وکیل اثبات مالکیت در شیراز مشورت کنید

 ارکان خیانت در امانت

همواره در مورد جرم خیانت در امانت و برای تحقق آن حضور سه رکن، اساسی می باشد. امین و خائن و مال مورد امانت.

امین یا امانتدار شخصی است که مال معین از سوی مالکان مال به او سپرده می شود تا در مسیر معین آن را به مصرف برساند یا در زمان مشخصی به صاحب مال مسترد دارد.

مال مورد امانت همان مالی می باشد که از سوی مال به امین واگذار می شود تا از آن نگهداری نماید. مثل لباسی که فردی به دیگری برای مدتی مشخص امانت می دهد آن لباس مال مورد امانت خواهد بود.

خائن همان شخص امین می باشد که مال مورد امانت در نزد او نگهداری می شده تا برای مدتی از آن حفاظت کند یا در مسیر خاصی به مصرف برسد. اما آن مال را برای خود یا دیگری که در قرارداد وجود نداشته به استفاده و استعمال رسانده  یا این که آن را تباه نموده و از بین برده است.

استعمال به مفهوم استفاده کردن و در جرم خیانت در امانت  است. یعنی شخص امین مال مورد امانت را برای خود استفاده کرده یا این که برای شخصی دیگر آن را به کار برده است که در قرارداد امانی نبوده است.

تصاحب به معنای آن است که امین با مالی که نزد او برای نگهداری سپرده شده، طوری رفتار نموده که خود را مالک آن مال به حساب بیاورد. به عبارت ساده‌تر مال را مالک شود یا طوری رفتار کند که دیگران احساس کنند مالک مال است. تصاحب و استعمال و در حالت کلی خیانت در امانت در مورد املاک نیز میباشد با وکیل ملکی در شیراز صحبت کنید

اتلاف به معنای از بین بردن و نابود کردن مالی که به امانت نزد امین سپرده شده است. مثلاً خانه ای را که در نزد امین به عنوان امانت و برای نگهداری سپرده شده باشد، به گونه ای استفاده کند که سبب از بین رفتن ساختمان خانه شود یا سبب آتش سوزی در آن خانه گردد.

نکته قابل توجه در مورد جرم خیانت در امانت این است که برای این که قرارداد امانی به طور صحیح و درستی واقع شود، مال مورد امانت باید از سوی صاحب مال یا نماینده او به امین سپرده شود.

به بیان دیگر اگر یک مال از سوی سارق یا فردی که به شکل غیر قانونی، مال را در تصرف دارد،  به امین داده شود تا از آن نگهداری کند قرارداد امانی موضوعیت نخواهد داشت و اگر هر مشکلی در مورد ایجاد شود، جرم خیانت در امانت وقوع نیافته است. پس مال باید به شکل قانونی به شخص امین سپرده شود. اگر امین مالی را دزدیده باشد یا از سارق و امانت بگیرد و بعد از آن مال را به صاحب  اصلی مال برگرداند یا مثلاً اگر صاحب مال دولت بوده است به دولت تحویل دهد  خیانت در امانت اتفاق نیفتاده است.

جرم خیانت در امانت زمانی ثابت می شود که امانت گذارنده قادر باشد ثابت کند که اول از صاحب اصلی مال می باشد. ثانیا آن را به فرد امین سپرده است و این کار را برای مدت معینی انجام داده یا این که می خواسته در مسیر خاصی به مصرف رسانده شود و چون الان این اتفاق رخ نداده است و امین در کار خود کوتاهی کرده شاکی بوده و درخواست اقامه جرم خیانت در امانت را دارد. خیانت در امانت به وسیله چک چگونه است؟ با وکیل چک در شیراز مشورت کنید

وکیل خیانت در امانت در شیراز
وکیل خیانت در امانت در شیراز

اشکال مختلف جرم خیانت در امانت

 سوءاستفاده از  اشخاص ضعیف و نفس

یکی از اشکال جرم خیانت در امانت، سوءاستفاده از ضعف نفس افراد با بهره بردن از هوا و هوس یا نیازهای فردی شخص غیر رشید و به زیان او می باشد که در قانون هم ذکر شده است. نوشته یا سند چه تجاری چه غیر تجاری مانند چک، سفته، برات، حواله، قبض و مفاصاحساب یا هر نوشته ای که سبب شود فرد غیر رشید التزامی یابد و ضمنا گیرنده سند بری گردد یا هر شخص دیگری منفعتی به دست آورد که در این حالت ضمن جبران خسارت مالی، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و ۱ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

این نکته را باید در نظر داشت چنان چه مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر شخص ضعیف النفس داشته باشد، مجازات و جبران ضرر و زیان مالی، سه تا هفت سال حبس محکوم خواهد شد.

 سوء استفاده از سفید مهر:

هر شخصی که سفید مهر یا سفید امضایی به او امانت داده شده است یا به هر شکل دیگری  کسب کرده باشد اگر از آن سوء استفاده کند ،مصداق جرم خیانت در امانت می باشد و مجازات  او یک تا سه سال حبس خواهد بود.

 خیانت در امانت کارکنان دولت در اموال دولتی

چنان چه هر کدام از کارمندان دولت و ادارات و سازمان های دولتی و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیاد ها و موسساتی که تحت نظر ولی فقیه اداره می‌شود و همچنین دیوان محاسبات و موسساتی که به  کمک مستمری دولت اداره می گردند یا دارندگان پایه قضایی و کلاً اعضا و کارکنان هر سه قوه و نیز نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی و خواه غیر رسمی، مبالغ نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا بقیه اموال متعلق به هر یک از موسسات و سازمان هایی که در بالا ذکر شد، یا افرادی که با توجه به تکلیف به آن ها سپرده شده است، آن را مورد استفاده ی سو قرار دهند، بی آن که حتی اراده به تملک آن به نفع خود یا دیگری کرده باشند، متصرف غیرقانونی تلقی شده و ضمن این که باید خسارات و زیان وارد شده را جبران کنند، باید اجرت المثل را نیز پرداخت نمایند و به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.

اگر از این اموال بهره برده باشد علاوه بر این که مجازات را دریافت می کنند، به جزای نقدی برابر قیمتی که از آن بهره برده محکوم خواهد شد و نیز در شرایطی که به سبب کوتاهی یا زیاده روی سبب تباه شدن اموال و مبالغ دولتی شوند و یا آن ها را به استفاده برساند که در قانون برای آن ها پیش بینی نشده است و در جز موارد معین و یا اضافه بر اعتبار مصرف کنند، همین مجازات در مورد آن ها جاری خواهد شد. وکیل سفته در شیراز میگوید: یکی از مواردی که جرم خیانت در امانت به صورت مکرر اتفاق می افتد جرم خیانت در امانت در سفته است در این زمینه میتوانید با وکیل سفته در شیراز و یا وکیل چک در شیراز مشورت کنید

 قانون تجارت و خیانت در امانت

وکیل شرکت در شیراز میگوید:در شرایطی که دلال برخلاف تکلیفی که به عهده دارد نسبت به کسی که به او ماموریت داده است، به سود طرف دیگر معامله ای را انجام دهد یا علیرغم عرف تجارتی آن محل از سوی شخص فوق الذکر مبلغی را دریافت کند یا وعده مبلغی را بپذیرد، مستحق اجرت و مخارجی که کرده ندانسته و مضاف بر آن شامل مجازات خیانت در امانت می شود.

وکیل خیانت در امانت در شیراز
وکیل خیانت در امانت در شیراز

حق العمل کار چنان چه امر نادرستی را انجام دهد. مثلاً بر اساس حساب عامل قیمتی را بیش از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محاسبه کند، مستحق  حق العمل نخواهد بود و مضاف بر آن به او این اجازه داده شده است که در دو حالت فوق الذکر حق العمل کار را خریدار و فروشنده تلقی نماید و علاوه بر آن فرد مرتکب به مجازاتی که برای خیانت در امانت در قانون پیش‌بینی شده است، محکوم خواهد شد.

در شرایطی که در هنگام ورشکستگی تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه، پولی و مالی را  تباه کند،  خائن در امانت محسوب می شود.

 خیانت در امانت در قانون انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت در شیراز میگوید:چنان چه شخص مجهول الوارثی وجود داشته باشد و افرادی متصرف مال متعلق به او باشند و یا کسانی که به او بدهکاری داشتند پس از مدتی که بر اساس ماده ۶ تعیین شده است نسبت به اموال منقول و وجه نقد او در مدت ۱۰ سال از زمان فوت مالک و اموال غیر منقول و طی مدت ۲۰ سال از زمان فوت مالک مال مزبور و یا دین یا منفعت ناشی از آن را بر اساس تبصره ماده مذکور به دولت تقدیم و پرداخت نکنند، به مجازاتی که بر اساس قوانین جزایی برای جرم خیانت در امانت تعیین شده است، محکوم خواهند شد.

در شرایطی که بدهکار و متصرف، شخص حقوقی یعنی شرکت باشد، مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف یا مدیر می باشد، مسئولیت اجرای مقررات تبصره ماده ۶ را به عهده خواهد داشت. چنان چه تخلف از این امر صورت بگیرد به مجازات جرم خیانت در امانت محکوم می شود. تبصره ماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت چنین تعیین کرده که موسسات تجاری و صرافی و نظیر آن و یا افرادی که اموال مجهول الوارث در نزد آن ها واقع شده است، تکلیف دارند با توجه به عرف هر محل آن اموال را تقدیم به دولت کنند. 

قانون ثبت اسناد و املاک  و خیانت در امانت:

اگر در مورد املاک وقفی و حبس شده و ثلث تقاضای ثبت صورت بگیرد،  متولی یا نماینده اوقافی که بر اساس نظام نامه، وظیفه ی دادن عرض حال و اعتراض و تعقیب و پیگیری دعوا و نگهداری و حقوق وقف یا حبس و ثلث باقی مانده را دارد، اگر بر اثر ناتوانی به وظیفه خود عمل نکند، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در جایی که تقاضای ثبت ملک دیگری برای  آن که حقوق ارتفاقی املاک وقفی و حبسی و ثلثی باقیمانده ذکر نشده باشد، انجام شود اگر شخص فوق‌الذکر بر اثر ناتوانی وظیفه خود را انجام ندهد باز هم به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد بود.

وکیل خیانت در امانت در شیراز
وکیل خیانت در امانت در شیراز

  مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت در شیراز میگوید:

نخست باید  شاکی  شکواییه راجع به جرم خیانت در امانت تنظیم نموده و هزینه ی آن را در دفاتر خدمات قضایی و دادسرا پرداخت کند و مقدار هزینه ای که در این مورد پرداخت می‌شود، ارتباطی با ارزش مال مورد امانت نخواهد داشت. بعد از آن که موضوع شکایت را نگارش نموده و محل و تاریخ انجام جرم را درج کرد، در قسمت بعد میزان خسارتی که به  به شاکی و مال مورد مطالبه وارد شده است را قید کند و اسناد و مدارک راجع به احقاق جرم، مشخصات شاهدان و مطلعان را بنویسد و در نهایت مشخصات متهم را نگارش نمایند.

دادسرا پرونده را بررسی می‌کند. چنان چه نیازمند تحقیقات و مراحل تکمیل پرونده باشد، به کلانتری ارجاع می نماید. پس از آن پرونده مجدداً به دادسرا مسترد می شود. اگر جرم ثابت شود دادسرا کیفرخواست تنظیم شده را با شواهد و اسناد و مدارک برای صدور رای نهایی به دادگاه می فرستد. وقتی جرم خیانت در امانت در دادگاه ثابت شود ،حکم مجازات آن تعیین می‌شود.

بر طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مجازات این  جرم چنین تعیین شده است اگر فرد امانت دار که وقتی متهم شناخته شود دیگر امانت دار نخواهد بود و خائن است، اموالی که نزد او برای نگهداری سپرده شده است را به زیان مالک استفاده کند یا آن را تصاحب یا مفقود را تباه نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.