وکیل در نور آباد

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل کیفری در شیراز در مورد آدم ربایی توضیح داد آدم ربایی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آن مجازات سنگین در نظر گرفته است.

شرافت انسان ها و اینکه خداوند انسان را آزاد آفریده است می‌تواند از جمله دلایلی باشد که بر مبنای آن قانون گذار برای سلب آزادی افراد مجازات سنگینی در نظر گرفته باشد. از بدو تولد انسان آزاد آفریده می‌شود و آزادی موهبتی است که خداوند با تولد به همه اشخاص عنایت می فرمایند و هیچ کس حق ندارد این آزادی را سلب یا دیگری را در بند کند مگر به موجب قانون و تحت شرایط خاص و قانونی.

معمولاً ربودن با زور و اجبار همراه است و بیشتر ربایندگان انگیزه شان انتقام جویی و تسویه حساب شخصی می باشد ضمن اینکه فردی که ربوده می‌شود معمولاً ترسیده و از نظر روحی آسیب می‌بیند مخصوصا اینکه ربوده شده زن یا کودک  باشد.

علاوه بر آسیب های روحی که ثمره تهدید و ارعاب از سوی رباینده می باشد ممکن است فرد بوده شده مورد آزار جسمی نیز واقع شود.

درکنار آسیب های فردی که برای فرد ربوده شده ایجاد می‌شود جامعه نیز متحمل آسیب های فراوانی می شود شما تصور کنید در مقابل دیدگان شما فردی ربوده شود اولین احساس غالب بر بیننده ربوده شدن یک فرد احساس ناامنی است پس لازم است قانون گذار در جهت حفظ آزادی افراد جامعه و حفظ امنیت اجتماعی برای جرم آدم ربایی مجازات سنگین در نظر بگیرد.

وکیل در نورآباد
وکیل در نورآباد

بنابراین نمی توان دیگری را ربوده و برای ربودن دلیل آورد.

وکیل ادم ربایی در شیراز در این زمنیه شرح میدهید:

شاید در باور افراد اینگونه باشد که چنانچه فردی را به صورت مسالمت آمیز به مکانی برده و از وی پذیرایی کنیم و چند روزی او را نگاه داشته بدون اینکه به وی سخت بگذرد و بدین وسیله شرایط برای رسیدن به خواسته خویش فراهم کنیم،عنوان این عمل آدم ربایی نباشد چرا که فرد به قول و زنجیر نبوده و متحمل سختی و مشقت نشده است و اینگونه تصور شود که آدم ربایی زمانی محقق می شود که فعل ربودن همراه با عتاب و اسیری باشد در حالی که این تصور کاملا اشتباه است.

سلب آزادی دیگران به صورت مسالمت آمیز و یا با عملیات فریب کارانه و یا همراه با خشم و غضب در هر صورت سلب آزادی است و شخص مرتکب جرم آدم ربایی شده است. باید بدانیم ربودن زنان به قصد تجاوز و یا ربودن به قصد انتقام جویی و تسویه حساب شخصی تنها مصادیق آدم ربایی نیستند .

چرا که اگر شخصی زنی را ربوده و به وی تجاوز کند علاوه بر آدم ربایی مرتکب جرم زنا نیز شده است. اما کلمه ربودن به این معنا است که فردی دیگری را بدون رضایت وی به مکانی برده و او را پنهان کند.

عمل ربودن عنصر مادی جرم آدم ربایی میباشد عنصر معنوی زمانی تحقق پیدا می‌کند که علاوه بر عنصر قانونی و مادی مرتکب دارای سوء نیت است و قصدش  مجرمانه.

پس زمانی جرم آدم ربایی  اتفاق می افتد که مرتکب نیت ربودن داشته باشد بنابراین وقتی طلبکار به منزل بدهکار مراجعه می‌کند و پسر وی را سوار بر خودرو می‌برد و از وی پذیرایی کرده او را غل و زنجیر نمی‌کند باز هم جرم آدم‌ربایی اتفاق افتاده ، چون سوء نیت وجود داشته است.

اما در عمل می بینیم که گاهی اوقات مرتکب واقعاً سوء نیت نداشته اما دادگاه پس از رسیدگی عمل او را مصداق آدم ربایی دانسته است.

 به این مثال توجه کنید:

وکیل در نورآباد و وکیل در کازرون در این زمنیه شرح میدهید: پسری با خودرو جلوی دختری که با او آشنا است توقف می‌کند دختر با میل خود سوار خودرو شده در همین حین پدر دختر می بیند که دخترش سوار بر خودرو پسر غریبه شده است بنابراین خود  را به خودرو رسانده و دخترش ادعا می‌کند که ،پسر غریبه وی را به زور سوار خودرو کرده و قصد داشته او را برباید. پس از طرح شکایت در دادگاه و تکرار همین ادعا توسط دختر عمل پسر مصداق جرم آدم ربایی دانسته شده(چون آدم ربایی با وسیله نقلیه انجام پذیرفته است) و به اشد مجازات این جرم که ۱۵ سال حبس ( بر اساس قانون قدیم و قبل از اصلاحی ۹۹)محکوم می‌شود.

در این مثال پسر واقعاً سوء نیت و قصد مجرمانه ربودن نداشته است و احتمالاً دختر برای تبرئه کردن خویش  ادعا میکند که پسر قصد ربودنش را داشته است، اما آنچه در نهایت مورد حکم واقع شده است محکومیت به حبس به جرم آدم ربایی بوده است.

وکیل درنور آباد
وکیل درنور آباد

وکیل در قائمیه میگوید:قانونگذار مرتکب جرم آدم ربایی را زمانیکه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال بوده یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه مانند خودرو انجام می پذیرد و یا در صورتی که به شخص ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد می‌شود به اشد مجازات که ۱۵ سال حبس بود محکوم می‌کرد ضمن اینکه مجازات شروع به جرم آدم ربایی سه تا پنج سال حبس تعیین شده بود.

مجازات آدم ربایی بر اساس قانون اصلاحی سال ۹۹:

وکیل در اردکان میگوید:اگر آدم ربایی به عنف یا تهدید باشد مجازاتش حبس درجه چهار است  و شروع به جرم آن حبس درجه ۵ می باشد،، اما اگر آدم ربایی به عنف یا تهدید نباشد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج محکوم و در این صورت مجازات شروع به جرم آن حبس شلاق یا جزای نقدی درجه شش می باشد.

باید بدانیم آدم ربایی از جمله جرایمی است که صدور حکم و اجرای مجازات آن قابل تعویق و تعلیق نیست.

همچنین شروع به جرم آدم ربایی نیز قابلیت تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات را ندارد ‌.

جرم آدم ربایی از جمله جرایم غیر قابل گذشت است.

انگیزه و قصد در آدم‌ربایی مهم نیست بنابراین ادعای مرتکب در ربودن دیگری به قصد وصول طلب و یا از این قبیل ادعاها مسقط جرم آدم ربایی و مسقط مجازات آدم ربایی نخواهد بود.

اگر شخصی به هر طریقی دیگری را به مکان نامعلومی دعوت کند و وی به منزل بر نگردد دعوت کننده ضامن دیه فرد مفقود خواهد بود مگر اینکه ثابت کند فرد مفقود شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا به علل قهری بوده که ارتباطی با او نداشته است.

اگر متهم مرتکب جرایم منافی عفت به عنف،ربایش یا اغفال شده باشد صرف ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم مسقط حد نیست و دادگاه مکلف به بررسی و تحقیق است.

در صورتیکه ادله اثبات قانونی نسبت به وقوع جرائم منافی عفت وجود نداشته باشد و متهم نیز منکر شود هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف زوایای پنهان و مستور ممنوع است.

اما باید دانست موارد احتمال ارتکاب به عنف، اکراه، آزار ،ربایش یا اغفال یا مواردی که بر اساس قانون در حکم ارتکاب به عنف است از این قاعده مستثنی می گردد.

زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن چنان که موجب تسلیم شدن وی شود در حکم زنای به عنف است و حد زنا در زنای به عنف از سوی زانی، اعدام زانی می باشد.

پس باید بدانیم اگر شخصی اناث را ربوده سپس به وی تعرض کند عمل رباینده در حکم زنای به عنف است و حد زنا برای زانی اعدام است.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.