وکیل کیفری در شیراز

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(0922-265-24-08)

 وکیل کیفری در شیراز  میگوید:هرچند وکیل دادگستری مجاز به وکالت در پرونده های گوناگون با عناوین مختلف می باشد و محدودیتی از جهت اینکه پرونده‌ای به امور حقوقی ربط داشته باشد یا امور کیفری برای وی ایجاد نمی کند، اما آنچه مسلم است وکالت در پرونده های کیفری با توجه به اینکه موضوع رسیدگی در دعاوی کیفری جرم می باشد و چنانچه در دادسرا مجرمیت متهم  احراز شود باید رسیدگی در دادگاه صالح بر اساس نوع جرم انجام شود و نوع مجازات در جرائم کیفری اصولاً شدیدتر و سخت گیرانه تر از  دادخواست های حقوقی می باشد لزوم وجود وکیلی که به امور کیفری تسلط کافی داشته باشد حائز اهمیت میباشد.

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

چون دعاوی در دادگاه های حقوقی متفاوت با دادگاه های کیفری می باشد و دعوا در دادگاههای حقوقی با دادخواست ذینفع یا وکیل وی مطرح می شود و اصولاً تصمیم قاضی در پرونده مطروحه  حل اختلاف و در مواردی نیز تعیین جبران خسارت به نفع خواهان پرونده می باشد و آنچنان که  از دعاوی حقوقی استنباط می شود کمتر شاهد احکام حبس  و سایر احکامی که در شکواییه کیفری با آن روبرو هستیم میباشیم

چراکه همانگونه که گفته شد ماهیت دعوای حقوقی اختلاف بر سر موضوعی می باشد که بعضاً مالی یا در رابطه با اموال غیر منقول و یا سایر اموری است که طرفین دعوا نسبت به آن موضوع اختلاف و ادعا دارند این در حالی است که برخلاف دعاوی حقوقی دعاوی کیفری که به آن شکواییه گفته می شود از  حساسیت ویژه‌ای برخوردار است  چرا که درصورت احراز مجرمیت متهم اصولاً مجازاتهای سختی انتظار وی را میکشد

بنابراین لازم است که وکیل در شکواییه کیفری ضمن تسلط لازم به امور کیفری و حتی امور دادگاه انقلاب مثل مواد مخدر بتواند از حق متهم پرونده به خوبی دفاع کندو چه بسیار دیده شده است که دفاع منطقی و متبحرانه توسط یک وکیل باسواد و مسلط به امور کیفری باعث شده است که، متهمی که مجرمیت وی در دادسرا احراز شده است در ادامه رسیدگی در دادگاه برائت وی حاصل شود و این میسر نیست مگر با تیزبینی، تیزهوشی و ذکاوت یک وکیل که می تواند حتی از اجرای مجازات های غیر قابل جبران جلوگیری کند. همچنین برای مشاوره از یک وکیل موادمخدر مجرب و متخصص میتوانید از وکیل موادمخدر در شیراز مشورت بگیرید

باید دانست چنانچه وکیل همزمان به دو دادگاه حقوقی و کیفری دعوت شود لازم است برابر قانون در دادگاه مهمتر که همان دادگاه کیفری می باشد حاضر شود و چنانچه حق توکیل داشته باشد وکیل دیگری را به دادگاه حقوقی معرفی کند و در صورتی که حق توکیل نداشته باشد به دادگاه حقوقی لایحه دهد و این اهمیت دادگاه های کیفری را می رساند.همچنین شما عزیزان اگر در زمنیه تصادفات مشکلی داشته باشید میتوانید به صورت رایگان با وکیل تصادفات در شیراز به صورت تلفنی مشاوره داشته باشید.یکی از دیگر دعاوی مهم در جامعه امروزی جرایم رایانه ای است شما میتوانید با وکیل جرائم رایانه ای در شیراز مشورت کنید یکی از مواردی که وکیل کیفری در حیطه آن است تجاوز است در این زمنیه میتوانید با وکیل تجاوز در شیراز مشورت کنید

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

تفاوت دعوای حقوقی با شکواییه کیفری

 وکیل کیفری در شیراز  میگوید:دعوای حقوقی با دادخواست ذینفع یا وکیل وی آغاز می شود و هیچ دادگاه حقوقی بدون دادخواست ذینفع یا وکیل وی به دعوای رسیدگی نمی کند چراکه اصولاً دادگاه های حقوقی سعی در حل اختلاف بین طرفین دعوا دارند که عموما این موضوع اختلاف مالی یا در رابطه با اموال غیر منقول یا موارد اینچنینی می باشد که دادگاه ضمن رسیدگی به دعوا نسبت به حقانیت ذینفع رای داده و در مواردی نیز خوانده را ملزم به جبران خسارت به نفع برنده پرونده می نماید ضمن اینکه در هر مرحله از دادرسی خواهان می تواند بدون هیچ قید و شرطی از خواسته و حق خود بگذرد

و یا مصالحه کند دادگاه نیز اصولاً ضمن پذیرش گذشت یا مصالحه طرفین نسبت به موضوع مورد دعوا اقدام به صدور رای می نماید و قصد دادگاه در امور حقوقی در وهله اول صدور حکم به مجازات  همچون حبس نمی باشد اما ممکن است در ادامه روند رسیدگی به موضوع لازم شود خوانده جهت جبران خسارت و الزام وی به جبران خسارت به نفع خواهان حبس شود اما این مربوط به زمانی است که خوانده به رای دادگاه تمکین نکند یا نسبت به جبران ضرر و زیان خواهان بر اساس مفاد دادنامه اقدام نکند.. پس نتیجه این که دادگاه های حقوقی تنها در صدد حل اختلاف هستند و محکومیت خوانده دعوای حقوقی برای وی ایجاد سوء پیشینه نمی کند.

در حالیکه در شکواییه کیفری کلیت موضوع بسیار متفاوت از دادخواست حقوقی است چراکه در شکواییه کیفری شخص یا اشخاصی متهم به انجام جرم میباشند  که با شکایت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی و یا بر اساس شکایت دادستان (مدعی العموم) پرونده در دادسرا مطرح می شود و پس از تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین دعوا دادسرا در اولین فرصت ممکن به موضوع شکایت  رسیدگی می‌کند و چنانچه تشخیص دهد جرم اتفاق افتاده است با صدور قرار جلب به دادرسی متهم را که از این به بعد می توان آن را مجرم قلمداد نمود جهت رسیدگی به ادامه پرونده در اختیار دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک بر اساس نوع جرم قرار می‌دهند. مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چگونه است؟ با وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز مشورت کنید

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

چون در بسیاری از پرونده های مطروحه کیفری نوع جرم مرتبط به افراد جامعه است و متهم سلامت یا امنیت جامعه را نشانه رفته است دادستان یا مدعی العموم ضمن اعلام شکایت از متهم خواستار رسیدگی می شود بنابراین شکواییه های کیفری معمولاً پس از رسیدگی در دادسرا مجرمیت متهم در آن احراز می‌شود .

زمانی که شخص، متهم به جرائمی می‌شود که مجازات آن درجه ۱ یا درجه ۲ و یا درجه ۳ می باشد در مرحله دادگاه متهم حتماً باید وکیلی به دادگاه معرفی کند و چنانچه نسبت به معرفی وکیل اقدام نکند دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

اگر شخص،  متهم به جرایمی باشد که مجازات آن سالب حیات است متهم حتماً باید در مرحله دادسرا یک وکیل معرفی نماید.

مجرمین نسبت به اینکه جرم ارتکابی درجه ۱ یا درجه ۲ یا درجه ۳ باشد یا سایر درجات مجازات را شامل شود می‌توانند حداکثر دو وکیل یا حداکثر سه وکیل را اختیار کنند.

در جرایم درجه ۱ و درجه ۲ و درجه ۳ که دادگاه با تعداد قضات (سه قاضی )تشکیل می شود مجرم می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند اما در جرایم درجه ۴ تا درجه ۸ مجرم می تواند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کند .

رسیدگی در دادگاه کیفری معمولاً سریع‌تراز دادگاه‌های حقوقی پیگیری می‌شود چرا که در بسیاری از موارد حقوق عامه مردم تضییع شده و در بسیاری از موارد دیگر دادگاه با یک جانی یا فردی که سالب آسایش و امنیت مردم می باشد روبرو است …

بزرگترین وجه تمایز دادگاههای حقوقی با دادگاههای کیفری در این است که در دادگاههای حقوقی همانگونه که گفته شد تصمیم دادگاه حل اختلاف بین طرفین سپس جبران ضرر و زیان خواهان و  الزام فرد به جبران ضرر و زیان در حق خواهان و شاید نهایت انجام حبس در راستای احقاق حق خواهان پرونده  باشد.

در  حالیکه

در دادگاه‌های کیفری پس از طرح شکایت در دادسرا توسط شاکی یا مدعی خصوصی و یا مدعی‌العموم (دادستان) دادیار یا بازپرس دادسرا ضمن  رسیدگی به موضوع شکایت در کوتاه‌ترین زمان ممکن ,و پس از احراز مجرمیت متهم قرار جلب به دادرسی(قرار جلب به دادرسی غیر قابل اعتراض است) صادر می‌شود و رسیدگی در دادگاه صالح مربوطه که ممکن است دادگاه کیفری دو ، و یا دادگاه کیفری یک باشد ادامه پیدا می‌کند و در نهایت اینکه:

احکام سنگینی همچون حبس های طویل المدت یا قصاص نفس یا اعدام یا شلاق و یا انفصال و یا انحلال اشخاص حقوقی انتظار مجرم حقیقی یا حقوقی را می کشد.

وظیفه وکیل کیفری ایجاب می‌کند که در راستای دفاع از متهم یا مجرم به بهترین نحو ممکن  اقدام کند و برای احترام به عدالت لازم است  مجرمینی که مرتکب سخت ترین و یا حتی بی رحمانه ترین جرایم شده اند از دسترسی به وکیل و و حق استفاده از وکیل بی‌نصیب نمانند.

از جمله مزایای وکیل کیفری این است که متهمی که ناخواسته مرتکب جرمی شده است و  مستحق مجازات تشخیص داده شده است اما در رابطه با تخفیف مجازات یا تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم و غیره بی اطلاع است نسبت به حقوق خود مطلع شده و از آن بهره مند شوند. یکی از مهمترین دعاوی کیفری خیانت در امانت است که وکیل خیانت در امانت در شیراز در خدمت شماست

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

چند سوال از وکیل کیفری در شیراز

مجازات های اصلی کدامند؟

حدود،، قصاص،، دیات ،،تعزیرات

منظور از حدود چیست؟

حدود مجازاتی است که، موجب ،نوع میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.

 منظور از قصاص چیست؟

قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس اعضا و منافع است.

منظور از دیه چیست؟

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر،مالی است که در شرع مقدس برای ایجاد جنایات غیر عمدی بر نفس اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

منظور از تعزیرات چیست؟

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد نوع مقدار کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف .انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب. شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.

پ. اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت. سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.

تفاوت شلاق تعزیری با شلاق حدی چیست؟

در تعیین مجازات به شلاق تعزیری حداقل و حداکثر آن در در قانون مشخص شده است (که معمولاً حداقل ۳۱ ضربه و حداکثر ۷۴ ضربه شلاق می باشد) اما شلاق حدی حداقل و حداکثری ندارد و ضربات شلاق حدی مشخص است مثلاً حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.

ضمن اینکه در اجرای حکم شلاق تعزیری مجری حکم باید مراقب باشد به سایر اعضا ،جوارح و منافع مجرم آسیبی وارد نیاید،، اما در اجرای حکم شلاق حدی ممکن است به سایر اعضا، جوارح و منافع مجرم آسیبی وارد شود که قابلیت پیگیری ندارد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.