وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل اختلاس در شیراز
وکیل اختلاس در شیراز

وکیل پایه یک دادگستری اختلاس در شیراز:

جرم اختلاس به معنای برداشت و تصاحب اموال دولت توسط کارمند امین به نفع خود یا دیگری را می‌گویند.

 اختلاس در نیروهای نظامی چگونه است ؟

اختلاس در نیروهای مسلح به معنای برداشت و تصاحب اموال نظامی توسط نظامی امین به نفع خود یا دیگری.

 به جرم اختلاس چگونه تحقق می یابد؟

۱. مختلس باید کارمند دولت باشد یا نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها و یا موسسات مذکور در قانون .

کارگزار دولتی و حکومتی بانک خصوصی اختلاس نیست .

۲.مال باید برحسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشد .

صرف سپردن کفایت نمی‌کند و باید بر حسب وظیفه باشد و مال نیاز نیست متعلق به دولت باشد و مهم در اختیار بودن دولت است.

۳.مرتکب مال را برداشت و تصاحب نماید.

اختلاس جرم مرکب است بنابراین برداشت اختلاس نیست، برداشت تصرف غیرقانونی است اختلاس لازم است تصرف مالکانه کند.

۴. برداشت و تصاحب باید عمدی باشد اختلاس جرم عمدی است و با سوء نیت واقع می شود شخص در صورتی متخلف محسوب است که با علم و عمل و به قصد تملک مال را برداشت و تصاحب کند. اگر به قصد استفاده موقت مال را بردارد عمل اختلاس نیست بلکه تصرف غیرقانونی است ،یا بر اثر سهل انگاری و بی احتیاطی و بی توجهی و غفلت مال دولت را تصاحب نماید به اتهام اختلاس قابل کیفر نیست. (حساب شخصی اختلاس است) ولو در نهایت برای دولت خرج کند باز جرم حق است.

 در مجازات اختلاس:

مجازات اختلاس به شرح مذکور در قانون و به اعتبار مبلغ مورد اختلاس تعیین می شود، هم در ماده ۵ قانون تشدید و هم در ماده ۱۱۹ قانون گذار مجازات اختلاس مطابق ارزش مالی اختلاس شده تعیین کرده است که مجازاتهای همچون حبس و انفصال تنویل درجه و رد مال و جزای نقدی دیده می شود .

نکات کاربردی در خصوص جرم اختلاس:

اگر اختلاس به صورت شبکه ای و سازمان یافته واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۴ قانون تشدید است و اگر مفسدفی العرض باشد  مجازات اعدام است .اگر کارمند امین، مال سپرده شده را عمداً تلف نماید به مجازات اختلاس محکوم می‌شود اما اگر طرف غیرعمدی باشد مجازات مرتکب تصرف غیرقانونی است. در صورتی که اختلاس توأم با جعل باشد مرتکب فقط به مجازات اختلاس محکوم می‌شود مگر آن که مرتکب نظامی باشد که در این صورت برابر مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود .

در صورتی که شخصی با علم و آگاهی مال مورد اختلاس را بخرد یا  در تضییع آن مساعدت نماید مگر ما متعلق به نیروهای مسلح باشد .

در صورتیکه مختلس تا قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال را مسترد نماید دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی را معلق می کند و انفصال یا تنزیل درجه یا رتبه درباره او اجرا می شود .

چنانچه بعد از صدور کیفرخواست وجه یا مال را مسترد کند دو حالت وجود دارد حالت اول اینکه مبلغ اختلاس تا ۱۰۰ میلیون ریال تعلیق مجازات اختیاری است.حالت دوم مبلغ اختلاس بیش از ۱۰۰ میلیون ریال تعلیق ممنوع است. مجازات شروع به اختلاس حداقل مجازات مقرر در قانون است اما در مورد نظامیان شروع به اختلاس طبق قاعده ماده ۱۲۲ عمل می شود. مجازات اختلاس به کمتر از حداقل قابل تخفیف نیست مگر آنکه مختلس از نیروهای مسلح باشد که در این صورت تخفیف بلامانع است اگر مبلغ اختلاس بیش از ۱۰۰ هزار ریال باشد قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و بعد از گذشت یک ماه اگر متهم به شرح مقرر در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری دارای سابقه باشد یک فقره قرار باشد ت اختیاری است در غیر این صورت قرار بازداشت ممنوع است . وکیل سرقت در شیراز میگوید: جرم اختلاس و سرقت باهت و تفاوت هایی دارد که در این زمنیه میتوانید با وکیل سرقت در شیراز مشورت کنید

وکیل اختلاس در شیراز
وکیل اختلاس در شیراز

مجازات شروع به اختلاس:

اختلاس غیرنظامیان حداقل مجازات مقرر در قانون طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی درجه ۵ است. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که در یکی دو دهه اخیر بیشتر در مورد آن شنیده ایم در واقع قبل از سال ۱۳۸۰ کمتر پیش می‌آمد که در رسانه‌ها و نشریات ارتکاب جرم اختلاس انعکاس داشته باشد و علت آن بود که کمتر صورت می پذیرفت و همه به ویژه کارمندان دولت خود را امین مردم می دانستند و تعدی به حقوق عامه مردم را فارغ از این که جرم قانونی باشد گناه شرعی می‌دانستند

به همین دلیل خیلی کم اتفاق می‌افتد که کارمند اختلاس کند و به همین جهت هم مطلبی در این رابطه به وجود نمی‌آمد ،که نیاز به انعکاس داشته باشد. اما متاسفانه در یکی دو دهه اخیر شاهد هستیم که جرم اختلاس با اعداد و ارقام نجومی محقق می شود اینکه چرا با سرعت و آن هم در مبالغ نجومی این جرم در کشور گسترش پیدا کرد نیاز به بررسی دقیق در همه سطوح و جوانب دارد. اما آنچه مسلم است و امروز جامعه به آن مبتلا شده است اینکه جرم اختلاس از سطح یک کارمند جز تا مدیر کل بسط و گسترش پیدا کرده و این جای نگرانی عمیق دارد زیرا زمانی که مبلغ هنگفتی پول از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود همه مردم متضرر می‌شوند و بازیابی و تامین پولی که اختلاس شده است

علاوه بر اینکه زمان بر است توأم با مشکلات کوچک و بزرگ است و بدتر  آن که پول اختلاس شده در شبکه بانکی کشور باشد یعنی اینکه مختلس کارمند بانک باشد و باز بدتر اینکه آن کارمند مختلس رئیس بانک باشد و این برای جامعه فاجعه است. جدا از آنچه گفته شد که اختلاس زیان سختی به اقتصاد کشور وارد می کند باید بدانیم زمانی که مختلس کارمند یا یک رئیس بانک است ،دید مردم به مجموعه بانکداری کشور نگران و متزلزل می‌شود و به ویژه آن بانکی که رئیس اقدام به اختلاس کرده است تا مدت‌ها در نظر مردم بی اعتبار است و از این طریق نیز به شبکه بانکی کشور زیان و خسارت وارد می‌آید

وکیل اختلاس در شیراز در این باره توضیح میدهد

جرم اختلاس معمولاً با مشارکت یک یا چند کارمند و همکاری تعدادی دیگر از افراد که آنها الزاماً کارمند نیستند صورت می پذیرد اما برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مختلس کارمند دولت باشد. اگر هکر به شبکه بانکی کشور وارد شده و نسبت به جابجایی پول با وارد کردن اعداد و ارقام اقدام کند جرم اختلاس واقع نشده است. اما یک سال که ممکن است به ذهن خطور کند این که آیا اگر یک موسسه یا یک نهاد خصوصی کارمندش وجوهات را برداشت کند باز هم جرم اختلاس محقق شده است یا خیر؟

مثلاً با توجه به اینکه تعداد زیادی بانک خصوصی در کشور وجود دارد آیا کارمندان اینگونه بانکها به عنوان کارمند دولت شناخته شده و اقدامات خلاف آن به عنوان کارمند دولتی رسیدگی می‌شود یا کارمند خصوصی به نظر می رسد کارمندان بخش خصوصی به ویژه کارمندان بانک های خصوصی کارمند دولتی به حساب می آیند ،مخصوصاً اگر مرتکب جرم اختلاس شوند پس اگر کارمند فلان بانک که خصوصی است وجوه مردم که در آن بانک سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری برداشت کند متخلف است .

در اوایل ظهور جرم اختلاس عامه مردم نسبت به این جرم آشنایی کافی نداشته علت مشخص است اگر مالی به سرقت رود رباینده مال سارق است این را همه مردم می دانند اما لفظ اختلاس مقدار نامانوس بود این که فلان کارمند اختلاس کرده یعنی چه!؟ از دید مردم کارمند در خدمت به مردم است و در واقع امانت دار است شاید در باور عامه مردم نمی گنجید که کارمند که اصلی ترین خصوصیت وی امانت داری می باشد و از آن خصوصیات منحرف شده و مرتکب جرم شود

اما کم کم مردم با این لفظ اختلاس آشنا شدند و همانگونه که گفته شد با گسترش جرم اختلاس و ریختن قبح این عمل و فراوانی این جرم اکنون جرم اختلاس نسبت به گذشته آشناتر است و مختلس پس از اینکه با برنامه‌ریزی قبلی مرتکب اختلاس شد بسیارشیک متواری می‌شود در واقع جرم اختلاس یک عمل شیک و فانتزی است و احتمالاً آنان این ماجرا را سرقت نمی دانند.

وکیل اختلاس در شیراز
وکیل اختلاس در شیراز

 آیا معاونان و همکاران متخلف به مجازات متخلف محکوم می شوند؟

وکیل رشوه در شیراز در این باره توضیح میدهد

کسانی که با مختلس همکاری می کنند همانگونه که گفته شد ممکن است الزاماً کارمند هم پایه نباشند بنابراین آنان مرتکب جرم شده اند اما مجازات مختلس در مورد آنان اجرا نخواهد شد و مجازات معاون جدا از مجازات فاعل اصلی جرم است اگر کارمند با همکاری همسرش مرتکب جرم اختلاس شوند کارمند مختلس است و همسرش با عنوان معاونت در جرم به مجازات محکوم خواهد شد کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند

به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن از حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموعه آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمتر مستمر دولت اداره می شوند

و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات و یا حواله ها و سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به این ترتیب مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود در صورتی که اختلاس همراه با جعل و نزاع و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال است و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این باشد به ۷ تا ۱۰ سال پس از اتصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاقه برده و یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

وکیل اختلاس در شیراز در این باره توضیح میدهد

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال در مورد اجرا خواهد شد ،بر این اساس اگر کارمند دولت مرتکب اختلاس شده و مقدار گزاف از بیت المال را برداشت کند و متواری شود و با این پول بتوانند عملیاتی انجام دهد

که موجب ارتقای آن شده و مبلغ پول برداشت شده افزایش یابد و قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق اما حکم انفصال کارمند مختلس می دهد به بیان شیوا تر کارمند مختلس قبل از صدور کیفرخواست می تواند سودی که از پول برداشت شده از بیت المال را  برای خود بردارد و اصل پول برداشت شده را مسترد کند و در خوشبینانه‌ترین حالت این کارمند مختلس ممکن است علاوه بر اینکه مجازات حبس در موردش معلق شود از جزای نقدی نیز معاف شود. چون همانگونه که گفته شد دادگاه می تواند او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف کند در نهایت فقط حکم انفصال در مورد او اجرا شود، و به نظر می رسد شاید ارفاق و گذشت بیش از حد قانونگذار چنانکه در مطالب فوق الذکر گفته شد ممکن است یکی از دلایل رشد آمار اختلاس در کشور باشد.

حداقل نصاب مبالغ مذکور در جریان اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینکه جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل دادرسی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند و ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایای تعلق نخواهد گرفت.

وکیل اختلاس در شیراز
وکیل اختلاس در شیراز

مجازات شروع به اختلاس به چه میزان تعیین می شود ؟

وکیل اختلاس در شیراز در این باره توضیح میدهد

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده و مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

مجازات شروع به ارتشا چقدر است؟ مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. اگر انفصال دائم پیش‌بینی شده باشد شروع به جرم انفصال سه سال انفصال است در صورتی که نفس عمل جرم باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.