وکیل افترا در شیراز

وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل افترا در شیراز

09225192408

 برخی از جرایم آنقدر فراوانی دارد که خیلی از افراد باور نمی کنند مرتکب جرم شده‌اند.

توهین و فحاشی و افترا از جمله جرائمی هستند که بسیار در محاورات روزمره اتفاق می افتد. رفتار و گفتار انسان ایجاب می کند که همه احترام یکدیگر را حفظ کنند و از پرخاشگری، توهین، افترا و دشنام نسبت به یکدیگر پرهیز کنند.

فرهنگ: نقش  مهمی در شکل‌گیری جوامع دارد بسیاری از جرائم کوچک نتیجه بی فرهنگی در یک جامعه است. هر چقدر مردم از نظر آگاهی و فرهنگ اجتماعی در مرتبه بالاتر قرار داشته باشند جرایم کمتر اتفاق می‌افتد. البته در کنار فرهنگ برخی عوامل دیگر مانند ناراحتی های عمومی که بین همه مردم ریشه مشترک دارد در شکل گیری جرایم تاثیر دارد.

افترا از جمله جرایم کوچکی است که در هر حال وصف کیفری دارد و البته افترا از جمله جرایمی است که ممکن است فرد قصد ارتکاب جرم نداشته باشد اما در هر صورت جرم اتفاق می‌افتد .

افترا:

نسبت ناروا به دیگری که قابل اثبات نباشد.

درگیری لفظی معمولاً با توهین و فحاشی و افترا همراه است به نوعی می‌توان گفت در درگیری لفظی جرم از طریق زبان واقع می شود. چون برخی از جرایم توسط دست ،یا پا ،یا سایر طرق محقق می‌شود اما درگیری لفظی به علت ناراحتی و عصبانیت با پرخاشگری طرفین و نسبت دادن آنچه که حقیقت ندارد نسبت به یکدیگر صورت می‌پذیرد.

قوانین کشورها با یکدیگر متفاوت است اما در کشور ما بسیاری از قوانین برگرفته از شرع است .

شرع :

بر اساس شرع نیز نسبت ناروا به دیگری امر پسندیده ای نیست همیشه افترا صرفاً زبانی نیست قبل از نسبت دادن افترا انجام کارهایی لازم است در واقع برای باورپذیر شدن افترا باید مقدماتی فراهم شود مثل اینکه اشیاء ممنوعه در جیب، کیف یا خودروی دیگری بدون اطلاع قرار داده شود تا بدین وسیله بتوان به دیگری افتراء وارد آورد و بتوان گفت افترا و تهمت ناروا است که اتفاقاً تهمت نیز به صراحت در قوانین شرعی منع شده است .

تنوع افترا:

افترا قولی ، افترا فعلی .

افترا قولی:

اگر جرمی به دیگران از طریق رسانه اوراق چاپی یا سخنرانی در مجامع نسبت داده شود نوع افترا قولی است. از واژه قولی متوجه می‌شویم که نقل قول ناروا محقق شده است.

افترا فعلی:

در افترا فعلی مفتری کاری انجام می‌دهد که به واسطه انجام آن کار قصدش نسبت دادن ناروا به دیگری است. وقتی فرد شئ یا ادوات جرم را در منزل یا هر مکان یا محل متعلق به دیگر قرار می دهد قصدش افترا قولی است.

پذیرش افترا :

جرم افترا باید منتشر شود یعنی باید به نحوی به شخصیت طرف لطمه وارد آید پس اگر نوشته ای که بتوان جرمی را به دیگری منتسب کرد تهیه شود و منتشر نشود جرم افترا محقق نشده است. در واقع برای تحقق جرم افترا مفتری باید به صراحت جرم را به دیگری نسبت دهد .

همانگونه که می‌دانیم عملی جرم است که جرم انگاری شده باشد پس اگر عمل موضوع افترا جرم انگاری نشده باشد پس جرم اتفاق نیفتاده. افراد حق ندارد نسبت ناروا به دیگران دهند و چنانچه کسی نسبت ناروا که از مصادیق افترا است به دیگری نسبت دهد و نتواند ادعای خود را ثابت کند  مجازات خواهد شد .

مجازات افترا:

چنانچه شخصی به وسیله برگهایی که چاپ شده است یا برگه های که خطی است یا درج در نشریات یا سخنرانی در مجامع یا به هر وسیله دیگر امری را به صراحت به دیگری نسبت دهد یا انتشار دهد که بر اساس قانون جرم‌انگاری شده باشد و جرم محسوب شود و نتواند به درستی اسناد را ثابت کند اگر از موارد حدود نباشد به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد .چنانچه نشر باعث اشاعه فحشا گردد و بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب باز هم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.

شباهت افترا و نشر اکاذیب :

در تعریف نشر اکاذیب می‌گویم هر کس به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکایت یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد ،اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود .در هر دو تعریف افترا و نشر اکاذیب به صراحت نسبت دادن حائز اهمیت است.

در جرم افترا عمل مرتکب از حیث اینکه قصد متهم نمودن دیگری به صورت عمد و با علم وجود داشته باشد مهم است و چنانچه شخصی با علم و آگاهی و با قصد متهم کردن دیگران ادوات جرم مثل چاقو، قمه و … که پیدا کردن آن در تصرف یک فرد موجب اتهام می شود، بدون اطلاع آن فرد در منزل یا مغازه یا سایر اماکن کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق او است بگذارد یا  مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تحت تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن، شخص مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

گاهی شخص در قالب شعر و با شعرخوانی دیگری را هجو می کند بر اساس قانون، هجو دیگری چه به صورت نظم و چه به صورت نثر و چه به صورت شفاهی یا کتبی در هر کدام از حالات ذکر شده هجوکننده مستحق ۱ تا ۶ ماه حبس می باشد.

رکن قانونی:

۱ -جرم امری واهی و بدون پایه و اساس صحیح باشد و شاکی در تخیلات خود آن را ساخته باشد.

۲- مرتکب یا مفتری ،جرم را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد یعنی سخنی بر لفافه و غیر صریح نباشد.

۳- هدف مفتری هتک حیثیت فرد و با انگیزه ضرر زدن باشد.

۴- آن که افترا به دیگری نسبت داده است نتواند درستی موضوع را که به دیگری نسبت داده شده در مراجع قضائی صلاحیتدار اثبات کند‌

بعضی اوقات در درگیری‌های لفظی و زمان عصبانیت یکی به دیگری می گوید کلاهبردار باید بدانیم که در اینگونه موارد به کاربردن این‌گونه الفاظ افترا نبوده و توهین به حساب می‌آید .

تحقق اختراع:

برای اینکه جرم افترا محقق شود داشتن شروطی ضروری است:

۱- افترا در مورد اشخاص حقیقی صادق است و نه حقوقی.

۲-نسبت دادن اعمالی بر خلاف شرع یا شأن یا مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی وارد در جرم افترا نیست.

۳- انتساب باید به صورت صریح واقع شود به نحوی که بر اساس قانون جرم تلقی شود.

ناتوانی مفتری:

اثبات صحت نظر مفتری در مورد ارتکاب جرم مفتری را از مجازات بری خواهد کرد.

عنصر روانی :

عنصر روانی افترا سؤنیت است و اینکه عمل عالماً و عامداً و قصد متهم کردن دیگری باشد.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.