وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل تجاوز در شیراز
وکیل تجاوز در شیراز

وکیل پایه یک دادگستری تجاوز در شیراز:

لفظ تجاوز دارای معانی و مفاهیم متعددی است که دامنه آن بسیار وسیع و موارد گوناگون از جمله تجاوزاتی که وارد در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی را شامل می‌شود .

وکیل حقوقی در شیراز گفت:تجاوز به حقوق دیگران مبنای ورود به جرم است در واقع بسیاری از جرایم نتیجه تجاوز به شخص دیگری است چه بسا که اگر تجاوزی صورت نپذیرد جرایم نیز به شدت کاهش یابند و رابطه تجاوز ،ارتکاب جرم و مجازات یک رابطه طولی و مستقیم است . نمی شود به حق دیگران تجاوز کرد و توقع مجازات نداشت .معمولا از سنین کودکی افراد یاد میگیرند که به حقوق دیگران احترام گذاشته و متجاوز به حقوق دیگران نباشند زیرا از نظر اخلاقی نیز نادیده گرفتن حق دیگران عملی نکوهیده و ناپسند است. در دین اسلام نیز به رعایت حقوق دیگران و عدم تجاوز به حق دیگران بسیار سفارش شده است.این که هر خسارتی که به دیگری وارد شود باید جبران شود بر اساس اصل عدم تجاوز به حق دیگری است .

ورود غیر مجاز به ملک دیگری تجاوز است ،عدم رعایت حق تقدم در صف تجاوز است،و بطور کلی زیر پا نهادن حق ،تجاوز به حقوق است اگر بهتر بخواهیم عنوان کنیم نادیده گرفتن حق دیگران تجاوز است و افراد در هر سنی و در هر شغلی ممکن است دانسته یا نادانسته به حق دیگران تجاوز کنند،از نظر قانون گذار حق آحاد مردم محترم شمرده شده و تجاوز به حقوق دیگران را مستوجب مجازات دانسته‌ است،نقطه مقابل تجاوز حفظ حقوق دیگران است ،

وضع قانون حفظ حقوق شهروندی در راستای جلوگیری از تجاوز است و عدم آگاهی نمی تواند دلیل تجاوز به حقوق سایرین باشد. بدون رعایت حق و حقوق افراد جامعه زندگی را برای همه سخت خواهد کرد و این یکی از نتایج تجاوز است.

یکی از دلایل وضع قانون را می توان رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدی و تجاوز دانست. مهمترین معنایی که از لفظ تجاوز به ذهن متبادر می شود تجاوز جنسی می باشد در حالی که معنای لفظ تجاوز بسیار گسترده تر است،تجاوز به حقوق افراد از جمله تجاوزات جسمانی،حیثیتی از مصادیق تجاوز است،تجاوز به اموال و دارایی دیگران اعم از منقول و غیرمنقول جرم است و مقنن آن را جرم انگاری کرده است چون مال افراد همانند جان آن ها قابل احترام است،تجاوز به مال از دیدگاه قانون مدنی هم قابل بررسی است همان گونه که بر اساس قانون مدنی هر گونه تجاوز به اموال باید جبران خسارات شود و وارد آوردن خسارت به اموال علاوه بر جبران خسارت احتمالا مستحق مجازات نیز خواهد بود از نمونه های تجاوز ،سلب آزادی است محدود کردن آزادی دیگران و تجاوز به آن جرم است مثل جرایمی مانند آدم ربایی و سرقت که ابتدا به جان و مال فرد تجاوز می شود سپس جرم واقع می شود.یکی از موارد قبل از تجاوز اتفاق می افتد و در این مورد میتوانید با وکیل ضرب و جرح در شیراز صحبت کنید

در اکثر جرایم اول تجاوز به وقوع می پیوندد.تجاوز به اموال غیرمنقول یکی از معمولی ترین انواع تجاوز است که پرونده‌های زیادی در محاکم به خود اختصاص داده است که مشخصاً تعرض و تجاوز به املاک از آن مورد است.مثلا اگر حدود زمین فردی مشخص باشد و دیگری در آن بنایی بسازد آشکارا به حریم صاحب زمین تجاوز شده است و مشخص کردن حدود زمین بیانگر آن است که چنانچه فردی وارد این حریم شود تجاوز صورت گرفته است.تجاوز به حریم خصوصی افراد در شبکه های مجازی از جدیدترین انواع تجاوز است که با پیشرفت تکنولوژی پدیدار گشته است.دسترسی به عکس و فیلم خصوصی اشخاص از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی می باشد،متجاوزین به حریم افراد خود را بی گناه می پندارند و به تصور ایشان صرف انکار آنان را از مجازات معاف می کند.

وکیل تجاوز در شیراز
وکیل تجاوز در شیراز

تجاوزات جنسی:

در دنیا تعاریف متفاوتی از تجاوزات جنسی بیان شده است اما در بسیاری از متون قضایی آمیزش (مقاربت)جنسی یا انواع دیگر را روابط جنسی می دانند که بدون رضایت فرد قربانی از سوی شخص متجاوز بر او تحمیل می‌شود،در تمام اظهار نظرات مربوط به تجاوز جنسی عدم رضایت فرد قربانی مورد توجه است و لازم نیست که رضایت حتماً بیان شود بلکه می تواند از طریق شبکه رابطه طرفین یا زمینه شکل گیری آن درک شود،ممکن است عدم رضایت نتیجه اجبار شخص باشد که تجاوز را مرتکب شده است مثل زمانی که فرد خواب است یا حالت عادی ندارد مثل وقتی که فرد مست است یا آنکه از نظر ذهنی کند ذهن یا ناتوان ذهنی است.قانون می تواند رضایت در آمیزش های جنسی افراد زیر سن قانونی که قانونا می توانند راضی به چنین روابطی با افراد بزرگسال تر از خود باشند را رد کند .

اصولاً متجاوزین پس از دستگیری عمل خود را انکار می کنند چون می دانند مقنن چه مجازاتی برای آنان در نظر گرفته است پس تا آن جا که ممکن است هر گونه تجاوز را منکر می شوند مثل زمانی که شخصی بوسیله خودرو زنانی را فریفته و با اغفال آنان پس از تجاوز و دستگیری به طور کلی همه اتفاقات را انکار می کند حتی پس از مواجهه حضوری با قربانیان همچنان منکر می شود و تصورش این است که با انکار می تواند از مجازات قانونی رهایی یابد.

اجبار می تواند فشار واقعی یا تهدید یا خشونت علیه قربانی یا کسی که نزدیک به قربانی باشد حتی باجگیری هم می تواند مشمول اجبار باشد.

انواع تجاوزات جنسی:

تجاوز توسط آشنا،تجاوز دسته جمعی،تجاوز به محارم،سواستفاده جنسی کودکان،تجاوز در زندان ،تجاوز جنگی،هر چند که تجاوز به این امور محدود نمی‌شود.

علت ها و انگیزه ها:انگیزه تجاوز به صورت قطعی مشخص نیست،انگیزه متجاوز می تواند چند عاملی باشد و مورد بحث هستند چند عاملی که پیشنهاد شده اند شامل،خشم،میل به قدرت ،دیگر آزاری .

چنانچه زوج ،زوجه خود را با دیگری ببیند چنانچه اطمینان حاصل کند که تمکین از سوی زوجه صورت پذیرفته است می تواند هر دو را به قتل برساند البته این مورد با حصول همه شرایط و اطمینان زوج از تمکین زوجه می باشد و چنانچه زوج مرتکب قتل زوجه یا ثالث یا هر دو شود باید ادعای زوج

در دادگاه صالح اثبات شود اما آنچه حایز اهمیت است اینکه تجاوز جنسی به چه میزان می تواند به اساس خانواده لطمه وارد کند ،مهم و قابل بررسی است.

احترام به حقوق یکدیگر لازمه زندگی اجتماعی است.برای زندگی اجتماعی و گروهی همه باید حدود خود را دانسته و از حدود اختیارات خود خود تجاوز نکنند،هر فردی در زندگی اجتماعی دارای حریم است و شکستن حریم تجاوز است و هیچ کس تاب تحمل شکسته شدن حریمش را ندارد و چنانچه حریم کسی شکسته شود قطعاً واکنش نشان خواهد داد حتی در جوامع آزاد هم شهروندان دارای حریم هستند و کسی حق شکستن حریم و نزدیک شدن به دیگری ندارد.

وقتی افراد در یک صف برای انجام امری حضور دارند همه با رعایت فاصله مناسب نسبت به یکدیگر ایستاده اند و کسی نمی تواند آنچنان با فاصله اندک نسبت به دیگری بایستد گویی که حریم فرد نزدیک به خود را شکسته باشد ،گذستن از حریم افراد و نزدیک شدن به آنان ممکن است باعث وارد شدن ضرر و زیان به دیگری شده و به نوعی جرم محقق شود.

وکیل قتل در شیراز در این باره میگوید: در حیطه اخلاق مهمترین نوع تجاوز ،تجاوز جنسی است به نحوی که فرد باعث آزار و اذیت دیگری شود،تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد و بدون رضایت او است تجاوز جنسی تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز به دنبال دارد بسیار دیده شده است قربانیان تجاوز جنسی پس از گذر از دوران جوانی درصدد انتقام از جامعه بر می آیند مرتکبین قتل های زنجیره ای از جمله قربانیان تجاوز جنسی بوده اند که به علت آسیب روحی و روانی تبدیل به یک جانی خطرناک شده و جان چندین نفر را می گیرند،تجاوز جنسی هر چند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد و به شخصی که مرتکب تجاوز می شود تجاوزگر گفته می‌شود.

وکیل تجاوز در شیراز
وکیل تجاوز در شیراز

تجاوز در محیط خانواده و بروز آن از سوی زوجه از بدترین اشکال نوع تجاوز می باشد به نحوی که تبانی زوجه با فرد ثالث و تجاوز از سوی ثالث چنانچه توسط زوج دیده شود با حصول سایر شرایط قانون گذار به زوج اجازه می دهد که زوجه خود و ثالث را به قتل برساند،صراحت ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در همین رابطه اشعار می دارد هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است به بیان ساده تر حصول اطمینان زوج به تمکین زوجه با ثالث مجوز ضرب و جرح و یا قتل آنان برای زوج خواهد بود.

یکی از آسیب پذیر ترین گروه های اجتماعی که در خطر تجاوز جنسی و خشونت های پی در پی آن قرار دارند کارگران جنسی هستند هر چند این مورد در کشور ایران به علت وجود حکومت اسلامی کمتر دیده می شود.نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن و سال و کودکان حتی اگر با رضایت آنان باشد تجاوز محسوب می شود در همین مورد از دیدگاه مقنن رضایت کودک،مجوز تجاوز فرد نابالغ نیست چون ممکن است صغیر تحت تاثیر فریب راضی به انجام امری شود یا تطمیع شود و به هر صورت تحت تاثیر فریب یا اجبار یا تهدید راضی به انجام کاری شود و رضایت حاصل از اکراه باشد این که کدام مرجع باید تجاوز را تشخیص دهد و آیا هر کس ادعا کند که به او تجاوز شده است از نظر دادگاه پذیرفته است یا خیر؟

باید گفت تشخیص تجاوز با پزشک قانونی است و این تشخیص گاه به سبب فراوانی علایم ایجاد شده ،پارگی و خون مردگی بسیار ساده و گاه به علت نبود علامت مثبت تقریباً غیر ممکن است،تجاوز نوعی خشونت جنسی است که معمولاً شامل آمیزش جنسی می باشد و توسط فرد یا افرادی به رغم رضایت شخص انجام می شود این عمل می تواند با اجبار فیزیکی تحت تهدید ،سؤ استفاده از مسولیت از یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی است رخ دهد ،معمولا متجاوزین پس از دستگیری عمل خود را انکار می کنند و با توجه به اینکه می دانند قانون چه مجازاتی را برای فرد متجاوز در نظر گرفته است تا آن جا که ممکن است هر گونه تجاوز را منکر می شوند به عنوان مثال در یک پرونده کیفری با عنوان تجاوز ،متجاوز پس از ورود به خانه هایی که زنان در آن ساعت روز تنها حضور داشتند با زور و اجبار اقدام به چندین فقره تجاوز به زور و اجبار کرده بود ،وی پس از دستگیری و مواجهه با قربانیان با وقاحت منکر هرگونه تجاوز می شد و ادعا می کرد به اشتباه دستگیر شده است،اما نمونه برداری های موجود که پس از نزدیکی وی با زنان وجود داشت و مورد آزمایش قرار گرفته بود هر گونه شک و شبهه در این رابطه که شاید متجاوز کس دیگری باشد را از بین می برد.به هر صورت متجاوز در دادگاه صالح به مجازات عمل خود رسید.

وکیل تجاوز در شیراز
وکیل تجاوز در شیراز

اما نکته با اهمیت این که همان گونه که گفته شد اگر متجاوزین خود  را بی گناه می دانند و تصور می کنند صرف این کار آنان را از مجازات معاف می کند .

کسی که عمل تجاوز را انجام می دهد تحت عنوان متجاوز شناخته می‌شود اما امکان تجاوزات جنسی در مکان‌های ناشناخته بسیار زیاد می باشد. تعاریف گوناگونی برای تجاوز جنسی در اقصی نقاط دنیا و نیز برهه‌های مختلف تاریخی ارائه شده است .تعریف تجاوز در بسیاری متون قضایی( آمیزش مقاربت جنسی) یا انواع دیگر روابط جنسی که بدون رضایت فرد و قربانی از سوی شخص  متجاوز بر او تحمیل می شود سازمان ملل تحت عنوان مقاربت جنسی بدون رضایت تعریف می‌کند رضایتمندی در تمام اظهارنظرات مربوط به تجاوز جنسی عدم رضایت فرد قربانی مورد توجه بسیار است.

نیازی نیست که رضایت حتماً بیان شود بلکه می‌تواند از طریق شبکه رابطه طرفین یا زمینه شکل گیری آن درک شود اما عدم مخالفت مشخصا به معنی رضایت نیست .عدم رضایت ممکن است نتیجه اجبار زیاد شخصی باشد که مرتکب تجاوز می‌شود یا نتیجه ناتوانی فرد قربانی در اعلام رضایت خود باشد. مانند زمانی که فرد خواب است یا حالت عادی ندارد( مست) یا ناتوان ذهنی است قانون همچنین ممکن است رضایت را در آمیزش‌های جنسی افراد زیر سن قانونی،که قانونا می‌توانند راضی به چنین روابطی با افراد بزرگسال تر از خود باشند رد می کند ،چنین مواردی گاهی تجاوز قانونی و آمیزش جنسی غیرقانونی و نامشروع خوانده می شود .صرف نظر از اینکه آیا این روابط همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می‌گیرد چنین افرادی از نظر قانون در رابطه با شخص متجاوز ناتوان از اعلام رضایت برای سکس هستند ممکن است با وجودی که فرد در ابتدا رضایت خود را برای سکس اعلام داشته رضایتش را پس بگیرد در این صورت هر عمل جنسی که بعد از ،پس  گرفتن رضایت صورت گیرد تجاوز محسوب می‌شود. اجبار می تواند فشار واقعی یا می تواند مشمول اجبار شود.

 

1 دیدگاه

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.