وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل تعدیل مهریه در شیراز
وکیل تعدیل مهریه در شیراز

مهریه چیست؟

وکیل تعدیل مهریه در شیراز در این زمنیه توضیح داد:

بر اساس تعریف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرارداد با نگاهی به این تعریف متوجه می‌شویم که مهریه در وهله اول باید مالیت داشته باشد یعنی قابل تقویم به پول باشد ضمن اینکه زوجه بتواند آن را به تملک و به تصرف خود درآورد.

بنابراین آنچه مالیت نداشته باشد و از تعیین آن به عنوان مهر هدف ،به زحمت انداختن زوج باشد نمی‌توان مهر قرارداد مثل اینکه زوجه مقدار ۳ کیلوگرم بال مگس را به عنوان محل قرار دهد آنچه مشخص است این گونه مهر قابل تقویم به پول نیست و تنها در راستای تسلط به زوج و به نوعی ابزار فشار به نفع و نزد زوجه می باشد.متاسفانه در گذشته نه چندان دور بسیار پیش می‌آمد که زوجه یا خانواده‌هایشان در کنار قرار دادن مهریه هایی که قابل تملک و یا وجه نقد یا سکه بهار آزادی بود مهرهایی نیز تعیین می نمودند که علاوه بر اینکه مالیت نداشت قابل تقویم به پول هم نبود اما امروزه امکان تعیین مهریه ای که قابل تقویم به پول نباشد و مالیت نداشته باشد امکان پذیر نمی باشد.

اگر قسمتی از مهریه یک ملک باشد چگونه وصول میشود؟ آیا تعدیل در مهریه ملکی راه دارد؟ با وکیل ملکی در شیراز مشورت کنید

تعریف مهرالمسمی:

وکیل مهریه در شیراز در این باره میگوید: مهرالمسمی همان مهریه ای است که برای زوجه تعیین می شود که ممکن است عین معین باشد یا کلی و نیز می توان حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین رامهر زن قرارداد .

مهر قرار دادن حق تالیف و اختراع و سرقفلی نیز امکان دارد بنابراین مهر قرار دادن یک واحد آپارتمان مسکونی صحیح می باشد همچنین انجام دادن فعل توسط زوج در حق زوجه پذیرفته است.

مهریه باید بین طرفین مشخص باشد بنابراین قرار دادن آنچه که موجودی اش مشخص نیست نمی‌توان به عنوان محل پذیرفت بلکه مهریه باید تا حدی که رفع جهالت از آن بشود معلوم باشد.

قابلیت تعیین مقدار و جنس و وصف مهر کافی است هرچند که هنگام نکاح به طور کامل معین نباشد.

مهریه چگونه تعیین می شود؟

آیا سرقفلی میتواند به عنوان مهریه قرار بگیرد با وکیل سرقفلی در شیراز در این باره مشورت بگیرید:

بر اساس توافق و تراضی زوجین میزان مهریه مشخص می شود.

در واقع مهر نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام انعقاد عقد نکاح یا پس از آن مقدار مهر را به تراضی معین سازند هرچند که تعیین مقدار مهریه توسط شخص ثالث و با  تراضی طرفین امکان پذیر است.

ممکن است در مراسم تعیین مهریه شخص ثالثی مانند پدر داماد مثلاً تعداد ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی را از جانب خود مهریه عروس قرار دهد و این میزان مهریه ثبت و به امضای شهود در مجلس برسد چنانچه پس از عقد نکاح عروس درخواست سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه خویش بنماید بر متعهد است که آن را بپردازد بنابراین بر پدر داماد می باشد که میزان مهریه ای که متعهد شده است را بپردازد هر چند که بعضی از حقوقدانان بر این عقیده هستند که در این حالت نیز پرداخت مهریه بر عهده داماد میباشد و ثالث  که در این مثال پدر داماد است  به عنوان ضامن زوج می باشد. ممکن است عین متعلق به دیگران مهر زن قرار داده شود و لزومی به اینکه این مهر متعلق به خود شوهر باشد نیست.

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم پرداخت مهریه در مدت معین نکاح باطل خواهد شد نکاح و مهریه صحیح ولی شرط باطل است ضمناً شرط انفساخ نکاح یا داشتن حق فسخ برای زن در صورت تاخیر شوهر از دادن مهر نیز نافذ نیست بنابراین نمی توان صحت عقد نکاح را منوط به پرداخت مهریه در مدت زمان مشخص قرار داد.تعدیل مهریه چگونه است؟ در یک مقاله به همراهی وکیل تعدیل مهریه در شیراز توضیح داده ایم!

وکیل تعدیل مهریه در شیراز
وکیل تعدیل مهریه در شیراز

چه زمانی مهریه از جانب زوجه قابل وصول است؟

وکیل تعدیل مهریه در شیراز در این زمنیه توضیح داد:

به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد قابل توجه اینکه همانگونه که گفته شد زن از لحظه عقد نکاح قادر به دخل و تصرف و یا وصول میزان مهریه خویش می باشد نه از زمان ازدواج و عروسی. بنابراین اگر مدت زمانی بین مراسم عقد نکاح و مراسم ازدواج فاصله بیفتد لازم نیست زوجه تا زمان انجام مراسم ازدواج برای وصول مهریه خویش صبر کند بلکه او می تواند به محض جاری شدن صیغه عقد و پس از آن برای وصول مهریه خود اقدام کند هرچند که خواسته باشد به زندگی زناشویی خود ادامه دهد بنابراین مهریه منوط به دادخواست طلاق نمی‌باشد و اگر زوجه اراده وصول مهریه کند برای اخذ آن کافیست در حالی که  تصور می شود مهریه باید همزمان با جاری شدن صیغه طلاق در مورد آن تصمیم گیری شود که این تفکر اشتباه می باشد.

اگر مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری توافق و تراضی کرده باشند.

استحقاق زن به نصف مهر از آثار طلاق پیش از وقوع نزدیکی است و باعث انحلال ملکیت نیمی از مهر و تملک دوباره شوهر می‌شود.

در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکی زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهر می توان اقساطی قرارداد بر این اساس چنانچه زوج قادر به پرداخت یکجا نباشد در صورتی که عدم ملائت وی در محضر دادگاه اثبات شود دادگاه میتواند حکم به پرداخت به صورت اقساط دهد.

هر گاه مهریه عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و  یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. بنابراین مهریه ای که عین معین است باید به صورت صحیح و سالم تحویل زوجه شود. ضمان شوهر بدین ترتیب است که هرگاه عین مهر تلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم کند و در صورتی که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکی از دو روش زیر را انتخاب کند.

۱. توافق درباره مهر را فسخ کند و عین مهر را برگرداند و مثل یا قیمت آن را از شوهر بخواهد.

۲. این مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیوب را به عنوان ارش مطالبه کند.

وکیل تعدیل مهریه در شیراز
وکیل تعدیل مهریه در شیراز

منظور از حق حبس چیست؟

وکیل تعدیل مهریه در شیراز در این زمنیه توضیح داد:

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .بنابراین حتماً لازم است که مهر حال باشد و در مورد مهر موجل استفاده از حق حبس امکان پذیر نمی باشد و همان گونه که گفته شد حق حبس مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مقصود از ایفای وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد تمکین به معنی خاص آن است نه همه آنها بنابراین اگر که پرداخت مهریه به صورت اقساط مقرر شود زوجه میتواند تا دریافت آخرین قسط از مهریه اش از تمکین خودداری نماید و چنانچه تمکین کند ولو به یکبار حق حبس ساقط خواهد شد. شوهر نیز حق ندارد پرداخت مهریه را موکول به تمکین کند و حق حبس ندارد.

در نکاحی که مهر در آن تعیین نشده یا عدم مهر در آن شرط شده برای زن حق حبس نیست.

اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به این فایل به وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند با این وجود حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.

اگر در نکاح دائمی مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. اگر در نکاح شرط شود که زن مستحق مهر نباشد شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است. از نظر اصول تعیین مهری که قابل تملک نباشد یا مجهول یا ملک دیگران باشد در حکم تعیین نکردن مهر است. اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی فوت کند زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

شخص ثالثی که برای تعیین مهر در نظر گرفته شده داور دو طرف است و هیچ یک از آن دو حق عزل داور را بدون رضایت دیگری ندارد. تراضی زن و شوهر نسبت به تعیین شخص ثالث و تفویض اختیار مهربه او در رابطه بین آنان کامل است و اراده داور در آن اثر ندارد ولی اثر تراضی نسبت به ثالث منوط به قبول او است.

اگر شخص ثالث از قبول سمتی که به او تفویض شده است امتناع ورزد یا پیش از تعیین مهر فوت کند یا دیوانه شود اختیار تعیین مهر با دادگاه است مگر اینکه تراضی به داوری دیگر با تعیین مهرالمسمی شود. مهری را که ثالث معین می‌کند اوصاف مهرالمسمی  را دارد. پس اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود زن مستحق نصف مهر تعیین شده است.

انحلال نکاح به وسیله طلاق یا فسخ نیز باعث انحلال قرارداد داوری نمی شود سمت داور باقی میماند او میتواند میزان مهر را برطبق اختیاری که به او داده شده است تعیین کند.

اگر ثالث بعد از نزدیکی زن و شوهر و پیش از تعیین مهر فوت کند چون با مرگ او تعیین مهر ممکن نیست دو احتمال وجود دارد.

۱. استحقاق زن به مهر المثل.

۲. تعیین مهر به وسیله دادگاه انجام شود.

گرچه نظریه اول صحیح تر به نظر می رسد.

اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

وکیل تعدیل مهریه در شیراز
وکیل تعدیل مهریه در شیراز

منظور از مهرالمثل چیست؟

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه میباشد و اگر شوهر بیش از نصف مهریه را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثل یا قیمتا استرداد کند.

وکیل طلاق در شیراز توضیح میدهد که وقوع طلاق شرط انحلال ملکیت نیمی از مهر برای زن است پیش از طلاق نمی‌توان او را مالک تمام مردم دانست.

در صورتی که زن ،شوهر را از مهر ابرا کرده باشد و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود شوهر حقی بر زن ندارد زیرا مالی نپرداخته است که نیمی از آن را پس بگیرد.

هرگاه معادل مهر در برابر طلاق خلع به مرد تمدید شود و طلاق قبل از نزدیکی باشد، شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهر را بعد از طلاق دارد.

در صورتی که این مهر تلف شده باشد، شوهر می‌تواند مثل یا قیمت نیم مهر را از بگیرد‌.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.