وکیل تعزیرات درشیراز

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

سازمان تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات در شیراز در این باره میگوید: در دوره کنونی سازمان ها و نهادها و ارگان های گوناگونی، وظیفه بازرسی و نظارت بر اعمال و رفتار افراد را در یک جامعه و سازمان های دولتی و وابسته به آن را عهده دار هستند. این امر تنها در کشور ما رایج نیست و در بیش تر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته امری لازم به حساب می آید.

روند عملی و موثر تخلفات و جرایم مربوط به آن را به شکلی است که تحت عنوان یک علت بازدارنده این بستر را برای اکثر افراد جامعه خواه اشخاص و خواه ارگان ها فراهم می کند که در حالت وقوع هر شکل از تخلف و نقض قانون و بر اساس آن شکایت مردمی موسسات نظارتی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی جدی به عمل آورد. ا

یران هم مستثنا از این قاعده نیست و سازمان ها و نهادهای نظارتی مختلفی را در این زمینه پیش بینی کرده است. از جمله سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و غیره همه این ارگان ها  وظیفه نظارت و کنترل را به عهده دارند. اما در این بخش از مقاله دادسرایار سعی ما بر این است که به بررسی سازمان تعزیرات حکومتی بپردازیم.

 مفهوم سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی از مراجعی است که تابع وزارت دادگستری می باشد و به سبب نقش مهمی که در جامعه و نظارت بر آن ایفا می کند از یک قانون مستقل و جدا از سایر قوانین برخوردار می باشد و در زمینه هایی که از سوی قانون مشخص شده است، صلاحیت ورود و رسیدگی را دارا می باشد.

 مهمترین وظایف سازمان تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات در شیراز در این باره میگوید:سازمان تعزیرات حکومتی شعب مختلفی دارد. که جزو ارکان این سازمان تلقی می شود. هدف اصلی آن ها رسیدگی به چند تخلف می باشد. از جمله این تخلفات عبارتند از: گران فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، ارائه کالا خارج از شبکه، عدم درج قیمت، پنهان کاری و امتناع از ارائه کالا، فقدان پروانه بهره برداری و فروش اجباری و  عدم اجرای تعهد واردکنندگان و تولیدکنندگان در مقابل دریافت ارز و خدمات دولتی و  عدم اعلام موجودی و غیره.

اما باید به این نکته توجه داشت که نظارت و کنترل سازمان تعزیرات حکومتی به این موارد محدود نیست و  قانون در مورد امور بهداشتی و درمانی، سازمان تعزیرات حکومتی را واجد مسئولیت شناخته است:

مواردی از قبیل:

ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز به وسیله افراد بی صلاحیت.(وکیل جرایم پزشکی در شیراز)

ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص اما فاقد پروانه.

خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسیو

ورود و عرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نپذیرفتن بیماران بیمه‌ای.

افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی.

خودداری از عرضه دارو.

ارائه دارو بدون نسخه پزشک.

افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشک.

و غیره.

وکیل تعزیرات در شیراز
وکیل تعزیرات در شیراز

 تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی

وکیل قاچاق کالا در شیراز میگوید:1- شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی

شعبه های بدوی در سازمان تعزیرات حکومتی؛

الف)شعبه بدوی تعزیرات  ب)هیئت بدوی  ج) شعب ویژه قاچاق ارز و کالا تقسیم می گردد:

الف) شعب بدوی تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات در شیراز در این باره میگوید:این شعب در مراکز استان ها اداره کل و در شهرستان ها اداره تعزیرات حکومتی خواهد بود. تعداد شعب بدوی با توصیه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تصویب وزیر دادگستری مشخص خواهد شد. شعبه ی بدوی تعزیرات در حوزه شهرستان ایجاد می‌شود و اگر شهرستانی شعبه تعزیرات نداشته باشد به تخلف واقع شده در نزدیکترین حوزه همان استان دادرسی می‌شود.

بر اساس آیین نامه، امکان ایجاد شعب بدوی تعزیرات در شهرهایی که غیر مراکز شهرستان‌ها هستند هم وجود دارد. اگر شهرستانی بدون شعبه بدوی باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی قادر است به یکی از روسا یا اعضا این ماموریت را بدهد که به پرونده‌های واقع شده رسیدگی کند. شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس ایجاد می‌شود و صلاحیت او خواهد بود و رسیدگی بدوی به تمام تخلفات در صلاحیت شعب تعزیرات را بر عهده خواهد داشت.

ب) هیئت بدوی

اگر مجازات محکوم علیه در سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر از اندازه مشخص شده باشد، به هیئت های بدوی واگذار خواهد شد. در صورتی که شکایت شاکی نسبت به تخلف بیشتر از ۳ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال باشد، هیئت بدوی مسئولیت رسیدگی به آن را به عهده خواهد داشت. این هیئت متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.

وقتی در هیئت بدوی  قرار است به شکایتی رسیدگی شود، از شاکی و مشتکی عنه دعوت به عمل می آید. جلسات هیئت بدوی با حضور  سه عضو تشکیل دهنده هیئت رسمی می‌شود و آرایی که صادر می شود با توافق دو رای اعتبار می یابد. نکته قابل توجه این که اصل بر صلاحیت شعب تعزیرات می باشد و صلاحیت هیئت بدوی یک استثنا است. بنابراین در جایی که شک و تردید حاصل شود ، اصل بر صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

ج) شعبه بدوی  مختص قاچاق کالا و ارز

وکیل تعزیرات در شیراز
وکیل تعزیرات در شیراز

روسای شعبه ی بدوی خاص قاچاق از میان روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با تعیین رئیس سازمان  تعیین خواهد شد. اعضای شعب سازمان باید حداقل سه سال پیشینه خدمت در مسئولیت شعب سازمان داشته باشد.

 چگونگی طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی

وکیل رشوه در شیراز در این باره میگوید:سازمان تعزیرات حکومتی  مانند بیشتر مراجع رسیدگی کننده، دارای دو مرجع رسیدگی می باشد: یک مرجع آن مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات می باشد و مرجع دیگر آن شعب تجدیدنظر است. که تکلیف ملاحظه مجدد آراء صادر شده از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را عهده‌دار است.

به منظور  طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی، شاکی باید دلایل و مدارک خود را ارائه کند و مشخص نماید که طرف شکایت او چه کسی است و بعد از آن درخواست کتبی خود را به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستد. البته اعلام شکایت به این سازمان به روش های دیگری هم امکان ثبت شدن را دارد. از جمله ی آن ثبت شکایت به وسیله سامانه شکایات مردمی سازمان تعزیرات حکومتی و نیز در مورد تخلفات ساده به وسیله تماس تلفنی نیز قابلیت پیگیری را خواهد داشت.

بعد از این که شکایت از سوی شاکی ثبت شد و موارد جزء تخلفات انجام شده از سوی اتحادیه ها و اصناف مختلف بود و موضوع به شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شد، فرد یا افراد متخلف برای بیان توضیحات و دفاع از خود حاضر می شوند و سرانجام بعد از پایان اظهارات دو طرف، سازمان رسیدگی کننده اقدام به صدور رای می کند. بعد از این که رای صادر شد، در شرایطی که فردی که از آن شکایت شده است است، محکوم به پرداخت جریمه نقدی بالای ۲۰ میلیون ریال شده است، این امکان را دارد که نسبت به رایی که برای  او صادر شده است، درخواست تجدیدنظر از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی بنماید. او می‌تواند ظرف ۲۰ روز اقدام به شکایت مجدد و اعتراض نسبت به رای کرده و خواهان تجدیدنظر نسبت به آن شود.

 نحوه شکایت از سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی از مراجع پراهمیت نظارتی در کشور ایران می باشد.

-گاهی اوقات پیش می آید که افراد بخواهند شکایتی را نسبت به افراد و مسئولینی که در خود سازمان تعزیرات حکومتی حضور دارند، اقامه نمایند. یعنی یک طرف دعوا نهاد نظارتی باشد. بر فرض مثال ممکن است یکی از اعضای سازمان تعزیرات حکومتی در حین انجام وظیفه به جرم توهین یا رشوه گرفتن مرتکب شده باشد.

در این حالت شخصی که مورد اهانت قرار گرفته یا از او رشوه خواسته شده است باید با در دست داشتن اسناد و مدارک لازم به دادسرای کارکنان دولت رجوع کند و شکایت خود را ثبت نماید. بر اساس صلاحیت عام سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه سازمان بازرسی، در صورت وقوع هر شکل از تخلف و نقض قوانین و مقررات در دستگاه های دولتی این امکان وجود دارد که موضوع مورد نظر در سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده و فرد شاکی خواهان پیگیری و رسیدگی شود.

-شیوه ی  دیگری که بر اساس آن می‌توان نسبت به تخلفات خود سازمان تعزیرات حکومتی اعتراض وارد نمود، به وسیله وزارت دادگستری می باشد. با توجه به این که سازمان تعزیرات حکومتی از زیر شاخه‌های وزارت دادگستری است و وزارت دادگستری موظف است بر عملکرد و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی نظارت داشته باشد، این امکان وجود دارد که موضوع را با ثبت شکایت و ارتباطات مردمی در سامانه وزارت دادگستری رسیدگی کرد.

وکیل تعزیرات در شیراز
وکیل تعزیرات در شیراز

 وکیل دعاوی تعزیرات

وکیل تعزیرات در شیراز در این باره میگوید:دعاوی تعزیرات قابل طرح در سازمان تعزیرات حکومتی هستند و قوانین و مقررات خاصی دارند. در طول سال پرونده های بی شماری در  شعبه های  سازمان تعزیرات حکومتی مطرح می شود و افراد زیادی گرفتار این دعاوی هستند. از آن جایی که بسیاری از آن‌ها دانش کافی از قوانین و مقررات تعزیرات ندارند، قادر به دفاع از خود و پیگیری پرونده نمی باشند و نیازمند وکیل تعزیرات هستند.

در دعوای تعزیرات مثل هر دعوای دیگری متهم یا شاکی این حق را دارد که برای خود وکیلی برگزیند و قانون برای افراد این حق را قائل شده است تا قادر باشند به منظور طرح شکایت یا دفاع از خود در دعاوی تعزیراتی، وکیلی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کنند. در این حوزه وکیلانی وجود دارند که به شکل حرفه ای و تخصصی در زمینه دعاوی تعزیراتی فعالیت می کنند. وکیلی که در حوزه دعاوی تعزیری تخصص دارد  و دارای تجربه می باشد، بر همه آیین نامه ها و بخشنامه هایی که در این حوزه صادر شده است اشراف و تسلط قطعی دارد  و این توانایی در او وجود دارد که موکل را به احقاق حق و نتیجه مطلوب خود برساند.

  تکالیف وکیل تعزیری

وکیل تعزیرات در شیراز در این باره میگوید:وکیل تعزیرات به شکل حرفه‌ای، وکالت در زمینه جرایم تعزیری و حکومتی را به عهده می‌گیرد. وکالت در زمینه جرایم تعزیری تا اندازه زیادی با وکالت در دادگاه انقلاب و دادگستری  متمایز است. بسیاری از افراد که به سبب عوامل گوناگون پا در بحث دعاوی تعزیری می گذارند، نسبت به قوانین و مقررات این دعاوی دانش کافی ندارند و از این حیث نیازمند وکیلی با خرد و تجربه و متخصص در این حوزه می باشند.

وکیل مسلط و مجرب در دعاوی تعزیراتی در حصول نتیجه و رسیدگی در یک پرونده قادر است ، کمک قابل توجهی کند و سبب شود تا روند پرونده با سرعت بیشتری جلو برود. او  این توانایی را دارد که در یک پرونده که طرفین دچار سردرگمی و مشکلات فراوان شده اند و این موضوع ناشی از بی اطلاعی آن ها نسبت به پرونده است، پرونده را به سمت و سویی ببرد که  که زود به نتیجه برسد و از سردرگمی آن ها پیشگیری کند.

البته لازم به ذکر است که در برخی از دعاوی تعزیرات اشکالاتی وارد است که وکیل مسلط در این حوزه این امکان را دارد که با بیان آن مشکلات و ایرادات، روند رسیدگی و ملاحظه پرونده را در راه درست آن جلو ببرد. ایرادات و اشکالات موجود در صلاحیت مرجع رسیدگی شونده، ایراد  قطعی نبودن دعاوی، ایراد رد دادرس، همه و همه می تواند به شکل کلی بر پیشرفت رسیدگی  بر پرونده اثر بگذارد و سبب ختم پرونده شود.

خصوصیات وکیل دعاوی تعزیرات

– وکیل با تجربه  ی تعزیرات، باید ضمن تسلط بر قانون مجازات اسلامی، نسبت به قوانین دیگری از جمله قانون مجازات قاچاق و امور گمرکی و قانون تشدید مجازات محتکران و قانون تعزیرات حکومتی و قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و غیره  از دانش کافی برخوردار باشد.

وکیل این حوزه در جلساتی که به منظور رسیدگی به دعاوی تعزیراتی تشکیل می شود، خاطرنشان می کند هدف از  تاسیس تعزیرات حکومتی، نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادی و ضرورت کنترل و نظارت و اجرای قوانین به خصوص در زمینه نرخ گذاری می باشد. و جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی، در واقع دادگاه اختصاصی اداری می باشد که تکلیف او نظارت و کنترل بر قیمت‌ها و مبارزه با احتکار کالا و مجازات متخلفین در این زمینه می باشد.

جمع بندی

بعد از آن که مطالب فوق مطرح شد به عنوان جمع بندی باید گفت سازمان تعزیرات حکومتی از مراجع غیر قضایی و جزو مراجع نظارتی و کنترلی در کشور محسوب می‌شود. که وظیفه دارد بر اساس مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و با توجه به شکایات افراد و نهادها به موضوع مورد شکایت رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر نماید. البته  این که رای صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی قابلیت اعتراض را خواهد داشت  به این مفهوم نیست که از آن جایی که نهادی یک نهاد نظارتی نمی توان از آن شکایت کرد. بلکه هر فرد قادر است با در دست داشتن دلایل و مدارک و مستندات نسبت به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی و حتی دیگر مراجع نظارتی شکایت کند.

وکیل تعزیرات در شیراز
وکیل تعزیرات در شیراز

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.