وکیل در اردکان

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل در سپیدان
وکیل در سپیدان

وکیل پایه یک دادگستری در اردکان

وکلای دادگستری باید در وکالت نامه رقم  حق الوکاله را درج نمایندو به اندازه ی پنج درصد آن را به عنوان

حساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و باطل کنند. که در هر صورت مبلغ تمبر نباید کمتر از اندازه‌ای باشد که در زیر درج شده است:

در مورد دعاوی و اموری که خواسته آن مالی می باشد ۵ درصد حق الوکاله تعیین شده در تعرفه برای هر مرحله از دادرسی ضرورت دارد.

در جایی که موضوع آن مالی نیست یا تعیین بهای خواسته از نظر قانونی ضرورت ندارد و نیز در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله با نظر دادگاه انجام می شود ۵ درصد حداقل حق الوکاله در آیین نامه حق الوکاله در هر مرحله در نظر گرفته شده است.

وکالتنامه های وکیل دادگستری ضرورت دارد که در هر مرحله چه بدوی چه تجدیدنظر و چه فرجام و اجرای احکام تمبر مالیاتی داشته باشند و نباید این چنین متصور شد که یک بار تمبر زدن بر روی وکالتنامه در مرحله بدوی کفایت می کند. جز این که پرونده بیشتر از یک مرحله جریان نیابد.

بازار کار وکالت در اردکان

وکیل در نورآباد و وکیل در سپیدان در این باره میگویدوکلا از تعرفه های کانون وکلای دادگستری که سالانه مشخص می‌شوند، پیروی می نمایند و با توجه به پرونده هایی که به شخص وکیل ارجاع داده می‌شود، می‌توان درآمد وکیل را تعیین نمود. از آن جایی که رشته حقوق رشته ی پر احترامی می باشد، از مقام و منزلت اجتماعی خوبی نیز برخوردار است.

اکثر مقامات مشهور در جهان حقوقدانان می باشند. این رشته بسیار تنوع دارد و چنان چه شخصی استعداد کافی داشته باشد می تواند مهارت ها  و تجربه های ضروری را به دست آورد و آینده خوبی برای خودش در رشته حقوق رقم بزند. فردی که در آزمون ورودی کانون وکلا پذیرفته شود، پس از آن که دو سال کار آموزی را گذراند، قادر است پروانه وکالت بگیرد و دفتر وکالت را ایجاد کند و نیز اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه داشته باشد، قادر است در دانشگاه های شاخص کشور مشغول به تدریس شود.

نمونه ی یک وکالت نامه

وکیل در اقلید در این زمنیه شرح میدهید:

مشخصات موكل

نام و نام خانوادگي : ……………… فرزند : …………….  شماره شناسنامه : ………… کدملی : …………. صادره از : ……………

تاريخ تولد : ………….. محل تولد : ……………….  شغل : …………… نشاني : ……………… .

مشخصات وكيل

نام و نام خانوادگي : مسعود محمدی   نام پدر : ……………  شماره شناسنامه : …………  کدملی : ……………..  صادره از :  ………

تاريخ تولد : …………… محل تولد : ………..  شغل : وکیل دادگستری    شماره پروانه : …………  نشاني: ……… .

مورد وکالت

وکیل در آباده در این باره گفت:وکالت در پیگیری کليه امور حقوقی هر چه و از هر نوع و تحت هر اسم و عنوان که باشد و مراجعه به کليه ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي اعم از شهرداری و اداره مالیات و ادارات ثبت اسناد و سایر مراجع و سازمانها و وزارتخانه ها و مراجع قضایی و دادگستری، دفاتر اسناد رسمي، کلانتريها و ساير مراجع قانوني و قضایی و حل و فصل و اجرا و انجام امور اداري و قضایی و سايرکارهاي حقوقي و وصول مطالبات و طرح و اقامه و پیگیری هر نوع دعوي حقوقي و کيفري له و عليه موکل در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و تعقيب دعاوي و شرکت در کلیه محاکم قضائي و انتظامي و شعب بازپرسي و دادسراها ، دادگاه هاي عمومي و انقلاب و خانواده و شوراهای حل اختلاف دادگاه هاي اختصاصي و کمسيون هاي حل اختلاف در شهرداري و يا دارائي وغيره

وکیل در سپیدان
وکیل در سپیدان

در جميع مراحل از نخستين تا فرجام به منظور دفاع از موکل در هر دعوای حقوقی و کیفری له و علیه موکل و احقاق حق و حفظ حقوق وی و جوابگوئي به دعاوي اشخاص در تمامي مراحل و حضور در کليه جلسات مراجع و محاکم و کميسيونها و اعتراض به احکام و آراء صادره و اقدام دررفع هرنوع موانع و مشکلات و ايراداتي که احتمالاَ دراثناء عمليات اجرائي و اداري و محاکمات و ساير امور پيش آيد وكالت راجع به اعتراض به راي،تجديد نظر،فرجام خواهي و اعاده دادرسي- ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند – وكالت در تعيين جاعل – وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور

– وكالت در توكيل- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس – وكالت در دعواي خسارت – وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن – وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن – وكالت در ادعاي اعسار- وكالت در قبول يا رد سوگند- وکالت در درخواست صدور اجراییه و تعقیب مرحله اجرایی و  اخذ محکوم به و انجام ساير تشريفات لازمه عمل وکالت نسبت به هر دعوای حقوقی و کیفری له و علیه موکل در خصوص شخص موکل و کلیه اموال و دارایی ایشان.

وکالت در مراجعه به ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت جهت درخواست صدور کارت ملی و شناسنامه و پیگیری صدور آن و اخذ و تحویل آن.

حدود اختيارات

وکيل نامبرده در بالا با حق توکيل به غير ولو کراراً و مع الواسطه عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از سوی موکل اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده بمنزله امضاء و اقدامات موکل نافذ و معتبر است.

تعقیب و مجازات انتظامی وکلا:

وکیل کیفری در شیراز میگوید:مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای دادگستری است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه ای به عمل می آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر دادگستری از بین مامورین قضایی و اداری دادگستری یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین می کند.

طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت دادگستری  به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

وکیل در سپیدان
وکیل در سپیدان

وزیر دادگستری می‌تواند پس از آن که به وسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای دادگستری یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسایل دیگر از سؤ اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مذبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است :

وکیل حقوقی در شیراز میگوید:

۱.توبیخ شفاهی.

۲. توبیخ کتبی با درج در پرونده.

۳. توبیخ با درج در مجله رسمی.

۴. ممنوعیت موقت از سه ماه تا ۲ سال .

۵.تنزل درجه .

۶.محکومیت دائم از شغل وکالت.

مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا در سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نمایند متخلف از ۱ الی ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمی‌آید و همچنین هر گاه از سؤ  اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر دادگستری را گزارش دهند در صورت تخلف و مجازات انتظامی تا درجه چهارم محکوم خواهند شد.در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزدیک آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان عده لازم دادیار که از طرف هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال به رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتیکه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد.

وکیل اردکان شهر در این زمنیه شرح میدهید:

وکیل در سپیدان
وکیل در سپیدان

قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه های انتظامی وکلا خواهد بود.

در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.

رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است دادگاه مزبور از سه نفر وکیل درجه یک که به انتخاب هیئت مدیره کانون برای مدت ۲ سال تعیین می گردد تشکیل می شود و برای مدت مزبور هیئت مدیره ۲ نفر عضو علی البدل از بین وکلا پایه یک انتخاب می نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضای اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.

مجازات های درجه یک و دو و سه نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرای صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات هایی در ۴ به بالا می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نمایند مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است.

در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تغییر تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می نماید.

هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیل را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می تواند تقاضای تجدید نظر کند.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.