وکیل در اقلید

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل دراقلید
وکیل دراقلید

وکیل در اقلید به درخواست شما عزیزان در زمنیه دادگاه انقلاب توضیح داد

دادگاه انقلاب از با اهمیت ترین دادگاه ها می باشد که به جرایم مهم رسیدگی می‌کند .

دادگاه انقلاب دادگاه اختصاصی است، که در مرکز استان تشکیل شده و دادگاهی استانی می باشد مثلاً دادگاه انقلاب اسلامی در استان فارس مشتمل بر یک ساختمان در شیراز است و صلاحیت استانی دارد.

ریاست دادگاه انقلاب اصولاً به عهده فردی قرار می گیرد که از قضات با تجربه و با سابقه باشد.

سیستم قضات در شعب دادگاه انقلاب با توجه به جرمی که به آن رسیدگی می کنند متفاوت است بنابراین نوع جرم مشخص می‌کند که دادگاه باید با وحدت قاضی اداره شده و به جرم رسیدگی کند یا با تعدد قاضی.

در جرایمی که موضوع جرم در ،درجات ۱ ،۲ و یا ۳ قرار می گیرد دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل و به موضوع رسیدگی می کند اما چنانچه موضوع جرم بین درجات ۴ تا ۸ قرار بگیرد دادگاه انقلاب با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه انقلاب با وحدت قاضی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان و فرجام خواهی از آرای صادره از دادگاه انقلاب که به صورت تعدد قاضی تشکیل شده است در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد .

اهمیت ریاست دادگاه انقلاب به اندازه ای است که در کنار رئیس کل دادگستری استان  و رئیس کانون وکلا صاحبنظر در تعیین میزان کارآموز وکالت برای هر سال می باشند.

شروع به رسیدگی و تعیین شعبه در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود.

رسیدگی به جرایم اقتصادی مثل جرائم مفسدین اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

دادگاه عمومی جزایی،دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم مندرج در کیفرخواست و نیز جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود رسیدگی می نماید دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد مگر اینکه دادگاه های مذکور در شهرستانهای غیر مرکز تشکیل شود. که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.

اجرای احکام کیفری استان توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می شود.

دادگاه انقلاب یکی از تقسیمات دادگاه کیفری می باشد .

وکیل دراقلید
وکیل دراقلید

وکیل در مرودشت میگوید:به غیر از دادگاه انقلاب دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو ،دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی از انواع دیگر دادگاههای کیفری هستند.

عضویت مستشاران دادگاه های تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کنند بلامانع است.

دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایم موجب مجازات سلب حیات ،جرایم موجب حبس ابد،جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل میشود دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل میشود زمانی که دادگاه انقلاب بر حسب نوع جرم با تعدد قاضی تشکیل می گردد مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک رعایت می شود.

به چه جرایمی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؟

وکیل کیفری در شیراز در این باره توضیح میدهد:

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض ،بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری تمام جرایم مربوط به مواد مخدر روانگردان و پیش سازه های آن و قاچاق اسلحه ،مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل همچنین سایر جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد.

با نگاهی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی می باشد بیشتر به اهمیت این دادگاه اختصاصی پی می بریم در واقع جرایم با اهمیت از نظر امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایمی که امنیت عمومی شهروندان را هدف قرار می دهد، هم چنین جرائمی که اموال عمومی را در معرض تخریب قرار می‌دهد در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

وکیل در آباده افزود:باید بدانیم جرایم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و به طور علنی در دادگاههای کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود.

اگر طفل یا نوجوان مرتکب جرمی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب است به این جرم در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب نظامی کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.

در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری ۱ یا انقلاب شوند ،به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد.

جرایمی که در دادگاه انقلاب با وحدت قاضی رسیدگی میشود: طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند و در جرایمی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی با آنان رسیدگی می‌کند طرفین می‌توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند.

هرگونه عکس برداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد ،به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.

وکیل دراقلید
وکیل دراقلید

کیفیت صدور رای به چه صورت است؟

وکیل دادگاه انقلاب در شیراز توضیح داد:دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می‌کند. رای دادگاه باید مستدل موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.

تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

در دادگاه کیفری یک و نیز در تمامی مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد مانند مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل می شود رای اکثریت تمام اعضا ملاک است، نظر اقلیت باید به صورت مستدل در پرونده درج شود اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود.

قضات دادگاه انقلاب در موارد تعدد قاضی می توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان ،شهود اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

محاکمات دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی تشکیل می شود ضبط صوتی و درصورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری نیز می شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

در مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل می شود هرگاه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبولی ایراد را صادر  می‌کند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد  را قبول نکنند،چنانچه تعداد اعضای باقی‌مانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند اکثریت اعضا بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کنند هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

وکیل دراقلید
وکیل دراقلید

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.