وکیل در بوانات

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک دادگستری در بوانات

وکیل در بوانات
وکیل در بوانات

در صورتی که وزیر دادگستری و رئیس هیئت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره کانون رئیس کانون مکلف است

از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را  بنماید از رای مزبور وکیل معلق می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری و رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدید نظر دارند.

هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از ۱۵ روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.

تعیین تعداد کاراموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.همچنین شما عزیزان میتوانید با وکیل کیفری در شیراز مشورت کنید.

وکیل در آباده گفت:برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

الف :اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

ب: اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ،ولایت فقیه و قانون اساسی.

ج: نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری .

د:نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرق ضاله و معاونت با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.

ه: عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت .

و:عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران .

ز:عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

وکیل دربوانات
وکیل دربوانات

وکیل در خرم بید در این باره افزود: کانون های وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.

مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.

اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی نماید دادگاه مزبور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می نماید. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

وکیل حقوقی در شیراز میگوید:وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر کانون مطبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رئیس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کاراموزی آنان باطل خواهد شد کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.

وکیل دربوانت
وکیل دربوانت

کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقررات  به ترتیب تکرار مستوجب مجازات های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.وکیل پرونده کیفری:. پرونده کیفری از آن جهت که اصولا دربردارنده مجازات می باشد لازم است توسط وکلای پیگیری شود که به قوانین جزایی و سایر قوانین مربوطه تسلط و اشراف کامل داشته باشند دادگاه انقلاب دادگاه کیفری یک و دو دادگاه نظامی دادگاه اطفال و نوجوانان همه دادگاه کیفری محسوب می شوند

و در همه دادگاه هایی که نام برده شد پرونده ممکن است منجر به صدور حکم محکومیت شود محکومیت در دادگاههای کیفری در بردارنده مجازات می باشد بنابراین لزوم استفاده از وکیل آشنا به امور کیفری در پرونده های کیفری به شدت احساس می شود برخی از وکلا ترجیح می‌دهند فقط پرونده های کیفری را پذیرفته و از پذیرش سایر پرونده‌های اجتناب می کنند اینان زمان ارتقاء دانش خود در امور کیفری و افزایش معلومات وابسته خود را به عنوان وکیل متخصص در امور کیفری معرفی می کنند یک متهم به محض دستگیری ممکن است

تقاضای داشتن وکیل کند ابهام و عدم آشنایی به امور کیفری و دانستن اینکه گشوده شدن پرونده کیفری احتمالاً منجر به تعیین مجازات خواهد شد متهم یا حتی افرادی که بدون گناه و ناخواسته درگیر پرونده کیفری شده اند را بر آن می دارد که فورا نسبت به انتخاب وکیل اقدام کند بنابراین از دوستان و آشنایان می خواهند به صورت فوری آنان را یاری کرده تا بتواند وکیل متخصصی را اختیار کند چون احتمالاً می دانند مباحث کیفری بسیار متفاوت تر از سایر مباحث  ( حقوقی و مدنی) است و همانگونه که گفته شد در مباحث کیفری صحبت از مجازات است در حالی که در مباحث حقوقی، خانواده و …

وکیل دربوانات در این زمنیه شرح میدهید:

حداقل این که به صورت کلی بحث مجازات مطرح نیست هر چند که در نهایت نوعی مجازات نیز ممکن است اعمال شود و باز هم اعمال مجازات در پرونده های حقوقی بسیار خفیف تر و ملایم تر از اعمال مجازات در پی پرونده های کیفری می باشد مرحله دادسرا از جمله مراحل دادرسی کیفری می باشد که چنانچه متهم و یا حتی شاکی و مدعی خصوصی چنانچه وکیل متبحر و مجربی در اختیار نداشته باشند ممکن است باعث شود پرونده با قرار جلب به دادرسی روبرو گشته و کار متهم برای دفاع و برائت و اثبات بی گناهی سخت شود شاکی یا مدعی خصوصی نیز چنانچه وکیل قابلی نداشته باشند ممکن است توسط وکیل متهم به بی حقی محکوم شوند و چه بسا شکایت آنان به سرانجام نرسیده و حقی پایمال شود

وکیل دربوانت
وکیل دربوانت

چنانچه فردی از دیگری شکایت دارد باید شکایت خود را در دادسرای مربوطه مطرح و تقاضای دادرسی دهد حال چنانچه شاکی اطلاعات کافی جهت طرح شکایت نداشته باشد حتما لازم است از یک وکیل متخصص جهت تعیین عنوان مجرمانه و طرح شکایت استفاده کند چون تعیین عنوان مجرمانه و ارتباط مستقیم بین عنوان مجرمانه و جرم اتفاق افتاده باعث می شود شکایت مطرح شده پیگیری شود

اما چنانچه عنوان مجرمانه به درستی تعیین نشود چه بسا کسی شکایت رد شده و شاکی از رسیدن به حق خویش محروم شود در مرحله دادسرا تعرفه مجاز به داشتن یک وکیل هستند به جز جرائمی که قانون متهم را از داشتن وکیل برای مدت معینی محروم کرده است در جرایم مستوجب سالب حیات و یا حبس ابد  لازم است حتی در مرحله دادسرا متهم حتماً وکیل داشته باشد و چنانچه متهم توانایی اختیار کردن وکیل نداشته باشد ایا از وکیل استفاده نکند دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین می کند.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.