وکیل در فسا

خداوردی حنیور

وکیل در فسا و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

وکیل در فسا
وکیل در فسا

وکیل در فسا در این باره میگوید: در دوره کنونی شغل وکالت به سبب فعالیت بسیاری از وکیلان پایه یک دادگستری به شکل تخصصی تبدیل شده است و هر وکیل با تجربه در یک رشته تخصصی تجربه و اشراف بیشتری دارد و در آن حوزه با تخصص مربوطه وکالت می کند تا هر فردی که نیاز به وکیل متخصص در حوزه مربوطه دارد از آن بهره بگیرد. سوالاتی که در ذهن متصور است این که افراد در زندگی خود تا چه میزان روی کمک وکیل حساب می کنند؟

پرونده‌های حقوقی و کیفری برای حل و فصل  به چه مراجع قضایی باید ارجاع شود؟ و سوالات زیادی که ذهن را مشغول نموده و فرد عادی اطلاعاتی در آن باره نخواهد داشت و حتماً در آن مسیر حقوقی باید از حضور وکیل بهره مند شود.

در این موضوع تفاوتی نیست که پرونده راجع به مسائل و دعاوی خانوادگی باشد یا دعاوی مالی مربوط به سرقت باشد یا زمینی که گرفتار مسائل حقوقی شده باشد. چنان چه یک فرد تصمیم بگیرد برای احقاق حق خود عمل نماید با پیچیدگی های بسیاری مواجه خواهد بود و چه‌بسا ماه ها و سال ها گرفتار رفت و آمد در دادگاه ها باشد. اما چنان چه یک وکیل پایه یک دادگستری را با خود همراه نماید، هم مسیر کوتاه‌تری می‌پیماید، هم وقت کمتری از او تلف خواهد شد.

زیرا یک وکیل دادگستری  از تمام قوانین و جزئیات آن در کشور آگاه است و در واقع زبان مشترکی با بازپرس و قاضی دادگاه دارا می باشد و در کمترین زمان می تواند نتیجه مطلوب را اتخاذ کند. با تمام این تفاسیر، بسیاری از مردم معتقدند که خودشان به تنهایی قادر هستند اقدام به احقاق حق نمایند و بدون بهره گرفتن از خدمات حقوقی وکیل مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند.

مفهوم وکیل در فسا

وکیل در داراب و وکیل در فسا توضیح دادند:در تعریف وکیل باید بگوییم او شخصی است که به نمایندگی از طرف  فردی دیگر خواه حقیقی یا حقوقی به منظور انجام اموری مامور خواهد شد. برای اخذ وکیل باید عقدی تحت عنوان عقد وکالت منعقد نمود. همواره قرارداد وکالت میان وکیل و موکل با توجه به مقررات مربوط به این عقد نگارش می شود.

در مورد تاریخچه واژه وکیل باید بگوییم که از دوران صفویه مرسوم بوده است. در آن زمان نایب السلطنه  مقامی برابر با وکیل داشت و آن وکیل الرعایا از همان زمان مرسوم شد. به منظور پیگیری برخی از امور حقوقی و حساس وکیل استخدام می شد و برای او چارچوبی تعیین می گردید که در چه مواردی قادر است  دخالت کند.

در معنای لغوی، وکالت به مفهوم تفویض و واگذاری می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی وکالت عقدی است که بین دو طرف منعقد می‌شود. یکی برای دیگری نایب به انجام کاری خواهد شد. وقتی عقد وکالت میان وکیل و موکل منعقد شد حقوق و تکالیف میان آن ها برقرار می گردد.

وکیل در فسا
وکیل در فسا

 مورد وکالت

وکیل در استهبان در این باره گفت:منظور از مورد وکالت اموری می باشد که وکیل دارای تخصص و پیشینه، در زمینه وکالت بر اساس قرارداد مکلف است آن امر را انجام دهد. در واقع اموری به وکیل سپرده می شود که موکل قادر به انجام آن می باشد و از لحاظ قانونی منعی برای آن نیست.

 وکیل پایه یک دادگستری در فسا

وکیل در جهرم میگوید:وکیل پایه یک دادگستری کسی است که بعد از آن که مراحل تحصیلی خود را در پایه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و یا مبانی اسلامی یا برابر با آن در حوزه  علمیه گذراند، باید در آزمون کانون وکلای دادگستری که سالانه یک دفعه برگزار می‌گردد، شرکت نموده و رتبه قبولی بیاورد. پذیرش در این آزمون به  مفهوم قبولی او به عنوان کارآموز وکالت می باشد.

زمانی که برای گذراندن کارآموزی وکالت در نظر گرفته شده است ۱۸ ماه است و بعد از آن شخص باید در آزمونی تحت عنوان اختبار شرکت کند. این آزمون به دو شکل شفاهی و کتبی قابل برگزاری است. کار آموزی که در هر دو آزمون شفاهی و کتبی رتبه قبولی را بدست آورد، در مراسمی با نام تحلیف وکالت شرکت می‌کند. در این مراسم در واقع شخص بعد از گذراندن تشریفات و ادای سوگند عنوان وکیل پایه یک دادگستری را از ان خود می کند.

 انواع وکیل

 وکیل انتخابی

وکیل انتخابی ، وکیلی است که شخص برای دفاع از حق و حقوق خود در مراجع صالح قضایی برمی‌گزیند وکیل سرقت در شیراز میگوید: سرقت یکی از جرائمی است که نیاز به وکیل دارد چراکه سارق اموال شما را میدزدد و باعث میشود شما مالباخته شوید

 وکیل تسخیری

وکیل کیفری در شیراز در این باره میگوید:در شرایطی که در یک پرونده کیفری، شخص متهم از اخذ وکیل خودداری می کند یا ناتوان از گرفتن وکیل مجرب می باشد، دادگاه با صلاح و مصلحت خود از بین وکلای دادگستری برای او وکیل پایه یک دادگستری به شکل مجانی برمی‌گزیند. به این وکیل که به این صورت پرونده قضایی را به عهده می گیرد وکیل تسخیری اطلاق می شود.

 وکیل  معاضدتی

هنگامی که در پرونده های حقوقی نیاز مبرم به وکیل وجود دارد، اما موکل قادر به انجام این کار نمی باشد از سوی دادگاه یا با تشخیص کمیسیون معاضدتی کانون وکلا برای موکل وکیلی به شکل مجانی در نظر گرفته می شود که عنوان وکیل معاضدتی دارد.

 وکیل اتفاقی

وکیل حقوقی در شیراز میگوید:چنان چه فردی در رشته وکالت تحصیل کند یا دوران تحصیل او خاتمه نیافته و در آزمون وکالت پذیرش نشده است، اما قادر است برای رفع دعاوی حقوقی بستگان و آشنایان خود در مراجع صالح قضایی تحت عنوان وکیل حضور یابد. ضرورت دارد که از کانون وکلا برای پرونده ی مزبور پروانه ی وکالت بگیرد و بعد از آن با طی نمودن مراحل قانونی و پرداخت هزینه های ضروری وکالت پرونده را عهده دار شود.  فردی که به صورت موردی وکالت یک پرونده را در خانواده عهده‌دار می‌شود وکیل اتفاقی خواهد بود.

وکیل در فسا
وکیل در فسا

 وکیل در توکیل

وکیل فروش مال غیر در شیراز میگوید:هرگاه موکلی وکیل را برگزیند و آن وکیل از طرف موکل این اختیار را داشته باشد که وکیل دیگر را برای انجام امور انتخاب کند آن وکیل دوم وکیل در توکیل خواهد بود.

 انواع وکالت

 وکالت مطلق

در این شکل از وکالت، شخص وکیلی را برمی‌گزیند و همه امور اداری و مالی و خود را به او می سپارد. در وکالتی که مطلق است همه امور خرید و فروش و پرداخت هزینه های خانواده به عهده وکیل می باشد. وکیل برای انجام امور نیاز به اذن موکل نخواهد داشت.

 وکالت مقید

در این شکل از وکالت بین موکل و وکیل قرار بر این است که وکیل در یک موضوع معین وکالت کند و وکیل موظف است تنها در آن موضوع اقدام کند و در هر فعالیت مالی و حقوقی حق دخالت نخواهد داشت.

 وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل در واقع وکالتی است که در عقدی که میان وکیل و موکل به عنوان عقد وکالت برقرار شده است شرطی گذاشته شده مبنی بر این که وکیل قابل عزل نمی باشد.

ازلحاظ شکلی وکالت رسمی ، عادی و شفاهی قابل دسته‌بندی می .باشد  مورد وکالت به صورتی می باشد که خود شخص موکل قادر به انجام آن کار است. مثلاً اگر شخصی ورشکسته شده باشد قادر نیست به فرد دیگری وکالت دهد و اموال او را به فروش برساند.

حدود وکالت

با توجه به این که وکالت مطلق است یا مقید، حد و حدود وکیل دادگستری معلوم می شود. بنابراین وکیل قادر نیست خارج از حدودی که به او واگذار شده است اقدامی انجام دهد.

 وکالت قضایی و وکالت غیر قضایی

وکالت قضایی

نوعی از وکالت است که فرد شخصی را به عنوان وکیل برای انجام امور قضایی خود به مرجع صالح قضایی مثل دادگاه معرفی می کند. در واقع این صورت از وکالت محدود به امور قضایی خواهد بود. نمونه و مصداق بارز آن اعطای وکالت به وکیل دادگستری می باشد.

وکالت غیر قضایی

شخص برای انجام کارهای اداری و شخصی خود به شخص دیگری وکالت می دهد یا وکیل می گیرد.

تعهدات وکیل

1- چنان چه وکیل به موکل خسارتی وارد کند، مقصر خواهد بود و ضامن رفع آن خسارت است.

2- وکیل باید در حدود صلاحیت موکل اقدام به انجام امور نماید.

3- وکیل نباید پا را فراتر از حد و حدود و اختیارات خود بگذارد.

4- وکیل هر آن چه را که به نمایندگی از موکل دریافت می کند، باید به او مسترد گرداند.

تعهدات موکل

1- شخص موکل وظیفه دارد همه هزینه هایی را که وکیل برای انجام امور مربوط به او صرف نموده است به او پرداخت کند.

2- شخص موکل مکلف است حقوق وکیل را به موقع پرداخت کند. جز این که در قرارداد وکالت شرط دیگری شده باشد.

فسخ و انقضای وکالت

انقضای وکالت

چنان چه وکیل استعفا کند یا موکل او را عزل کند یا  وکیل یا موکل فوت کنند یا موکل مجنون شوند، وکالت منقضی خواهد شد.

فسخ وکالت

اگر آنچه که به عقد وکالت تعلق دارد از بین برود یا مورد وکالت از سوی موکل انجام شود یا موکل اقدامی را انجام دهد که برخلاف وکالت می باشد، وکالت فسخ خواهد شد.

تفاوت میان وکیل پایه یک و دو دادگستری

اقداماتی که وکیل پایه ۲ دادگستری می‌تواند انجام دهد عبارتند از:

1- وکیل پایه ۲ دادگستری می تواند در دادگاه های کیفری و جرم های تعزیری با مجازات حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی وکالت کند.

2- وکیل پایه دو دادگستری قادر است در دعاوی مربوط به اختلافاتی که در مورد نکاح، طلاق، اثبات و نفی نسب است، شرکت کند.

3- در محاکم حقوقی حضور یابد در حالی که خواسته آن کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

اما وکیل پایه یک دادگستری قادر است در همه محاکم از جمله کیفری و حقوقی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع کند.

وکیل در فسا
وکیل در فسا

شناخت وکیل دادگستری

وقتی میخواهید یک وکیل دادگستری خوب و مجرب را شناسایی کنید باید به این خصوصیات دقت داشته باشید:

1= چنان چه کسی خودش را وکیل دادگستری معرفی می‌کند باید تابلوی وکالت او در ابتدای ساختمانی که در آن به حالت می کند نصب شده باشد.

2- وکیل پایه یک دادگستری دارای پروانه وکالت است و این پروانه را در دفتر خود نصب کرده است.

3- شخص وکیل باید امانتدار باشد. بنابراین وقتی کسی اطلاعات و مدارک خود را در اختیار او می‌گذارد، باید از افشای این اسرار خودداری کند. وکیل حرفه‌ای مانند دکتر، محرم اسرار موکل می باشد. اما نکته حائز اهمیت این که اگر یک موکل از وکیل واقعیت ها را پنهان نماید به پرونده آسیب می زند.

چون یک وکیل با آگاهی از جزئیات پرونده، نحوه اقامه دعوای دفاع را تغییر خواهد داد.

4- وکیل پایه یک دادگستری به جهت اخلاقی متعهد است که بهترین شیوه را برای حل مسائل موکل در اختیار او بگذارد و جلو تصمیمات نادرست او را بگیرد و با این کار نگذارد به بیراهه بیفتد و او راهنمایی کند.

5- وکیل پایه یک دادگستری متخصص، معلومات حقوقی مکفی  در اختیار موکل خود می گذارد و قوانین را ساده کرده و موکل را با حقوق خود آشنا می نماید و حرفه خود را با گفتگوی ساده و با استفاده از تجارب پیشین خود به زبان ساده توضیح می دهد.

6- وکیل دادگستری خوب  وقت کافی در اختیار موکل قرار می دهد و او را مرحله به مرحله در جریان پیشرفت کار گذاشته و نتیجه را اطلاع می دهد.

7- شجاعت و نزاکت از دیگر خصوصیات ضروری یک وکیل پایه یک دادگستری خوب می باشد

8- وکیل پایه یک دادگستری در امور کیفری باید تجربه کافی در این زمینه را داشته باشد تا بتواند دعوا را به نفع موکل خود خاتمه دهد.

جمع بندی در مقاله وکیل در فسا

در کل باید بگوییم که برای انجام شغل وکالت باید تجربه و تحصیلات کافی در این زمینه وجود داشته باشد. فرد باید از مهارت های نوشتاری و سخنوری عالی برخوردار باشد و توان تجزیه و تحلیل مسائل را داشته باشد. اعتماد به نفس و توان تحمل فشار کاری زیاد نیز از ضرورت های این شغل می باشد.

با توجه به این که یک وکیل در خدمت یک شخص است یا برای یک شرکت یا سازمان خاص کار می کند، ساعات کاری مختلفی دارد. وکیل باید همواره باید در دسترس باشد. حتی در شب و ایام تعطیل. محل کار یک وکیل معمولاً در دفتر کار یا دادگاه می باشد. بعضی از پرونده های کاری که وکیل نیاز به مسافرت کاری برای دیدار با موکل یا فراهم نمودن شاهدان و مدارک دیگر دارد.

در دوره کنونی شغل وکالت هم مانند بسیاری از مشاغل دیگر به شکل کاملاً تخصصی درآمده است. تخصص برخی از وکلا در پرونده های مربوط به ملک و زمین می باشد. برخی دیگر در مسائل و مشکلات خانوادگی تخصص دارند. برخی وکلا در حوزه تجارت فعال هستند. برخی در حوزه تجارت داخلی و بین المللی فعالیت می کنند.

حتی امروزه  برخی رشته ها و فعالیت‌ها مانند ورزشکاران از جمله فوتبالیست‌ها، وکیل تخصصی دارند که در آن حوزه به شکل حرفه ای  اقدام می نمایند.

چون علم حقوق علم گسترده‌ای است در حوزه های مختلفی مثل محیط زیست، حمل و نقل، بشر، نفت و گاز و دیگر زمینه ها هم به شغل وکالت نیاز مبرم می باشد. وکلا عموماً به مشتریان خود ابتدا مشاوره حقوقی می دهند. مشتریان یک وکیل می توانند افراد، گروهی از افراد یا شرکت ها و افراد حقوقی باشد.

امیدواریم در این مقاله وکیل در شیراز توانسته باشیم شما مخاطب عزیز را گوشه ای از فعالیت های وکیل و خصوصیات یک وکیل متخصص آشنا نموده باشیم.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.