وکیل در قائمیه

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک دادگستری درقائمیه

وکیل درقائمیه در این زمنیه شرح میدهید:

برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

وکیل در کازرون در این زمنیه شرح میدهید:الف :اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

ب: اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ،ولایت فقیه و قانون اساسی.

ج: نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری .

د:نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرق ضاله و معاونت با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.

ه: عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت .

و:عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران .

ز:عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

کانون های وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.

وکیل در قائمیه
وکیل در قائمیه

مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.

وکیل در نورآباد در این زمنیه شرح میدهید: اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی نماید دادگاه مزبور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می نماید. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر کانون مطبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رئیس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کاراموزی آنان باطل خواهد شد کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.

کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقررات  به ترتیب تکرار مستوجب مجازات های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.وکیل پرونده کیفری:. پرونده کیفری از آن جهت که اصولا دربردارنده مجازات می باشد لازم است توسط وکلای پیگیری شود که به قوانین جزایی و سایر قوانین مربوطه تسلط و اشراف کامل داشته باشند دادگاه انقلاب دادگاه کیفری یک و دو دادگاه نظامی دادگاه اطفال و نوجوانان همه دادگاه کیفری محسوب می شوند و در همه دادگاه هایی که نام برده شد پرونده ممکن است منجر به صدور حکم محکومیت شود محکومیت در دادگاههای کیفری در بردارنده مجازات می باشد

بنابراین لزوم استفاده از وکیل آشنا به امور کیفری در پرونده های کیفری به شدت احساس می شود برخی از وکلا ترجیح می‌دهند فقط پرونده های کیفری را پذیرفته و از پذیرش سایر پرونده‌های اجتناب می کنند اینان زمان ارتقاء دانش خود در امور کیفری و افزایش معلومات وابسته خود را به عنوان وکیل متخصص در امور کیفری معرفی می کنند یک متهم به محض دستگیری ممکن است تقاضای داشتن وکیل کند ابهام و عدم آشنایی به امور کیفری و دانستن اینکه گشوده شدن پرونده کیفری احتمالاً منجر به تعیین مجازات خواهد شد

متهم یا حتی افرادی که بدون گناه و ناخواسته درگیر پرونده کیفری شده اند را بر آن می دارد که فورا نسبت به انتخاب وکیل اقدام کند بنابراین از دوستان و آشنایان می خواهند به صورت فوری آنان را یاری کرده تا بتواند وکیل متخصصی را اختیار کند چون احتمالاً می دانند مباحث کیفری بسیار متفاوت تر از سایر مباحث  ( حقوقی و مدنی) است و همانگونه که گفته شد در مباحث کیفری صحبت از مجازات است در حالی که در مباحث حقوقی، خانواده و …

وکیل درقائمیه در این زمنیه شرح میدهید:

حداقل این که به صورت کلی بحث مجازات مطرح نیست هر چند که در نهایت نوعی مجازات نیز ممکن است اعمال شود و باز هم اعمال مجازات در پرونده های حقوقی بسیار خفیف تر و ملایم تر از اعمال مجازات در پی پرونده های کیفری می باشد مرحله دادسرا از جمله مراحل دادرسی کیفری می باشد که چنانچه متهم و یا حتی شاکی و مدعی خصوصی چنانچه وکیل متبحر و مجربی در اختیار نداشته باشند ممکن است باعث شود پرونده با قرار جلب به دادرسی روبرو گشته و کار متهم برای دفاع و برائت و اثبات بی گناهی سخت شود شاکی یا مدعی خصوصی نیز چنانچه وکیل قابلی نداشته باشند ممکن است توسط وکیل متهم به بی حقی محکوم شوند و چه بسا شکایت آنان به سرانجام نرسیده و حقی پایمال شود چنانچه فردی از دیگری شکایت دارد باید شکایت خود را در دادسرای مربوطه مطرح و تقاضای دادرسی دهد

وکیل در قائمیه
وکیل در قائمیه

حال چنانچه شاکی اطلاعات کافی جهت طرح شکایت نداشته باشد حتما لازم است از یک وکیل متخصص جهت تعیین عنوان مجرمانه و طرح شکایت استفاده کند چون تعیین عنوان مجرمانه و ارتباط مستقیم بین عنوان مجرمانه و جرم اتفاق افتاده باعث می شود شکایت مطرح شده پیگیری شود اما چنانچه عنوان مجرمانه به درستی تعیین نشود چه بسا کسی شکایت رد شده و شاکی از رسیدن به حق خویش محروم شود در مرحله دادسرا تعرفه مجاز به داشتن یک وکیل هستند به جز جرائمی که قانون متهم را از داشتن وکیل برای مدت معینی محروم کرده است در جرایم مستوجب سالب حیات و یا حبس ابد  لازم است حتی در مرحله دادسرا متهم حتماً وکیل داشته باشد و چنانچه متهم توانایی اختیار کردن وکیل نداشته باشد ایا از وکیل استفاده نکند دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین می کند.

هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود مگر آن که ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع تمام کند در این صورت به ولی یا قیم به وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید در صورت عدم معرفی صرفنظر از نوع جرم ارتکابی میزان مجازات آن وفق مقررات برای وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

وکیل درقائمیه در این زمنیه شرح میدهید:

با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

اگر شخصی به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته ایا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،سرقت(وکیل سرقت در شیراز)، مواد مخدر(وکیل موادمخدر در شیراز) و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سالب حیات،  جرایم موجب حبس ابد،جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

وکیل در قائمیه
وکیل در قائمیه

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.