وکیل در قیر کارزین

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک دادگستری در قیر کارزین

وکیل در جهرم در این زمنیه شرح میدهید:

وکیل در قیر کارزین
وکیل در قیر کارزین

وکالت از ریشه وکل بر وزن ضرب می باشد. معنای لغوی وکیل به مفهوم گذاشتن و سپردن کار به شخصی دیگر است و مفهوم اصطلاحی آن قائم مقام کردن و اجازه دادن به شخص دیگر که کفایت دارد و قابل اعتماد است، می باشد. در دوره صفویه به وکیل، نائب السلطنه گفته می شد و به عنوان وکیل الرعایا از همین جا نشات گرفته است.

بنابراین در مقابل وکیل، موکل قرار می گیرد که شخصی است که کاری را به دیگری واگذار می کند و به او اعتماد دارد و او را شایسته می داند. وکیل شخصی است که کار را به او می سپارند. ی نتیجه وکالت  آن است که وکیل، قائم مقام موکل می شود و در موضوعی که وکالت می کند به جای شخص موکل امر وکالت را اعمال می نماید و به منظور تحقق وکالت، وکیل باید آن را بپذیرد.

از دانشجوی حقوق درقیر کارزین تا یک وکیل

یکی از حکما در کتاب خود وکیل را به این شکل تعریف می کند: وکیل مرد صالح و درستی می باشد که اطلاعات قضایی دارد و قادر است با جسارت قضایا را اظهار نماید و در جوار مشاوره و ترتیب لوایح کتبی و اظهارات شفاهی خود حقوق افرادی که به او مراجعه می‌کنند را حفظ نموده و یا این که مستقیماً دعاوی دو طرف را مورد بررسی قرار داده و به آن ها رسیدگی می کند تا یک نفر به عنوان قاضی آن را حل و فصل نماید.

در عرف و در نزد عموم وکیل حاوی مفاهیم دیگری می باشد. بعضی افراد وکیل را دفاع کننده از حقوق یتیمان و زنان بیوه می‌دانستند. برخی دیگر معتقدند به منظور توجه و یاری رساندن به مظلومین و محرومین جامعه و دفاع از مال و جان و حق آن ها و جلوگیری از صدمات متجاوزین پدیده وکیل به وجود آمده است.

وکیل شرکت در شیراز میگوید:از نظر ولتر فیلسوف فرانسوی، بهترین جایگاه در دنیا مقام وکالت می باشد و از نظر او کمال مطلوب در دنیا آن است که او وکیل باشد. وکیل در حوزه های مختلفی می تواند فعال شود.  مثلاً در بخش حقوقی، خدمات حقوقی مث گواهی انحصار وراثت، و قانون مدنی و خانواده و آسیب های شخصی و قانون جزا و دادخواهی را می‌تواند انجام دهد. او می تواند در بخش تجاری فعالیت کند. یعنی کار هآیی را برای بخش های مختلف تجاری انجام داده و به مخاطبان مشاوره ارائه کند.

مثل قوانین راجع به قراردادها و عقود مالیاتی، استخدام، خرید و فروش و ترکیب شرکت ها. یک وکیل دادگستری می تواند در بخش مشاوره خصوصی به دولت و مقامات و شرکت‌ها استفاده داشته باشد.

وکیل در قیر کارزین
وکیل در قیر کارزین

وکیل در فراشبند میگوید:اگر  نگاهی به گذشته بیاندازیم متوجه می شویم، که منشا شغل وکالت و دفاع از حق هیچ سنخیتی با پیدایش موسسات قضایی نداشته و از زمانی که انسان منفعت و سود خود را تشخیص داده است، هر زمان که با بی داد و تزلزل مواجه شده است یا این که خود را شایسته به دفاع از حقوق خود و دفع شرارت دانسته، این موضوع را به شکل مستقیم یا به نیابت از خود به افراد با تجربه و با صلاحیت واگذار نموده است.

وکیل در فیروزآباد در این زمنیه شرح میدهید:بنابراین قطعی است که دفاع از حق از حقوق قطعی افراد انسانی بوده است و با پیشرفت جوامع و به تکامل یافتن اصول و قوانین این موضوع بیش از پیش مطرح شده است. در یونان قدیم شخصی به نام پریکلس اول از نخستین کسانی بود که در اتن از حقوق افراد با در اختیار داشتن اطلاعات زیاد از حقوق افراد  دفاع می کرد

.انسانها برای دفاع از مال و حقوق خود و جانشان کسانی را انتخاب می کردند که در این موضوع شایستگی بیشتری داشته باشند.

آن چه در تاریخ می بینیم آن است که در دهه های گذشته، خدمت وکالت و وکیل مدافع بسیار در امور اجتماعی تظاهر نموده است و غیر قابل انکار است که دفاع از ستم دیدگان و پشتیبانی از ناتوان، قدم به قدم با داوری و قضاوت در امور اجتماعی ظاهر شده و وکیلان در طی تاریخ تمدن بشری و ظلمات جوامع استبدادی از حقوق افراد دفاع می‌نمودند و خواستار اجرای عدالت و انصاف و قوانین بودند.

آن ها رسالت و ماموریت پر اهمیتی داشتند و به دلیل وظایفی که بر عهده می گرفتند، نهایت جدیت و انصاف را در کار اجرا می کردند و به منظور حفظ حقوق موکل و مراعات صلاحیت خود تلاش می کردند.

از زمانی که مالکیت خصوصی  متبلور گشت، قانون با آن همراهی می نمود و اولین مرحله از مراحلی که انسان ها به تکامل رسیدند دفاع از خویش بود. اصلی به نام اصل انتقام در همه دوران های تاریخ حقوق و قانون برقرار بود که اثر آن در قوانین روم و حمورابی متظاهر شد. نتایج آن  از جمله قصاص را که امروزه در کشورهای مختلف اجرا می شود، می توان  مشاهده نمود .

وکیل در قیر کارزین
وکیل در قیر کارزین

قدم دومی که به سمت قانون برداشته شد این بود که جزای نقدی و جریمه جایگزین انتقام قرار داده شد  و سومین مرحله به منظور تکمیل قانون و حقوق تاسیس دادگاه هایی بود که در آن رئیسان و خائنان در کنار هم نشسته و اختلافات بین مردم را حل و فصل می کردند. در مرحله چهارم دولت تعهد کرده که از تجاوز پیشگیری نماید و به متجاوز مجازات دهد. 

 رشته حقوق در قیر کارزین

وکیل تجاری در شیراز توضیح داد:رشته حقوق از گذشته تا امروز در کشور ما از رشته های پر اهمیت در علوم انسانی بوده و همواره داوطلبان زیادی را به سمت خود کشانده است. در واقع رشته حقوق جایگاه اول را در میان بقیه رشته های علوم انسانی دارد. این رشته از محبوب ترین رشته های داوطلبان گروه انسانی می باشد.

گستره شاخه های رشته حقوق در در همه روابط زندگی افراد قابل مشاهده می باشد. این روابط  اگر با روابط دولت و مردم ارتباط یابد به حقوق عمومی معروف است اگر به روابط خصوصی مردم ربط بیابد  به آن حقوق خصوصی گفته می‌شود.

حقوق عمومی در برگیرنده ی حقوق قوای سه گانه کشور و حاکمیت و آنچه که راجع به اداره یک کشور می باشد است. حقوق خصوصی به روابط میان خود افراد محدود می شود که از مهمترین این روابط، روابط تجاری آنه است که رشته حقوق تجارت را نیز سبب شده است یا موضوعات راجع به حقوق مدنی مثل مالکیت قراردادها، اموال مسئولیت‌هایی را در اشتباهاتی که سبب می‌شوند برایشان ایجاد می‌شود.

مانند مسئولیت ناشی از حوادث، قوانین و مقررات راجع به ارث(وکیل انحصار وراثت در شیراز)، ولادت، اقامتگاه اشخاص، وصیت و چندین مورد دیگر.

وکیل در قیر کارزین در این زمنیه شرح میدهید:بخشی از رشته حقوق به ارتباط بین المللی اختصاص یافته است که خود آن به دو قسمت روابط بین الملل عمومی و خصوصی نیز قابل تقسیم است. حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط میان دولت و سازمان های بین المللی می پردازد.

 ضرورت های رشته حقوق در قیر کارزین

برخورداری از قدرت استدلال و شجاعت و قدرت سخنوری و ایده های ذهنی ضرورت پیروزی در این رشته می باشد. احتمال داردکه برخورداری از کارشناسی حقوق امر پیچیده ای نباشد اما تبدیل به یک حقوقدان شدن بسیار راه درازی را در پیش رو خواهد داشت.

وکیل در قیر کارزین در این زمنیه شرح میدهید:

وکیل درقیر کارزین
وکیل درقیر کارزین

امروزه علم حقوق نیازمند دانش روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فلسفی می باشد و یک حقوقدان باید همه این علوم را از بر باشد. دانشجوی حقوق به منظور این که در رشته خود موفق شود، ضرورت دارد که به زبان و ادبیات فارسی اشراف داشته باشد. زیرا منطق حقوق شباهت‌های زیادی با ریاضی دارد. یک حقوقدان باید قادر باشد افرادی را که به عنوان مخاطب او هستند و یا محکمه ای که مسئولیت دادرسی به دعوا را در آن دارد، با زبان شیوا  و رسا بیان نماید. به همین منظور یک حقوقدان یا وکیل باید از زبان و  ادبیات وافی و کافی برخوردار باشد. همچنین باید اطلاعات ریاضی خوبی داشته باشد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.