وکیل در کازرون

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

وکیل در کازرون
وکیل در کازرون

وکیل در کازرون در این باره میگوید: وکیل از زمان های گذشته وجود داشته و در طی  تاریخ ایران هم به این سمت پرداخته شده ممکن است طی سلسله های گوناگون تنها  واژه وکیل فقط فرق کرده باشد اما به طور کلی از گذشته تا به امروز وظایف وکیل شبیه بوده است به طور مثال هنگامی که سلسله صفویان بر ایران حکومت میکرد به فردی که نایب السلطنه بود وکیل و یا وکیل الرعایا میگفتند اما باید اشاره کرد کسی که این سمت را برخوردار میشد صرفا شخصی بوده که کاملا مورد اطمینان و اعتماد بوده و کارهای مهم به دست او که همان وکیل شناخته میشود  سپرده میشده است قصد ما از این نوشته توضیح جامعی برای مفهوم وکیل و شناسایی آن است.

بر اساس نکته ای که در اصل سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده همه افراد این اجازه را دارند که برای هر دعوایی و یا برای هر دادگاهی وکیل اختیار کنند و کارهای خود را برای سرعت بخشیدن و به نتیجه رساندن به دست وکیل بسپارند و اگر در شرایطی باشند که توانایی وکیل گرفتن نداشته باشد یعنی قادر به پرداختن هزینه های حق وکالت وکیل را نداشته باشند  باید برای این دسته از افراد شرایط معین نمودن وکیل را انجام داد یعنی این که خود دادگاه برای این گونه افراد وکیل مشخص کند تا به کارها و دفاعیات از شخص مورد نظر برسد.

اما به چه صورت میشود وکیل شد؟

در  کشور ما ایران و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر وکیل شدن تنها با گرفتن پروانه وکالت از جانب کانون وکلا میسر میشود که برای این امر ابتدا لازم است تحصیلات مورد نیاز در این خصوص گذرانده شود و بعد از اتمام تحصیلات در آزمون کانون وکلا شرکت شود و در صورت قبولی در این آزمون و مراحل آن به عنوان وکیل شناخته میشوید.

وکیل کیفری در کازرون

وکیل در کازرون و وکیل در فیروزآباد در این باره میگوید: همان طور که در ماده سیصد و چهل و شش آیین دادرسی کیفری هم گفته شده طرفین اجازه دارند وکیل یا وکلای خود را به دادگاه معرفی گردانند و در حالتی که تعدد وکیل وجود دارد یعنی از یک وکیل بیشتر وجود داشته باشد تنها حضور یکی از آن ها برای به پا داشتن جلسه دادگاه مکفی است.

لازم به ذکر است در حالتی که متهم شرایط مالی مناسبی نداشته باشد یعنی در شرایطی نباشد که بتواند خود وکیل گیرد و حق الزحمه وکیل را بپردازد او میتواند تا آخر اولین جلسه رسیدگی از دادگاه درخواست کند که وکیل برای او مشخص کند در این حالت دادگاه بعد از بررسی های لازم که انجام داد و احراز عدم تمکن مالی  برای او ثابت شد از بین وکلای حوزه قضایی و یا از نزدیک ترین حوزه قضایی برای متهم وکیل انتخاب میکند در این حالت اگر این وکیل تقاضای حق وکالت کند چه اتفاقی می افتد؟

در این جا دادگاه باید حق وکالت را متناسب با اقدامات انجام شده مشخص کند که در این جا نکته ای که بسیار تاکید میگردد این است که حق وکالت نباید از تعرفه های قانونی عبور کند و بیشتر شود شاید این سوال برای مخاطبین پیش آید که چه کسی این حق وکالت را میپردازد در جواب این سوال باید گفت که حق وکالت از محل اعتبارات قوه قضاییه کسر میگردد و پرداخت میگردد.

اما تعداد وکلا در مراجع کیفری از این قرار ذیل است:

وکیل کیفری در شیراز شرح داد:نخست باید اشاره کرد که حسب مورد در دادسرا یا دادگاه تعداد وکیل با هم فرق دارد که ما در ادامه به این تفاوت پرداخته ایم.

وکیل در مرحله دادسرا: متهم برای انجام تحقیقات مقدماتی پرونده تنها یک وکیل باید به دادگاه ببرد و شایان ذکر است این حق را باید قبل از شروع تحقیقات به وسیله بازپرس به متهم ابلاغ و اعلام نمود. در حالتی که متهم لازم باشد در دادگاه حضور پیدا کند این حق باید قبل از این که شروع به تحقیق آغاز گردد در برگه احضاریه ذکر گردد و به متهم ابلاغ گردد وکیل متهم ر این جا باید مدارک و شواهدی که برای دفاع از متهم را دارد به دادگاه اعلام کند

موضوعات و اظهاراتی که وکیل بیان میکند در صورت مجلس ذکر میگردد به همین دلیل است که وکیل باید با صداقت و شواهد کافی شروع به بازگو کردن دفاعیات را کند باید گفته شود سلب حق همراه داشتن وکیل و همچنین نبود تفهیم این حق به متهم به ترتیب سبب مجازات انتظامی میگردد که از درجه هشت و درجه سه هم میباشد. اما در رابطه با جرایمی که مجازات آن سلب حیات و یا حبس ابد میباشد اگر متهم در مرحله تحقیقات اولیه وکیل بخواهد بازپرس در این جا برای او وکیل تسخیری میگیرد.

وکیل در مرحله دادگاه:

وکیل در قائمیه میگوید:در غیر این جرایم موضوعات صلاحیت دادگاه کیفری یک هر کدام از طرفین اجازه دارند به طور حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند غیر از این که جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی دوری کند.

در جرایمی که مرتبط با بندهای الف/ ب/ پ/ ت ماده سیصد و دو میباشد اگر وکیل نباشد جلسه رسیدگی انجام نمیشود و منتفی میگردد  اگر متهم خودش وکیلی به دادگاه معرفی نکند و یا این که متهم وکیل داشته باشد اما وکیل وی بدون هیچ دلیل موجهی در دادگاه شرکت نکند در این جا معین نمودن وکیل تسخیری واجب است و اگر وکیل تسخیری هم بدون هیچ دلیل موجهی در جلسه دادگاه شرکت نکند دادگاه ابتدا او را عزل می نماید  و بعد وکیل تسخیری دیگری معرفی میکند ممکن است متهم بعد از این که وکیل تسخیری مشخص شد وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند که در این جا وکیل تسخیری برکنار میگردد و وکیل تعیینی کار را به جلو میبرد همچنین لازم به بیان است که درخواست تغییر دادن وکیل از طرف متهم فقط برای یک بار مورد قبول است و نمیتواند هربار تقاضای تغییر وکیل بدهد همان طور که در قبل هم بیان کردیم اگر وکیل تسخیری باشد حق وکالت او باید از محل اعتبارات قوه قضاییه انجام شود.

وکیل در کازرون
وکیل در کازرون

وکیل دادگستری در کازرون :

در ماه شوال سال یک هزار و سیصد و سی و دو قمری ابلاغیه ای آمد که این ابلاغیه از طرف دستور شاه بود موضوع آن هم این بود که اشخاصی که میخواهند در عدلیه سند وکالت رسمی دارا باشند ابتدا باید در کمیسیون امتحان اعضای اصلی داده باشند. یک گواهی یا تصدیق نامه اخذ کرده باشند نظام نامه وکلای رسمی عدلیه در ماه تیر سال هزار و دویست و نود و شش تنظیم شد و در ماه مرداد سال هزار و دویست و هشتاد و پنج اجرا گردید

بر اساس این نظام نامه بعد از تحقیق راجب به احیا و امانت و پاکدامنی هر کدام از داوطلبین احراز میگردد و این شرایط به وسیله وزارت عدلیه مشخصات واجدین شرایط به کمیسیون امتحان اعلام میشود و بعد از انجام امتحان اسامی وکلای رسمی داده میشود و این وکلا وارد تشکیلات هیات وکلا میگردند بعد از آن در ماه تیر سال هزار و سیصد مجموعه وکلای رسمی صورت گرفت اما تجدید تشکیل مجموعه وکلای رسمی به خاطر اختلافات داخلی جامعه وکالت در سال بعد تاسیس انجام نشد و خود به خود منتفی شد در قانون وکالت مصوب سال هزار و سیصد و چهارده هیات مدیره موکول به انتخابات عمومی وکلا شد

که به خاطر وجود مشکلاتی که در قانون وکالت سال هزار و سیصد و پانزده معین شد هیات مدیره وابسته به اختیار وزارت دادگستری شد اولین هیات مدیره را مرحوم دکتر احمد متین وزیر دادگستری وقت در بیست و شش ماه اسفند در سال هزار و سیصد و شانزده منتخب نمود باید گفت که هیات وکلای ایران راه خود را تا موقع حکومت قانون وکالت در سال هزار و سیصد و پانزده آمد و سر انجام این که باعث استقلال کامل کانون وکلا شد به طور واقع برای اولین بار در ماده یک لایحه قانونی استقلال وکلای کانون دادگستری که مرحوم دکتر محمد مصدق اولین وزیر وقت در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه سال هزار و سیصد و نود و یک تصویب کرد استقلال کانون وکلای دادگستری به شکل رسمی اعلام شد به صراحت در ماده یک لایحه قانون مزبور کانون وکلای دادگستری موسسه ای مستقل است

که تشکیلات قانونی دارد و در مرکز هر استان وجود دارد.در طی کودتای بیست و هشت مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و سی و دو و ساقط گردیدن حکومت مصدق و در اجرای تبصره ماده واحده قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات مصوب سال هزار و سیصد و سی و سه این قانون باطل گردید و به جای آن قانون جدیدی به روی کار آمد این مصوبه اگر چه با لایحه قانونی مصوب مرحوم دکتر محمد مصدق دارای تفاوت هایی است اما در ماده یک آن که مستقل بودن کانون وکلا را بازگو میکند تقلیدی نسبتا دقیق از ماده یک لایحه قانونی آن مرحوم است.

هیات عمومی کانون وکلای دادگستری و ترکیب آن:

وکیل در نورآباد در این باره میگوید:بر اساس ماده سوم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری هیات عمومی وکلای هر کانون وکلای پایه یکم و پایه دوم که در آن حوزه اشتغال وکالت دارند میباشد با شرط این که محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته و همچنین به شکل تعلیق از وکالت نباشد تشکیل میگردد بنا بر این سخن وکلای شاغل در هر حوزه در دو بخش قابل تقسیم میباشند:

_ وکلای عضو هیات عمومی

_ وکلای غیر عضو هیات عمومی

وکلای عضو هیات عمومی: بر اساس بند یک قانون وکالت هزار و سیصد و پانزده اعضای هیات وکلای پایه یک درجه اول میباشند. بر اساس چیزی که ماده هفت قانون گفته شده لحاظ کرده است وکالت پایه یک برای افرادی میباشد که دارای مدرک لیسانس از دانشکده های ایران یا خارج باشند و همین طور یک سال کار آموزی اشتغال را گذرانده باشند و همچنین در اختبار مورد قبول واقع شده باشند وکلای پایه دو هم بر اساس بند دو ماده یک قانون یاد شده افرادی هستند که حق وکالت در محاکم بدایت و استیناف را دارند پروانه وکالت پایه دو و سه هم طبق ماده یک قانون وکالت سال هزار و سیصد و پانزده بدون احتیاج داشتن به مدرک تحصیلی بر اساس نتیجه امتحان بود که وزارت عدلیه برگزار کرد.

تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری در چیست؟

وکیل در فراشبند:وکلایی که پروانه پایه یک دارند قادر هستند در تمام محاکم قضایی یعنی هم کیفری و هم حقوقی وکالت کنند اما وکیلی که پایه دو دادگستری است تنها اجازه دارد در موضوعات کیفری که به جرم های تعزیری و مجازات های حبس کم تر از ده سال و همین طور شلاق و جزای نقدی و آن دسته از پرونده های مالی که کم تر از پنجاه میلیون تومان است و همین طور خواسته های غیر مالی مثل نکاح و طلاق و اثبات نسب دسترسی پیدا کند.

وکیل در کازرون
وکیل در کازرون

شرایط و موانع گرفتن پروانه کار آموزی و وکالت:

افرادی که تمایل به همکاری و کار کردن در وکالت دادگستری دارند ابتدا باید آزمون مورد نظر آن را بدهند و نمره پروانه وکالت را به دست آورند پروانه وکالت هم میتواند بعد از گذراندن دوره کار آموزی داده شود و یا همچنین بدون انجام کار آموزی تحویل گردد کسانی که تقاضا کننده پروانه هستند باید دارای شرایطی باشند که این شرایط  توسط مراجع ذی صلاح بررسی کامل میگردد و همین طور قانون گذار در خصوص افرادی که برای اجازه وکالت ممنوع اعلام شده اند را هم بررسی مینماید.

اعتبار پروانه وکالت:

به طور کلی اعتبار پروانه وکالت یک دوره سه ساله میباشد و پس از گذشتن این دوره برای تمدید نمودن آن وابسته به تقاضای وکیل و باقی بودن شرایط به کار مقرر در قانون میباشد کانون وکلا اگر به خاطر دلایلی وکیلی را فاقد شرایط مقرر در قانون بداند بنا بر نظر دادسرای انتظامی وکلا اعلام تقاضا ذی نفع رسیدگی میکند دادگاه مزبور رسیدگی را انجام میدهد و رای مورد نظر را صادر میکند.

شرایط گرفتن پروانه مشاوره حقوقی:

کسانی که تمایل شاغل بودن به عنوان مشاوره حقوقی دارند ابتدا باید همانند آزمون وکالت که احتیاج به دانش و تحصیلات حقوقی دارد به تحصیلات حقوقی بپردازند سپس بعد از تمام شدن درسشان در آزمون مشاوران حقوقی شرکت کنند و نمره مورد نظر را بیاورند بعد از آن ها باید در مصاحبه شفاهی شرکت کنند و در صورت قبولی به عنوان مشاور حقوقی شناخته میشوند و میتوانند کار کنند لازم به ذکر است افرادی که مدارک دکترای معتبری دارند و سابقه حداقل  سه سال تدریس در مباحث حقوقی را دارند اگر تمایل به شغل مشاوران حقوقی را دارند دیگر احتیاجی به آزمون دادن در این زمینه را ندارند.

نتیجه گیری وکیل در کازرون

وکیل برای انجام دادن رسالت خود به عنوان یکی از خدمت گذاران عدالت است وکیل از حق مظلوم در برابر ظلم دفاع میکند و او را مورد حمایت قرار میدهد اما باز هم در این خصوص وکیل باید حدودی را رعایت کند وکیل هم بر اساس قانون خود دارای حق هایی میباشد مثلا اگر وکیل هنگامی که در حال انجام وظیفه است و یا در حال وکالت کردن است مستوجب توهینی شود آن فردی که به وکیل توهین کرده مجازات میگردد که این مجازات شامل  پانده روز تا سه ماه زندان میباشد که در همین جاست که مشخص میشود حمایت کیفری برای وکیل از موضوعاتی بوده که قانون گذار رعایت کرده است.

وکیل به چه شخصی گفته میشود؟

بر اساس اصل سی و پنج قانون اساسی اصحاب دعوا برای حل نمودن راحت تر اختلافات خود در هر دعوایی میتوانند وکیل اختیار کنند و چنانچه قادر به گرفتن وکیل نباشند یعنی قدرت پرداختن مالی حق وکالت را نداشته باشند باید برای آن ها وکیل معین نمود در دنیای امروزی بسیاری از افراد برای راحت پیش رفتن و حل نمودن اختلافات خود وکیل میگیرند.

وکیل فردی است که ابتدا تحصیلات مورد نظر را به اتمام رسانده و بعد از آن در آزمون وکلا شرکت کرده و موفق شده و بعد از گذراندن تشریفات و اختبار حال به عنوان وکیل دست یافته است این فرد وکیل کاملا به امور حقوقی مسلط است و بر اساس قرارداد میتواند امور را به دست گیرد لازم به ذکر است شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو  قادر هستند وکیل اختیار کنند.

قرارداد وکالت:

قرارداد وکالت بین وکیل و موکل میباشد و طی آن هر زمان که فرد تمایل داشته باشد میتواند آن را فسخ کند چون که این قرارداد یک عقد جایز به شمار می آید و در عقود جایز حق فسخ وجود دارد. در کل باید بیان کرد که قراردادی که بین وکیل و موکل است وکالت نام دارد و همچنین عقد قرارداد وکالت باید بر اثر قانون مدنی باشد و دیگر این که قبل از عقد قراراد باید حدود اختیارات طرفین به طور کامل  معین گردد و از آن حدود زیاده تر رفتار ننمود.

همان طور که در قبل اشاره شد برای وکیل شدن ابتدا لازم است تحصیلات مورد نظر به اتمام رسد اما یک مورد واجب دیگر که این جا لازم است سابقه کاری وی در این حیطه میباشد.

پایه ی وکیل:

در ایران سه نوع وکیل وجود دارد که بر اساس نوع پرونده مورد نظر و سختی و آسانی آن وکیل انتخاب میشود این وکلا عبارت هستند از:

_ وکیل پایه یک

_ وکیل پایه دو

_ کار آموز وکالت

همان طور که خود هم آگاه هستید وظایف و اختیاراتی که وکیل پایه یک دارد از سایر بیشتر میباشد وکیل پایه یک به وکیلی گفته میشود که در آزمون وکلای دادگستری نمره مطلوب به دست آورده و پذیرفته گردیده است اما وکیل پایه دو به وکیلی گفته میشود که امتحان قوه قضاییه را داده است و تایید شده است اما به این خاطر که امتحان وکلای دادگستری پیچیده تر و سخت تر امتحان قوه قضایه میباشد به همین دلیل هم کارهایی که وکیل پایه یک انجام میدهد بزرگ تر و سخت تر از وکیل پایه دو دادگستری است پس بنا بر همین گفته وکیل پایه یک دادگستری اجازه بیشتری برای دخالت در تمامی پرونده ها نسبت به وکیل پایه دو دارد و در دعواهای بیشتری شرکت میکند و پرونده های بیشتری زیر دستش میباشد.

چند نمونه از حوزه هایی که وکیل پایه یک دادگستری میتواند در آن دخالت کند در ذیل قید شده است:

-وکیل کیفری(وکیل سرقت در شیراز)

_ وکیل خانواده

_ وکیل ثبت احوال

_ وکیل مهاجرتی

_ وکیل ملکی

_ وکیل مالیاتی

_ وکیل چک و سفته(وکیل چک در شیراز و وکیل سفته در شیراز)

_ وکیل شرکت ها

-وکیل طلاق (میتوانید با وکیل طلاق در شیراز مشورت کنید)

شما باید همیشه وکیلی را منتخب خود کنید که در موضوعی که مشکلتان است دارای تبحر و تخصص کافی باشد یعنی تسلط کامل بر آن موضوع داشته باشد به طور مثال اگر موضوع شما مهاجرت است باید به دنبال وکیلی بگردید که پرونده های مهاجرتی زیادی را با پیروزی در کارنامه خود ثبت کرده است.

به عنوان تذکر به یاد داشته باشید که وکیلی قابل اطمینان و برجسته است و به خوبی شهرت دارد  که ابتدا فردی کاملا رازدار میباشد و مسایل پرونده را جایی بازگو نمیکند و تحت هیچ شرایطی علیه موکل خود با رقیب همکاری و معامله نمیکند و همه سعی خود را میکند که موکل به حق مورد نظر خود برسد و پیروز پرونده گردد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.