وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل دیوان عدالت اداری در شیراز

09225192408

 

وظایف دیوان عدالت اداری در شیراز:

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایت ،دادخواهی و اعتراضات مردمی نسبت به مأموران یا واحدهای یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد .

نصب رئیس دیوان عدالت اداری:

رئیس دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می گردد. در قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ مرجع به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانون درباره شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد

اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولت های وقت به حاکمیت قانون در اجرایی نشدن قانون تأثیرگذار بوده است در این میان قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت مسئولیت مدنی دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلا اجرا ماند قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همچنین ملاک تعیین مسئولیت دولت را در قبال شکایت اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده ۱۱ آن کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارات وارد شده مستند به عمل آنان بوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارد آمده به عهده اداره یا موسسه مربوط است .

دیوان پس از انقلاب:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به  دیوان عدالت اداری تاسیس نمود که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است .

تشکیلات دیوان عدالت اداری

تا سال ۱۳۹۹ به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ هر شعبه دیوان مرکب از یک رئیس و دو نفر مستشار است ملاک صدور رای نظر اکثریت یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد سه نفر است و رای صادر شده از شعب قطعی تلقی می شود. بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوه عادی ندارد .بر این اساس نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رای نیست بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رای کفایت می‌کند و وظایف هیئت عمومی دیوان به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است :

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری:

۱ -رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات، اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاه مخالف مدون آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادن وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

۲- صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.

۳-صدور رای ایجاد رویه، در صورتی که نسبت به موضوع واحد دارای مشابه متعدد صادر شده باشد. شرایط قضات دیوان :

علاوه بر شرایط عمومی ناظر به انتخاب قضات به موجب ماده ۳ قانون اداری مصوب ۱۳۸۵ قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند البته مدت مذکور برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل ۱۰ سال است.

 شرایط عمومی قضات دیوان:

۱ -عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .

۲ -اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محکومیت جزایی.

۳- سلامتی و توانایی انجام کار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر .

۴- تابعیت ایران .

وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری :

۱- رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی اعم از وزارتخانه ها سازمانها و …

۲- رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات معمول این واحدهای دولتی وزارتخانه‌ها سازمان‌های دولتی و ….

۳-رسیدگی به شکایت و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها ،هیئت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه‌ها ،سازمان‌ها ،ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاص رسیدگی می‌کنند مانند: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و …

۴ -رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب نامه، آیین نامه ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد .

۵ -رسیدگی به شکایت قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحد ها و موسسات از حیث تصحیح حقوق استخدامی گروه پایه رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت ،ماموریت، معذوریت بازنشستگی، اخراج، بازخرید و …

 مستثنائات رسیدگی در دیوان:

رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیم و تصمیمات شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است البته قسمت مربوط به تصمیمات رئیس قوه قضاییه مورد نقد حقوقدانان است.

 آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری:

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است بدین معنی که مطابق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و در برگه های چاپی مخصوص نوشته می‌شود و تفاوت عمده در رسیدگی دیوان عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوی برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است با وجود این هرگاه دیوار مقتضی بداند طرفین یا یکی از آنها را برای اخذ توضیح دعوت می نماید .

تمایز:

از سوی دیگر هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می‌سازد .

سکوت قانون دیوان:

در همه مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می‌شود.

تشکیلات دیوان دارای :

دیوان دارای ۱۰ شعبه خواهد بود شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ این قانون که ۲ مشاور لازم است و در هر حال رای نهایی با رئیس یا علی‌البدل رئیس شعبه باشد رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت. ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی است.

غیبت رئیس‌کل:

در صورت غیبت رئیس کل و رئیس شعبه دوم قائم مقام ریاست کل است و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضایی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است. شورای عالی قضایی می‌تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آنها از طرف شورای عالی قضایی و هیئت منتخب شورا مورد تایید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق‌ دعوت نماید.

بودجه دیوان:

بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد.

حقوق قضات :

حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه ۱۰ قضایی و حقوق اعضای علی البدل و مشاوران پایه ۹ قضایی خواهد بود.

فوق العاده قضایی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورای عالی قضایی تعیین می‌کند .در صورتی که حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی‌البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد به همان مأخذ دریافت می دارد.

رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهند بود روسا و اعضای علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی‌توانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی‌توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت ها به استثنا شرکت‌های تعاونی محلی و تعاونی ادارات و موسسات مذکور فوق را بر عهده گیرند.

مدت مدیریت خدمت:

مدت مدیریت خدمت کارمندان اداری و قضایی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب می‌شود.

رسیدگی به تخلفات:

به تخلفات انتظامی و اعضای علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می باشد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.