وکیل رابطه نامشروع در شیراز

وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل رابطه نامشروع در شیراز

09225192408

جرم رابطه نامشروع از جرائم حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی می باشد .

عمل زنا :

همان رابطه نامشروع است بر اساس تعریف زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز باشد.

پس برای تحقق عمل زنا ابتدائاً باید رابطه زوجیت بین زن و مرد وجود نداشته باشد پس اگر طرفین ادعای رابطه زوجیت کنند ادعای آنان پذیرفته است.

مجازات حد زنا:

اگر کسی که مرتکب زنا شده است غیر محصن باشد مجازات وی ۱۰۰ ضربه شلاق است.

زنا به عنف :

اگر زنا به عنف و یا همان تجاوز آن باشد چنانچه زن باکره باشد مرتکب عمل زنا علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

اقرار به زنا:

اگر مردی یا زنی کمتر از ۴ بار اقرار به زنا نماید به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می گردد.

همجنس گرایی در غرب:

تصویب قوانین حمایت از همجنسگرایان در غرب نشانگر این موضوع است که عمل نامشروع، اگر به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قانونگذار نباشد که در بسیاری موارد حتی به صورت مستقیم نیز مورد حمایت واقع می شود با این وجود قطعاً  رابطه نامشروع از دیدگاه غربی عمل مذموم و ناپسند به حساب نمی‌آید.

بسیاری از پژوهشگران آزادی روابط در جوامع غربی را دلیل متزلزل بودن بنیان و اساس خانواده می‌دانند در واقع میان فرهنگ ما ایرانیان با فرهنگ غربی در این زمینه بسیار تفاوت وجود دارد در فرهنگ ما علاوه بر اینکه اصولاً و ذاتاً رابطه نامشروع را ناپسند می دانیم شرع مقدس نیز این عمل را نکوهیده و سرزنش کرده است و آن را مخالف قوانین و شریعت اسلام می داند و مسلمانان را از این کار برحذر داشته است در میان کشورهای مسلمان کشور هایی که اهل تسنن هستند انتخاب همزمان چند همسر به نوعی مرسوم و رایج است و آن را برگرفته از سنت می‌دانند در حالی که این عمل اهل‌تسنن هرچند که حلال و طیب و طاهر باشد زیاد با فرهنگ ما ایرانیان شیعه منطبق نیست و از نگاه فرهنگی و اجتماعی اختیار چند همسر برای ایرانیان حتی به شرط دارا بودن مرد از نظر مالی و عدم مشکلات مالی مورد قبول و پسند جامعه نمی باشد هرچند که از نظر شرع مقدس عاری از مشکلات شرعی باشد.

چند همسری اعراب:

شاید در کشورهای عربی اهل تسنن اختیار همزمان چند همسر را راهی جهت جلوگیری از رابطه نامشروع بدانند.

در جوامع اروپایی معمولاً تک همسری رواج دارد اما روابط نامشروع خارج از خانواده به وفور یافت می‌شود.

در کشور ما ایران قضیه کلان متفاوت از غرب و کشورهای عربی است، اصولاً روابط خارج از خانواده معمولاً وجود ندارد هر چند که متأسفانه اخیراً در جامعه ایرانی نیز روابط خارج از خانواده در حال گسترش است.

قوانین جزایی:

قوانین جزایی ایران مجازات هایی برای روابط نامشروع در نظر گرفته است واین مجازات‌ها را ابزاری در جهت حفظ کانون خانواده می داند و کسانی که وارد رابطه نامشروع می‌شوند را مستحق مجازات دانسته حتی اگر طرفین به این عمل راضی باشند.

برعکس قوانین غربی که روابط خارج از خانواده را مستحق مجازات نمی داند اما چنانچه یکی از طرفین شکایتی در این زمینه مطرح کند دادگاه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد همانگونه که گفته شد قوانین جزایی ایران، مباشرین رابطه نامشروع مستحق مجازات تشخیص داده شده اند و این عمل آن چنان مذموم و ناپسند است که بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده قانونی هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل رساند حکم ضرب و جهل در این مورد نیز مانند قتل است با تأمل در این ماده قانونی به نکاتی پی میبریم اول اینکه اجازه قانونگذار به مرد مختص زمانی است که وی علم به تمکین زن داشته باشد اگر مردی همسرش را با مرد اجنبی در خیابان ببیند به صرف دیدن وی با یک مرد غریبه حق ندارد آنها را به قتل برساند حتی دیدن همسر و مرد اجنبی در مکانی خلوت نیز به مرد حق به قتل رساندن آنها را نمی‌دهد و لازمه آن علم به تمکین است و صرف رویت همسر با مرد اجنبی در مکانی خلوت به مرد اجازه قتل آنان را نمی دهد ضمن اینکه اگر زن فریب خورده باشد و تحت تاثیر اکراه و اجبار مجبور به رابطه نامشروع شده باشد مرد حق ندارد وی را به قتل برساند.

زنا با میت:

جماع با میت زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفی خود که زنا نیست اما با این حال موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ خواهد شد بنابراین زانیه چه زنده باشد و چه مرده در اصل تحقق زنا تفاوتی نمی‌کند و تنها تفاوت این است که اگر زوجیت بین مرد و متوفی وجود داشته باشد، زنا صورت نپذیرفته اما جرم مادون زنا تحقق یافته است که موجب شلاق تعزیری درجه ۶ برای مرد می‌شود.

اگر شخص متهم به زنا ادعا کند که رابطه زوجیت برقرار است نظر قانونگذار این است که این ادعا پذیرفته شود نیاز به سوگند هم نیست مگر اینکه خلاف این ادعا با حجت شرعی لازم ثابت شود.

اعدام:

زنا از جرائمی است که مجازات آن اعدام است از آن جمله زنا با محارم نسبی، پس اگر زانی با یکی از محارم که به واسطه نسب محرم است زنا کند مجازات اعدام است. اگر زانی با زنی که در علقه زوجیت پدرش است زنا کند مجازات زانی اعدام است و مجازات زانیه تابع سایر احکام مربوط به زنا است.  اگر مرد غیر مسلمان با زن مسلمان زنا کند فقط زانی به مجازات اعدام محکوم می‌شود و مجازات زانیه تابع سایر احکام مربوطه به زنا است. اگر شخصی با زنی که مست یا خواب یا بیهوش است زنا کند منظور این است که زن راضی به زنای با او نباشد. حال اگر زانی ، زانیه را فریب دهد  و یا با فریب دختر نابالغ مثل وعده پوچ  و فریبنده یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن ،زانیه را مجبور به تسلیم کند رفتار زانی در حکم زنای به عنف است.

رابطه نامشروع:

تعریف رابطه نامشروع در جوامع مختلف گوناگون است در این رابطه قوانین کشورها یکسان نیست در اکثر کشورهای اروپایی و برخی نقاط دیگر جهان برای رابطه نامشروع مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

جمیع شرایط زنا:

برای تحقق زنا جمع شرایطی لازم است مثلاً  طرفین زنا یا یکی از آنها نابالغ باشد زنا محقق است ولی نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می‌شود .

پس شرط تحقق زنا را می توان بلوغ دانست زیرا همانگونه که گفته شد چون زنا از جرایم موجب حد است و در جرایم حدی مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد بنابراین اگر نابالغ مرتکب زنا یا همان رابطه نامشروع شود به واسطه عدم آگاهی لازم به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می‌شود.

مجازات زانیه :

در زنای با محارم نسبی و زنای محصنه چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط ۱۰۰ ضربه شلاق است اگر مردی که همسر دائم دارد قبل از دخول مرتکب زنا شود حد وی ۱۰۰ ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

اثبات رابطه نامشروع:

برای اثبات رابطه نامشروع موجب حد باید شرایط احصان وجود داشته باشد احصان در هر یک از مرد و زن باید تحقق یابد.

احصان مرد:

احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل با وی را داشته باشد.

احصان زن :

عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده با از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد .

اموری از قبیل: مسافرت ،حیض، نفاس، بیماری‌های مانع از مقاربت و بیماری‌هایی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس زوجین را از احصان خارج می‌کند.

رجم یا اعدام:

اگر رابطه نامشروع از مصادیق زنا باشد .حد برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. پس لازم است شرایط احصان وجود داشته باشد در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.