وکیل سرقفلی در شیراز

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل سرقفلی در شیراز
وکیل سرقفلی در شیراز

 حق کسب و پیشه با  سرقفلی چه تفاوتهایی دارد؟

وکیل ملکی در شیراز در این زمنیه شرح میدهید:

برخلاف حق سرقفلی چنین حقی قبل از عقد اجاره وجود ندارد بلکه با عقد اجاره برای مستاجر ایجاد می‌شود، حق کسب و پیشه مختص مستاجر است و آن را با سند رسمی می‌توان منتقل کرد اما برای سرقفلی چنین شرط وجود نداشته و با قرارداد عادی هم قابل انتقال است.

سرقفلی متعلق به محل کسب (واحد تجاری) است. اما حق کسب و پیشه متعلق به کاسب( شغل تجاری) است حق کسب و پیشه به محلی تعلق می‌گیرد که دارای کاسب است .

اما حق سرقفلی،بدون توجه به کسب و کار ثابت است، حق سرقفلی مغازه وابسته به عرف محل است و در اختیار موجر می باشد و مستاجر در تعیین آن نقشی ندارد اما حق کسب و پیشه بر اساس قوانین برای حفظ حقوق شخص (حقیقی یا حقوقی) کاسب است و محاکم (قضات )بر اساس نظر کارشناسی مبلغ حق کسب و پیشه را تعیین می‌کنند برای درک بهتر  دو واژه حق سرقفلی (سرقفلی واقعی) و (حق کسب و پیشه) سرقفلی مجازی به مثال های زیر توجه کنید .

مثال اول اگر مغازه ای اجاره کنیم و  سرقفلی به مالک پرداخت نکرده باشیم و چندین سال اجاره مغازه را تمدید کرده باشیم و در این کسب و کار راه اندازی شده و مغازه هم به موفقیت رسیده باشد اگر موجر تمایل به تمدید اجاره نداشته باشد چه اتفاقی می‌افتد ؟

در این مثال دو حالت متصور است حالت اول اینکه ما (مستاجر) می توانیم حق کسب و پیشه را با خود به مغازه دیگری ببریم به این دلیل که نتیجه تلاش خودمان بوده است.

وکیل سرقفلی در شیراز
وکیل سرقفلی در شیراز

وکیل حقوقی در شیراز در این زمنیه شرح میدهید:اما چون در هنگام قرارداد مبلغی به عنوان حق سرقفلی پرداخت نکرده ایم نباید انتظار دریافت پول از موجر داشته باشیم و موجر نمی‌تواند با نام کسب و کاری که ما انجام دادیم  تجارتی در مغازه راه اندازی کند و یا اینکه به فرد دیگری اجاره داده شود که در این حالت گفته میشود مستاجر حق کسب و پیشه و تجارت را با خود به مغازه دیگری برده است.

اما حالت دوم این که ما با موجر به توافق رسیده و  کسب و پیشه خود را به ازای مبلغ مشخصی به  او می دهیم که در این صورت حتما لازم است سند رسمی تنظیم شود و بعد از تنظیم این سند موجر در همان محل می تواند کسبی که ما انجام می داده ایم را با همان نام سابق ادامه دهد که به این حالت به اصطلاح می گویند مستاجر حق کسب یا پیشه خود را به موجر داده است و در این حالت خرید سرقفلی اتفاق می‌افتد.

برخی از مشتریان، مشتری مغازه هستند یعنی اینکه چنانچه از خرید از مغازه  راضی و خشنود باشند و مستاجر مغازه را تحویل داده و موجر مغازه را به شخص دیگری اجاره دهد اگر  مستاجر جدید چنانچه بتواند کیفیت کار مستاجر قبلی در اداره مغازه و خشنودی مشتریان در خرید از آن مغازه را حفظ کند مغازه برای مستاجر جدید نیز رونق گذشته را خواهد داشت

بنابراین ممکن است با رفتن مستاجر اول از مغازه که باعث رونق و شکوفایی آن شده است فقط خودش متضرر شود چون همان گونه که گفته شد چنانچه مالک و مستاجر بعدی بتوانند رونق مغازه را حفظ کنند صاحب منفعت خواهند شد که در واقع ثمره تلاش و زحمت مستأجر اول بوده است‌

اما نکته حائز اهمیت این است که تا زمانی که موجر تمام حقوق مستاجر اول را پرداخت نکند نمی تواند ملک را به شخص دیگری اجاره دهد.

ضمناً مستاجر میتواند سرقفلی  مجازی خود را به مغازه و فرد دیگری منتقل کند و آن را به موجر بدهد .

وکیل سرقفلی در شیراز
وکیل سرقفلی در شیراز

مثال دوم شخصی یک مغازه اجاره می کند و در آن فعالیت کرده باعث می‌شود به شهرت  خوبی برسد اما بعداً مشخص می‌شود که مغازه در طرح نوسازی شهرداری قرار گرفته است وضعیت حق کسب و پیشه چگونه می‌شود ؟

در سال ۱۳۴۸ قانونی تصویب شد که در آن کسی که مانند مثال محل کسب شده در طرح نوسازی قرار می گرفت محفوظ می ماند و این قانون در سال ۱۳۷۰ منسوخ شده اما برای حمایت از حق کسب و پیشه و تجارت ضوابطی تعیین گردید

اول این که کسب شخصی در اثر اجرای طرح‌های احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین برود از طرف شهرداری حق کسب و پیشه و تجارت شخص پرداخته شود دوم اینکه اگر کسب شخص با طرح توسعه معابر سودهای خود را از دست بدهد می تواند از شهرداری حق کسب و پیشه و تجارت دریافت کند.

 اسقاط حق کسب و پیشه چه تاثیری در روابط مالک و مستاجر خواهد داشت؟

وکیل تجاری در شیراز توضیح میدهد:اگر در قرارداد بین موجر و مستاجر اسقاط حق کسب و پیشه قید شود، ممکن است تصور شود که بعد از تمام شدن مهلت اجاره نامه نمی‌تواند ادعایی بر حق کسب و پیشه داشت در حالی که این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن مشروط به پرداخت وجه به مالک نیست لازم به توضیح است اگر بدون رضایت مالک اصلی مالک سرقفلی، سرقفلی مجازی را به دیگری منتقل کند مالک میتواند حکم تخلیه مغازه را بگیرد.همچنین در زمنیه ابطال سند مالکیت میتوانید با وکیل ابطال سند در شیراز مشورت کنید

 چگونه می توانیم هنگام عقد قرارداد درباره سرقفلی توافق کنیم؟

وکیل سر قفلی در شیراز در این زمنیه شرح میدهید:

وکیل سرقفلی در شیراز
وکیل سرقفلی در شیراز

بر اساس قانون جدید برای ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر باید بین مالک و مستاجر توافق انجام شود که  این توافق به سه صورت امکان پذیر است:

۱. هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک پرداخت می‌کند که در عرف به این کار خرید سرقفلی گفته می شود در این صورت مالک ملزم است هنگام تخلیه ملک سرقفلی را به قیمت روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت کند باید دانست که هم قرار داد باید عنوان اجاره داشته باشد( بنابراین در قراردادهای صلح چنین حقی منتفی است) و همین که مستاجر باید مبلغ را به وضوح تحت عنوان ( سرقفلی )و نه چیز دیگری به مالک پرداخت کند. 

مبلغ سرقفلی یا حق کسب و پیشه چگونه تعیین می‌شود؟

وکیل سر قفلی در شیراز در این زمنیه شرح میدهید:

۲. هنگام عقد قرارداد مالک و مستاجر توافق کنند که مالک هر سال با نرخ اجاره متعارف سال جدید باز هم ملک را به همین مستاجر اجاره دهد در این صورت اگر با اتمام قرارداد مالک دیگر تمایل به تمدید قرارداد را نداشته باشد باید مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مستاجر بپردازد .

۳. هنگام عقد قرارداد مالک و مستاجر توافق کنند که مالک باید تا زمانی که مستاجر بخواهد هر سال با همان قیمت پیش این قرارداد را با مستاجر تمدید کند در این صورت اگر با اتمام قرارداد مالک دیگر تمایل به تمدید قرارداد را نداشته باشد باید مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مستاجر بپردازد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.