وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل فروش مال غیر در شیراز
وکیل فروش مال غیر در شیراز

وکیل فروش مال غیر در شیراز:

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

قانون برای مالکیت افراد ارزش قائل است و کسانی که به دارایی دیگران تجاوز کنند مستحق مجازات خواهند بود. بنابراین هیچ کس حق ندارد بدون اجازه صاحب مال تصرفی در آن کند و چنانچه شخصی مال دیگری را غصب کند یا تصاحب کند و یا به هر نحوی مانع استفاده صاحب مالک از آن شود حسب مورد با شکایت مالک مجازات خواهد شد .اموال منقول و غیر منقول دارایی افراد هستند و مال افراد قابل احترام است. فروش مال غیر یکی از اشکال متقلبانه تجاوز و تصدی اموال دیگران و حق مالکیت مربوط به آن تلقی می شود.

تعریف حقوقی فروش مال غیر: عبارت است از نقل و انتقال حقوقی مالک متعلق به دیگری است این عمل به شکل معامله سبب انتقال عین مال یا منفعت حاصل از آن می‌شود. بنابراین انتقال منافع مال دیگران نیز جرم است. اگر شخصی منزل دیگری را به اجاره واگذار کند ،در واقع منافع ملک دیگری را انتقال داده است و مرتکب جرم شده است و نمی‌توان ادعا کرد چون اصل مال انتقال پیدا نکرده پس جرمی واقع نشده است.

مجازات فروش مال غیر چیست؟ ماده یک قانون مجازات در ارتباط با انتقال و فروش مال غیر بیان می‌کند، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتا  بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود .آیا میتوان پیش فروش ساختمان را به غیر منتقل نمود؟اگر بتوان مجازات آن چیست؟با وکیل پیش فروش ساختمان در شیراز مشورت کنید

بر اساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مجازات قرار می‌گیرد.

مجازات جرم فروش و انتقال مال غیر شامل :حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالک  است و اگر مرتکب جرم از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود.

قانونگذار انتقال گیرنده ای را که به هنگام معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم تلقی می‌کند، همچنین چنانچه مالک از انتقال ملکش توسط ثالث مطلع شود و  ظرف یک ماه مراجع ذیصلاح را آگاه نکند به عنوان معاون تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

موضوع فروش مال غیر یا انتقال منافع مال غیر هر دو عنوان مجرمانه دارد و جرم محسوب می‌شود و برای شخص کلاهبردار در قانون مجازات اسلامی میزان مجازات مشخص شده است ‌

در جرم کلاهبرداری و جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند مانند: فروش مال غیر، امکان اعمال مجازات تکمیلی وجود دارد.

جرم کلاهبرداری، جرمی است که مجازات آن درجه چهار است بنابراین رسیدگی به این جرم پس از مرحله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

وکیل اختلاس در شیراز در این باره توضیح میدهدبر اساس تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی سال ۹۹ جرایم کلاهبرداری و سایر جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درمورد آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، صرف نظر از مبلغ آنها قابل تعلیق است.

با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، هم در حکم کلاهبرداری است لذا این جرم قابل تعلیق است .

در صورت وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات جرایم کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود صرف نظر از مبلغ آن قابل تعلیق است.

بر اساس تغییرات قانون مجازات اسلامی سال ۹۹ انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن یک میلیارد ریال یا کمتر باشد ،جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده صرفنظر از مبلغ آن آن قابل گذشت می‌باشد .

کلاهبرداری و جرائم در حکم آن مانند انتقال مال غیر که مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر باشد قابل گذشت است. با اینکه جرم فروش مال غیر، از دیدگاه مقنن در حکم کلاهبرداری می‌باشد، اما این دو جرم تفاوتهایی با هم دارند: در جرم کلاهبرداری کلاهبردار، با توسل به حیله و تقلب و انجام عملیات متقلبانه مالباخته را فریب می دهد ،ضمن اینکه شرط است مالباخته نداند که از طرف کلاهبردار فریفته می شود، در حالیکه در جرم فروش مال غیر، مالباخته حضور ندارد و در واقع انتقال دهنده از عدم حضور مالک سوء استفاده کرده مال غیر ،را انتقال می دهد.

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

بسیاری از مواقع مالباخته قربانی اعتماد به انتقال دهنده می‌شود مثل زمانی که مالک به دلیل اینکه اقامت خارج از کشور دارد ملک خود را در اختیار یکی از بستگان قرار داده تا وی رایگان از آن استفاده کند و  سند ملک نیزدر اختیار انتقال دهنده قرار می‌دهد تا در صورت لزوم و احتیاج به سند برای انجام امور اداری احتمالی ،انتقال دهنده سند را در دسترس داشته باشد.

انتقال دهنده که با اذن مالک متصرف ملک است از حسن اعتماد مالک سوء استفاده کرده با معرفی ملک به ثالث خود را صاحب آن معرفی می‌کند و در رابطه با سند نیز اظهار می‌دارد ملک را از دیگری خریده و به خود انتقال نداده است و وجود سند را به عنوان دلیل بر مالک بودن خود قرار می دهد و بدین وسیله اطمینان خریدار را جلب می‌کند و در قولنامه مرقوم می‌کند ۸۰ درصد ثمن معامله به انتقال دهنده حین تنظیم قولنامه پرداخت شود و ۲۰ درصد باقیمانده زمان انتقال سند به انتقال دهنده پرداخت شود. پس از انجام معامله انتقال دهنده که مبلغ گزافی را بدون آنکه ذی حق باشد دریافت کرده است از ۲۰ درصد باقی مانده نیز صرف نظر کرده  متواری می‌شود .

بر این اساس لازم است مالکین در اینگونه موارد جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کرده و ملک خویش را به راحتی در دسترس دیگران قرار ندهند .

انسان از کودکی و از سنین پایین نسبت به دارایی خود تعلق خاطر داشته و راضی نمی شود، آنچه متعلق به اوست را از دست بدهد یا دیگری آن را تصاحب کند‌.

اگر از یک دختر بچه سه ساله عروسکش را بگیرید گریه می‌کند و تلاش می‌کند فوراً آن را از شما پس بگیرد چون عروسک را دارایی خود می داند و نسبت به اینکه دیگری آن را بردارد اعتراض می کند .این نگرش و دیدگاه تا زمان مرگ همراه انسان ها است. اما از زمان نوجوانی به بعد وقتی شخص ارزش دارایی خود را بیشتر می داند، حس و تعلق خاطرش متفاوت با زمان کودکی است زیرا شخص می داند که دارایی اش برایش نوعی اعتبار است و ارزش افزوده آن در آینده برایش مفید خواهد بود. در بعضی از موارد پرونده های فروش مال غیر و ابطال سند به یک دیگر گره میخورند در این زمینه میتوانید با وکیل ابطال سند در شیراز و وکیل اثبات مالکیت در شیراز مشورت کنید

وکیل فروش مال غیر در شیراز
وکیل فروش مال غیر در شیراز

آیا انتقال و فروش مال مشاع از مصادیق فروش مال غیر است؟

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

مشاع به مالی گفته می‌شود که چند مالک داشته باشند و همه آنان به نحو اشاعه در جزء ،جز مال مشاع شریک هستند و بر اساس قانون شرکای مال مشاع حق ندارند آن را به دیگری انتقال و یا به فروش رساند.

فروش مال مشاع دو حالت دارد که حالت اول آن جرم محسوب نمی‌شود اما حالت دیگران چنین نیست و عمل به آن جرم است.

۱ .حالت اول این است که شریک به میزان سهم خود از مال مشاع بدون رضایت شریک یا شرکا اقدام به انتقال مال به دیگری کند که در این حالت جرمی متوجه شخص انتقال‌دهنده نیست .

۲. حالت دوم به این نحو است که شریک علاوه بر میزان سهم خود از سهم مشاع شریک یا شرکا بدون رضایت ایشان از آن مال به دیگری انتقال دهد که از مصادیق جرم انتقال مال غیر است.

 چه تفاوتی بین معامله فضولی با فروش مال غیر وجود دارد؟

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

در معامله فضولی فروشنده به قصد ضرر و زیان به مالک اقدام به فروش مال نمی کند حتی ممکن است گاه فروشنده به قصد سود بیشتر برای مالک اقدام به فروش مال کند اما در انتقال و فروش انتقال دهنده به قصد اضرار به مالک و با سوء نیت اقدام به فروش مال می‌کند و می‌توان از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد تا فروشنده به مجازات برسد. پس به طور مشخص وجه تمایز بین معامله فضولی با فروش مال غیر ، قصد و سوء نیت می‌باشد، به عبارتی در این قیاس رکن معنوی اهمیت دارد که در فروش مال غیر این رکن مححق است‌.

 نحوه شکایت از شخصی که اقدام به فروش مال غیر کرده است:

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

ابتدا  باید شواهد، دلایل و مدارکی همانند سند مالکیت یا مبایعه نامه را تهیه کنیم که بیانگر آن است مالی که به فروش رسیده است متعلق به ما بوده است، دوم باید شواهد، مدارک ودلایلی را که مبین این است که شخص مذکور مال را به دیگری انتقال داده است را نیز جمع آوری کنیم و پس از آن اقدام به شکایت از شخص انتقال‌دهنده مال کنیم اما پیش از طرح شکایت بایدنوع مال را به لحاظ منقول و غیر منقول بودن تعیین کنیم اگر مال به فروش رسیده از نوع غیر منقول باشد باید در دادگاهی طرح شکایت کنیم که مال در آنجا قرار دارد و یا در آنجا به ثبت رسیده است.

اما در صورت منقول بودن مال باید در آن محلی که شخص فروشنده  غیر، سکونت دارد اقدام به طرح شکایت کنیم که اگر شخص مجهول المکان باشد در این صورت شاکی می‌تواند در آن محلی که سکونت دارد اقدام به طرح شکایت کند .پس از جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم برای شکایت و مشخص شدن محلی که باید در آنجا به طرح شکایت بپردازیم ،باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی اقدام به ثبت شکایت کنیم پس از آن خود دفتر خدمات قضایی پرونده را به دادگاه ارجاع می‌دهد که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد در آن دادگاه نیز پرونده به یکی از شعبه‌های ارجاع داده می‌شود

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

و در آن شعبه تاریخ رسیدگی به پرونده تعیین می‌شود و یا از طریق پیامک به شخص شاکی اطلاع داده می‌شود که در زمان تعیین شده باید در دادگاه حضور پیدا کرده و به دفاع از اظهارات و ادعای خود بپردازد اگر شاکی برای شکایت فروش مال غیر، بخواهد از طریق وکیل کیفری اقدام کند دیگر نیازی به حضور وی در دادگاه نیست- مدت زمان تشخیص و تایید جرم کوتاه‌تر است -اگر دلال اقدام به فروش مال کرده است

وکیل این توانایی را دارد که اموال دلال را توقیف کند -وکیل توانایی بیشتری برای جبران زیان موکل خود و محکومیت شخص کلاهبردار دارد- وکیل این امکان را دارد که رضایت و یا عدم رضایت موکل خود را از طریق شکایت اعلام کند و نیازی به حضور موکل برای رضایت نیست.

طرفین معامله که انتقال دهنده و انتقال گیرنده را شامل می شود به عنوان معامل و متعامل از آنان نام برده می شود .

وکیل فروش مال غیر در شیراز
وکیل فروش مال غیر در شیراز

جرم فروش مال غیر :

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

انتقال یا فروش مال دیگری جرم مقید است نه مطلق، یعنی حصول نتیجه در آن حائز اهمیت می باشد و به صرف قصد انتقال جرم محقق نمی‌شود .بنابراین لازم است انتقال به صورت کامل صورت پذیرد و نتیجه انتقال یا فروش مال یا منفعت دیگری آن است که مالک متضرر می شود. بر طبق قانون تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط به وقوع پیوستن جرم نیست بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه می‌شود برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می‌کند .در جرم انتقال مال غیر انتقال دهنده بدون آنکه حقی به مال دیگری داشته باشد و مال متعلق به آنان باشد و بدون مجوز قانونی نسبت به انتقال مال دیگری اقدام می‌کنند انتقال دهنده به صورت متقلبانه خود را مالک معرفی کرده و انتقال گیرنده را مجاب به انجام معامله می کند.

نمونه ای از انتقال و فروش مال غیر: شخص یا اشخاصی با قصد و نیت قبلی منزلی را اجاره می‌کنند پس از سکونت در منزل با توجه به مشخصات ملکی منزل مورد نظر اقدام به ساختن سند می کنند سپس با حیله و انجام عملیات متقلبانه منزل را به ثالث فروخته و متواری می‌شوند. در این عمل دو جرم نهفته است: اول ساختن سند که از مصادیق جعل است ،دوم انتقال مال دیگری باید بدانیم فروش مال غیر یا انتقال منافع مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و قانونگذار مجازات کلاهبرداری را برای آن در نظر گرفته است.

 مثال در رابطه با فروش مال غیر:

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

مستخدم منزل با علم به اینکه صاحب ملک خارج از کشور زندگی می کند و با توجه به اینکه به سند ملک دسترسی ندارد پس از جلب نظر مشتری و معرفی خود به عنوان مالک و با این ادعا که فعلا سند در دسترس نیست و در موقع انتقال، سند را ارائه خواهد داد ،ملک را به صورت قولنامه‌ای می‌فروشد و از مبلغی که برای انتقال سند بین متعاملین مقرر شده صرف نظر کرد و متواری می‌شود.

وکیل فروش مال غیر در شیراز در این باره توضیح میدهد

 ارکان جرم فروش مال غیر:

با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر می توان چنین استنباط کرد که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، از قانون مصوب سال ۱۳۸۳و ۱۳۶۷ ترکیب شده است.

وکیل فروش مال غیر در شیراز
وکیل فروش مال غیر در شیراز

 رکن مادی:

فروش مال غیر نیازی به توسل به شیوه های کلاهبرداری نیست چون مالباخته زمان انتقال حضور ندارد تا مورد اغفال واقع شود بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می‌کند .اگر قولنامه تنظیم شود این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال غیر را تشکیل می‌دهد.

 رکن معنوی :

داشتن سوء نیت و از روی عمد و قصد بودن فروش مال دیگران رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می‌دهد. یعنی شخص انتقال‌دهنده باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد سپس اقدام به فروش آن کند .اگر شخصی بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را بفروشد مجازاتی متوجه او نخواهد بود.

 دلایل اثبات جرم فروش مال غیر:

در این جرم ضرر و زیان رساندن به مالک شرط به وقوع پیوستن جرم محسوب می شود در واقع مالک باید زیان ببیند، پس باید سوءنیت وجود داشته باشدو مرتکب عمل را با اراده و نه از روی اجبار انجام دهد. با وجود این شرایط می‌توان جرم فروش مال دیگران را ثابت کرد و بر علیه مرتکب این عمل شکایت و اقامه دعوا کرد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.