وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل فسخ قرارداد در شیراز

09225192408 

پایان دادن به قرارداد توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث را فسخ قرارداد می‌گویند .

مفهوم ایقاع و تعریف آن:

بنابراین یکی از عوامل که باعث سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می‌شود اراده یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است یعنی این که یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید بدون اینکه نیاز به رضایت طرف دیگر باشد که این عمل ایقاع گفته می‌شود .

از طرف می‌توان گفت فسخ قرارداد از حقوق مالی است زیرا با اجرای آن به دست می‌آید به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید و فروش با استفاده از این حق عقد را فسخ و مبلغ پرداخت شده به او باز می‌گردد بنابراین هر فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.

 انواع فسخ قرارداد در شیراز:

طبق ماده ۳۹۶ قانون مدنی در ۱۰ مورد خریدار یا فروشنده می‌توانند قراردادی که ابتدا و در موقع انعقاد غیرقابل فصل بر هم زدن بوده است را فسخ کنند، که عبارتند از:

 ۱-خیار مجلس .

۲- خیارحیوان .

۳-خیار تاخیر ثمن .

۴– خیار شرط.

۵ -خیال رویت و تخلف وصف .

۶-خیار غبن.

۷-خیار عیب.

۸ خیار تفلیس.

۹– خیار تبعض صفقه .

۱۰-خیار تخلف از شرط.

 منظور از خیار در قانون مدنی چیست ؟

خیاری یعنی اختیار فسخ معامله، یعنی حق فسخ کردن عقد لازم.

 منظور از خیار مجلس فسخ قرارداد چیست؟

وقتی دو نفر با هم قرارداد می‌بندند تا زمانی که از هم جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند که قانون مدنی به این نوع فسخ، خیار مجلس می‌گوید.

 خیار حیوان فسخ قرارداد چیست؟

اگر چیزی را که مورد معامله قرار می‌دهیم ، حیوان باشد مثلاً فروشنده یک راس گاو  بفروشد و خریدار در مقابل آن مبلغی پول به فروشنده بدهد از روز معامله به مدت ۳ روز خریدار حق فسخ معامله را دارد.

نکته:

اختیار فسخ معامله یعنی حق به هم زدن معامله مخصوص کسی است که از معامله ضرر می‌بینند، در واقع مبنای فسخ ضرر است که به واسطه معامله،به خریدار یا فروشنده وارد شده و یا در مواردی به حکم قانون است یکی از طرفین اختیار فسخ معامله را دارند .

خیار شرط فسخ قرارداد چیست؟

خیار شرط یا همان شرط کردن، اختیار فسخ معامله ،گاهی طرفین اختیار فسخ معامله را برای خریدار یا فروشنده یا هر دو در قراردادشان می‌آورند. برای مثال ممکن است در قرارداد شرط شود خریدار برای مدت یک ماه حق فسخ داشته باشد.

نکته مهم:

این است که در این فسخ حتماً باید مدتی را که خریدار حق فسخ دارد مشخص  و همچنین در این نوع فسخ طرفین معامله می‌توانند اختیار فسخ معامله را به کس دیگری بدهند.

مثالی در رابطه با خیار شرط؛ فروشنده یک باب منزل مسکونی به خریدار شرط می‌کند که اگر برادرم خانه را نپسندید حق به هم زدن معامله را دارند و فروشنده نیز می پذیرد اما در اینجا سوال است که خریدار تا چه زمانی اختیار بر هم زدن معامله را دارد این همان مدتی است که در هنگام گذاشتن شرط باید معین باشد و گرنه هم شرط و هم عقد باطل است .خریدار شرط می‌کند برای مدت یک ماه یا دو ماه حق فسخ داشته باشد یا برعکس فروشنده می تواند چنین شرایطی داشته باشد و همچنین هر یک از خریدار یا فروشنده می‌توانند اختیار فسخ معامله را شرط کنند و به شخص دیگر غیر از خودشان بدهند. مثلاً خریدار بگوید در ظرف یک ماه برادرم حق دارد این معامله را بر هم بزند .

خیار تاخیر ثمن فسخ قرارداد چیست؟

وقتی چیزی را که مورد معامله قرار می‌دهیم یک مال معین باشد یا در حکم مال معین باشد یعنی اشباه و نظایر آن نباشد مثل اینکه یک خودرو که صفر کیلومتر نیست بخواهیم بفروشیم در مقابل مبلغی پول، و برای پرداخت مبلغ مذکور ،تسلیم کردن خودرو مدت معین نشده باشد و خریدار و فروشنده هیچ‌کدام مورد معامله را به یکدیگر نداده باشند و سه روز هم از تاریخ قرارداد بگذرد و بعد از این سه روز هنوز خریدار مبلغ پول مورد توافق را به فروشنده نداده باشد فروشنده حق فسخ معامله را دارد.

بنابراین تاخیر ثمن را در هر قرارداد نداریم .

در قرارداد این خیار وجود دارد که شرایط زیر را داشته باشد :

۱-مورد معامله (چیزی که مورد خرید و فروش قرار داده می‌شود) یک مال معین باشد مثلاً خودرو دست دوم،

خودرو صفر را قانون یک مال مثلی و کلی می‌داند که اشباه آن فراوان است.

اما خودروهای کارکرده هر چند مدل و سال تولید شان یکی باشد ولی هیچکدام دقیقاً مثل هم نیست و ویژگی خاص خود را دارند.

مثل :کیلومتر هیچکدام مساوی نیست و اگر هم باشد در ویژگی های دیگر مثل آینه شکسته یا نشکسته و … با هم تفاوت خواهند داشت و اگر خودرو صفر کیلومتر خرید و فروش در اختیار فسخ معامله از طریق تاخیر ثمن را نخواهیم داشت.

۲-تمام ثمن معامله یعنی پولی که در قبال خودرو به فروشنده پرداخت نشده باشد .پس اگر نصف پول را پرداخت کند و سه روز از تاریخ معامله بگذرد بار فروشنده اختیار فسخ خواهد داشت .

۳– فروشنده خودرو را قبلاً به خریدار تحویل نداده باشد.

 ۴- سه روز از تاریخ قرارداد بگذرد، حق فسخ ایجاد می‌شود و در آن سه روز حق فسخ نداریم.

 ۵- در این صورت کسی که حق به هم زدن معامله را دارد فروشنده می باشد.

 منظور از خیار ما سفید لیوم

هر گاه کالای مورد معامله از چیزهای فاسد شدنی باشد مثل میوه و سبزی که در کمتر از سه روز فاسد یا قیمت آن کم می شود در این صورت خیار تاخیر ثمن از تاریخی که کالا را به فساد، کم شدن قیمت می‌رود اعمال می‌شود .

خیار رویت و تخلف وصف فسخ قرارداد چیست؟

اگر طرفین بدون این که مورد معامله را دیده باشند از روی وصفی که بیان می شود مبادرت به خرید و فروش کنند کسی که آن مال را ندیده و از روی وصف و تعریف معامله کرده باشد و بعد ببیند مطابق آن تعریف و وصف نیست حق خواهد داشت معامله را بر هم بزنند در این نوع فسخ ممکن است فروشنده و خریدار بگوید باغ مرا که درختان جوان و خوبی دارد به تو به فلان قیمت می‌فروشم و خریدار قبول کند و بگوید می خرم و بعد از خرید برود و بعد از مشاهده درختان متوجه شود که باغ دارای درختان پیری است و اصلاً مطابق با تعریف فروشنده نیست

در این صورت خریدار حق دارد قرارداد فروش باغ را فسخ کند و یا برعکس همین باغ ممکن است که باغ ، پدری بود و فروشنده ندیده باشد و خریدار بگوید باقی را که از پدر به شما رسیده و درختان پیر دارد از شما می خرم و فروشنده با تصور این که وصفی که خریدار گفته درست است باغ را بفروشد و ببیند باغ جوان و خوب است برخلاف گفته خریدار پس در این صورت فروشنده حق فسخ دارد در واقع خیار رویت به کسی حق به هم زدن معامله را می‌دهد که مال را ندیده و به اعتبار وصف شنیده شده وارد معامله شده است.

 خیار غبن و مفهوم فسخ قرارداد؟

این نوع حق فسخ و به هم زدن معامله خیلی مبتلا به، جامعه می باشد .بیشتر مواقع اتفاق می‌افتد اشخاص در زمان انعقاد قرارداد از لحاظ اضطراری مجبور به معامله کردن می باشد ،اگر یکی از طرفین در هنگام معامله غبن فاحش داشته باشد حق خواهد داشت که قرارداد مذکور را به هم بزند و غبن فاحش می‌گویند. که از نظر عرف قابل مسامحه و گذشت نباشد.

 وکیل غبن در شیراز کیست ؟

در اکثر مواقع دو طرف معامله می کنند و با توجه به نوسان قیمت ها از قیمت واقعی آگاه نبودند در این صورت ممکن است یکی ارزان بفروشد و دیگری گران تر از قیمت عادله بخرد در این صورت می‌گوییم طرف مغبون شده است. سوال پیش می‌آید اگر طرفین قیمت عادله را بدانند، مالی را که می فروشند یا می‌خرند ارزانتر می فروشند و یا گران‌تر می خرند آیا همچنان به استناد ، خیار غبن می‌توانند معامله را به هم بزنند ؟

در جواب باید گفت حق فسخ در تمامی انواع فسخ مخصوص متضرر و جاهل می باشد پس کسی که آگاه به قیمت‌ها بوده علیه خودش اقدام کرده و حق فسخ معامله را به استناد خیار غبن نخواهد داشت و اگر غبن خیلی فاحش باشد اگر یکی از طرفین طرف دیگر قرارداد ضرر زده و به اصطلاح طرف را مجبور کرده است تفاوت قیمت را بدهند حق فسخ یعنی حق به هم زدن معامله را از او می گیرد حتی اگر تفاوت قیمت بدهد باز هم حق فسخ طرف زیان‌دیده ساقط نمی‌شود ،مگر اینکه به اخذ تفاوت قیمت تراضی کند و مغبون بپذیرد.

 خیار عیب فسخ قرارداد چیست؟

خیار عیب مربوط به موردی است که در حین قرارداد در مورد معامله عیبی بوده  و طرف مقابل از آن بی اطلاع بوده است در اینگونه موارد طرفی که مال معیوب را دریافت کرده دو حق برایش متصور است یعنی می تواند معامله را به هم بزند یا اینکه معامله را به هم نزند و تفاوت قیمت مالی که عیب دارد و مالی در زمان بی عیبی را از طرف قرارداد بخواهد. در موردی که در مال مورد معامله عیبی در زمان قرارداد وجود داشته ولی خریدار متوجه آن نشده است اصل بر  این است که خریدار ناآگاه به عیب، معامله را یا فسخ کند تا ضرر جبران شود یا ارش بگیرد یعنی تفاوت قیمت معیوب و بی عیبی را بگیرد .

اما مواردی است که خریدار نمی‌تواند فسخ کند و فقط می تواند تفاوت قیمت یعنی ارزش مطالبه کند این موارد عبارتند از :

۱- اگر کالای معیوب در دست خود خریدار تلف شود حق فسخ ندارد و باید تفاوت قیمت را بگیرد.

 ۲ -اگر خریدار کالای معیوب بعد از خرید کالای مورد نظر را به شخص دیگر بفروشد حق فسخ نخواهد داشت و فقط می تواند ارش بگیرد.

 ۳ –در صورتی که در کالای معیوب تغییر حاصل شود اعم از اینکه این تغییر را خود خریدار ایجاد کرده باشد یا خیر .

۴– در صورتی که بعد از اینکه کالا به خریدار تحویل داده شد عیب دیگری در آن حادث شود که ناشی از عیب اول نباشد خریدار حق فسخ ندارد و فقط حق گرفتن تفاوت قیمت خواهد داشت و در این مورد یک استثنا وجود دارد که اگر خریدار خیار مختص را به صورت ویژه داشته باشد در این صورت می‌تواند از دو حقی که خیار عیب به او می‌دهد استفاده کند. یعنی هم می تواند فسخ کند یا ارش بگیرد. اما اگر عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشد خریدار باز حق فسخ هم خواهد داشت.

خیار تدلیس فسخ قرارداد چیست؟ تدلیس ،یعنی یک سری عملیات انجام دهیم که باعث فریب دیگری شود اگر فروشنده ،خریدار را فریب دهد و تدلیس کند خریدار می‌تواند معامله را بر هم بزند و در مواردی هم که خریدار به جای پول مال معین را به فروشنده می دهد در این صورت اگر خریدار در آن تدلیس کند ،فروشنده حق فسخ خواهد داشت.

 خیار تبعض صفقه و وکیل فسخ قرارداد در شیراز کیست؟

صفقه یعنی عقد ،معامله و معنای دیگر آن کالا است.

تبعض، یعنی بعض،بعض شدن تکه، تکه شدن.

تبعض صفقه، یعنی یک عقد دو تکیه شود و یک قسمت عقد باطل است. مطابق ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که یک قسمت از قرارداد به جهتی از جهات باطل باشد اما در واقعیت امر باید گفت یک قسمت از عقد اگر به جهتی از جهات منحل شود در این صورت خیار تبعض صفقه حاصل می‌شود.

 خیار تخلف از شرط فسخ قرارداد در شیراز کیست؟

گاه در معامله علاوه بر اصل معامله کرد شرطی آورده می‌شود ،در صورتی که یکی از طرفین از این شرط ضمن معامله تخلف و تخطی کنند طرف دیگر حق فسخ معامله را خواهد داشت.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.