وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل قرارداد در شیراز

09225192408

 

یکی از نکات مهم در تنظیم قراردادها قرار دادن وجه التزام می‌باشد.

 منظور از وجه التزام چیست ؟

وجه التزام قراردادی ،یا به عبارت دیگر خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که هر دو طرف به تعهدات خود عمل کرده باشند در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده باشند هیچ بک حق تقاضای پرداخت وجه التزام را از دیگری ندارند .در واقع وجه التزام مبلغ مقرر بین طرفین در قبال انجام تعهد در زمان مشخص و معین است و اصولاً مبلغ مورد توافق طرفین مورد تایید دادگاه نیز می باشد.

در رابطه با سقوط تعهدات چه می دانیم؟

دلایلی مختلفی ممکن است باعث به پایان رسیدن یک تعهد باشد.یکی اینکه طرفین قرارداد به تعهد خود عمل کرده باشند. دوم این که به واسطه اقاله توافق طرفین برهم خورده باشد .

اثر قرارداد بر شخص ثالث :

اصل بر این است که قرارداد نسبت به متعاملین باشد اما استثنائاً وقتی تعهدی به نفع شخص ثالث مقرر می‌شود این شرط در قرارداد نافذ خواهد بود.

 منظور از معامله معاطاتی چیست؟

به معامله ای که بدون هیچ لفظ و نوشته منعقد شود معامله معاطاتی گفته می‌شود مثل اینکه شخصی به فروشگاه رجوع کرده و بدون گفتگو با فروشنده وجه را پرداخت و کالا را دریافت می کند.

مفهوم عقد و قرارداد:

هرگاه در علم حقوق از عقد صحبت می‌شود منظور از عقود معین آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ذکر شده است می باشد.مثل عقد بیع،عقد رهن،عقد اجاره،عقد وکالت.

کلمه((( قرارداد )))بر تمامی عقود خواه معین باشد یا معین نباشد اطلاق می‌شود.

ممکن است افراد در طول زندگی اعمالی انجام دهند که بر اساس قانون مدنی تحت عنوان عقد و قرارداد از آن یاد شود در واقع زمانی که دو نفر توافق می‌کنند که عمل حقوقی را انجام دهند یا تعهد به انجام کاری می کنند نظرشان به انعقاد عقد یا قرارداد می باشد.

 تفاوت عقد و قرارداد

در زبان عامیانه و غیر تخصصی افراد دو لفظ عقد و قرارداد را به یک معنی دانسته و آن را مترادف هم می‌دانند اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین، یعنی آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ذکر شده است مد نظر می باشد مثل عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت و عقد مضاربه در حالی که کلمه قرارداد در یک معنای گسترده تر بر تمامی عقود خوداه عین باشد یا نباشد اطلاق می شود.

باید دانست قرار داد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی یعنی اخلاق حسنه و قوانین و آمره نباشد.

تعریفی از نظم عمومی:

هرچند که تعریف جامع و کامل در رابطه با نظم عمومی دشوار به نظر می رسد اما در مجموع می توان گفت منظور از نظم عمومی مجموعه تأسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت از امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آن بلا اثر باشد .بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه در ارتباط است و طبیعت آن به گونه ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیرممکن باشد .

عناصر تشکیل دهنده قرارداد

برای ایجاد قرارداد و قابلیت اجرایی داشتن آن لازم است قرارداد  دارای ویژگی هایی باشد و چنانچه یک قرارداد فاقد شرایط و ویژگی‌های لازم باشد انگار که هیچ تعهدی به وجود نیامده و از جمله عناصر تشکیل دهنده قرارداد عبارتند از اینکه اول متعاملین باید قصد و اراده ایجاد تعهد و قرارداد را داشته باشند و اینگونه نباشد که قصد طرفین به صورت مزاح مطرح شود زیرا اگر متعامل به شوخی قبول کرده باشد هیچ تعهدی بر دوش او قرار نخواهد گرفت و جدیت در اجرا و ایجاد قرارداد لازمه انعقاد آن است ،دوم اینکه متعاملین باید علاوه بر داشتن قصد جدی برای انعقاد قرارداد رضایت را هم در آن لحاظ کرده باشند یعنی قصد و رضا توامان موجود باشد اگر متعامل با اکراه معامله را انجام دهد به علت اجبار و اکراه معامله غیر نافذ خواهد بود و نیاز به تنفیذ بعدی متعامل خواهد داشت. منظور از اهلیت متعاملین چیست؟

طرفین برای تنظیم قرارداد باید شرایطی داشته باشند مثل اینکه هر دو طرف عاقل باشند و قوه تمیز داشته باشند چنانچه یکی از طرفین قرارداد مجنون باشد قرارداد با وی صحیح نیست متعامل باید رشید باشد یعنی سفیه نبوده و عقل معاش داشته باشد و بداند که کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد تا چه اندازه دارای ارزش اقتصادی است، متعامل باید بزرگسال باشد به عبارت دیگر فرد باید به سن بلوغ رسیده باشد یعنی معامله با صغیر غیرممیز صحیح نیست و سن بلوغ در قوانین کشور ایران اصولاً هفده سال یا بیشتر از آن می باشد و چنانچه طرف معامله صغیر یا دیوانه باشد قرارداد باطل است.

تعریف عقد:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به انجام امر یا عملی نمایند و مورد قبول آنها نیز قرار گیرد.

منظور از تعهد چیست؟

در اینکه آیا عقد نتیجه تعهد طرفین است یا اینکه برعکس اثر تعهد است، البته به این معنا نیست که تعهد تنها ناشی از عقد است در همین راستا تعهد ممکن است ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد پس دین ناشی از عقد را تعهد می نامند .

اسباب ایجاد تعهد:

طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شدند:

یکی تعهدات ناشی از قرارداد، دیگری تعهدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد .

منظور از عقد اذنی چیست ؟

عقود اذنی بر عقودی اطلاق می‌شود که در آنها تعهد و التزام وجود ندارد بلکه تحقیق و بقای آنها تنها در گرو اذن و اجازه می باشد و با برداشته شدن اذن  یا همان اجازه آن عقد نیز به هم می‌خورند بنابراین در عقود اذنی تحقق عقود  بسته به اذن و رضایت است ودیعه، عاریه و وکالت و مضاربه را می توان نمونه هایی از عقود اذنی دانست و

منظور از عقد تملیکی  چیست؟

عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازای چیزی که می دهد چیزی بگیرد عقودی چون بیع، معاوضه ،اجاره قرض و وصیت تملیکی از جمله عقود تملیکی می باشند.

منظور از عقود عهدی چیست؟

عقد عهدی عقدی است که به موجب آن یک طرف متعهد به انجام کاری می شود از جمله این عقود می‌توان به حواله ،ضمان ،کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.

 ارکان تعهد چیست؟

در واقع تعهد وجه مشترک عقود و قراردادها است طرفین متعهد می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که ممکن است دو یا چند نفر را شامل شوند برای تعهد وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است و در حالت استثنائی برخی از تعهدات ممکن است متعهدله شخصی نداشته باشد مانند جعاله عام .

منظور از موضوع تعهد:

موضوع تعهد اعم از این که فعل یا همان انجام کار که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت یک واحد آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا ترک فعل باشد این موضوع نیز مانند فعل ممکن است مادی مانند تعهد و عدم اشتغال به شغل پرسروصدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره باشد.

بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور باشد به موجب رابطه حقوقی متعهدله می تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد خود درخواست کند اتکا به حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می دهد. همین ضمانت اجرای وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی می باشد.

منظور از موضوع در قراردادها چیست ؟

اصولا موضوع قرارداد یامال است یا عمل که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم و انجام آن می شوند .

شرایط اساسی در رابطه با موضوع قرارداد کدام است؟

باید مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد و چنانچه موضوع معامله فاقد ارزش اقتصادی باشد یعنی قابل تقویم به پول نباشد نمی تواند موضوع قرارداد واقع شود. مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد لازم است موجود معلوم و معین باشد مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد حداقل باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و قابل توصیف باشد لازم است مال موضوع قرارداد قابل تسلیم باشد و فروشنده حتماً مالک مال باشد. چنانچه فروشنده مالک مال نباشد معامله فضولی قلمداد شده و مالک اصلی می‌تواند ابطال معامله را بخواهد. قرارداد ثبت برند چگونه است؟ با وکیل ثبت برند در شیراز مشورت کنید

حدود قراردادها و اشکال آن:

در قراردادها حدود توافق طرفین مشخص می‌شود و به تعداد انواع معاملات و توافقات اشکال مختلفی از قراردادها وجود دارد اصولاً قبل از مکتوب شدن مفاد قرارداد طرفین به صورت شفاهی نسبت به موضوع قرارداد توافق و تراضی لازم را داشته‌اند ممکن است قرارداد تنظیمی که از قبل به صورت پیش نویس آماده شده است مورد توافق طرفین باشد یا ممکن است، زمانی پیش‌نویس قرارداد توسط طرفین با تغییراتی مورد توافق قرار گیرد در واقع قرارداد، با اراده طرفین در انجام امری است که مورد توافق و تراضی شان است هرگاه قراردادی به امضاء طرفین برسد آنها ملزم به رعایت مفاد آن هستند و قادر نیستند قرارداد را به هم بزنند مگر اینکه قرارداد عقد جایز باشد، که از سوی هر یک از طرفین به صورت یکجانبه قابل فسخ باشد یا با تراضی طرفین اقاله یا فسخ شود در واقع منظور این است که اصولاً طرفی نباید به مفاد قرارداد پایبند باشند

تنظیم قرارداد در شیراز:

تنظیم شکل قرارداد از نظر محتوا شکلی و حقوقی آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در بسیاری از موارد در صورت بروز اختلاف و ارجاع موضوع به دادگاه قاضی ضمن احترام به توافق طرفین بر اساس قرارداد تنظیمی تصمیم‌گیری و اقدام به صدور رای می کند. طرفین باید حین تنظیم قرارداد به مفاد آن دقت کنند و بدانند آنچه نوشته و امضا می شود برای طرفین لازم‌الاتباع می باشد و نمی توان به هر دلیلی از انجام آن خودداری نمود زیرا بسیاری از قراردادها ممکن است برای سالیان طولانی پابرجا بماند یعنی مدت قرارداد برای چند سال آینده باشد، پس لازم است طرفین حین تنظیم قرارداد آشنایی کافی به امورحقوقی و قراردادها داشته باشند و چنانچه علم لازم برای تنظیم قرارداد ندارند حتماً از وجود یک وکیل حقوقی آشنا بهره‌مند شوند و هرگز بدون علم و دانش کافی نه قراردادی را تنظیم کنند و نه قرارداد تنظیمی دیگران را امضا کنند چون بسیار دیده شده است عدم دقت کافی در قرارداد باعث ضرر هر یک از طرفین قرارداد شده است.

قرارداد و مدت آن:

بعضی از قراردادها مدت ،رکن تشکیل دهنده آن است مثل قراردادهای ارائه خدمات یا انجام کار یا قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد قرارداد باطل است.

توصیه مهم:

اینکه تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی در قرارداد درج شود. به این علت که آثار حقوقی بسیار مهمی بر آن مترتب است در مواردی ممکن است تاریخ انتقال با تاریخ انجام کار، غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد پس لازم است در بند جداگانه ای با عنوان مدت قرارداد زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می‌شود.

اصل آزادی قراردادها:

افراد می‌توانند هر قراردادی که مخالف نظم عمومی نباشد تنظیم کنند و در این رابطه آزاد می باشند مقنن نیز بر آن ترتیب اثر خواهد داد.

اما لازم است قرارداد شرایطی از جمله اهلیت متعامل، رعایت موارد صحت قرارداد توجه لازم و کافی داشته باشند زیرا در صورت عدم رعایت اصول قرارداد نویسی متعاملین در آینده به مشکلات و اختلافات حقوقی برخورد خواهند کرد.

منظور از ماهیت قرارداد چیست؟

قرارداد عبارت است از اینکه اشخاصی متقابلاً تعهد به امری در مقابل یکدیگر می کنند که مورد قبول طرفین قرارداد نیز می باشد.

قرارداد لازم یا جایز:

در حین تنظیم قرارداد باید توجه داشت که قرار داد لازم است یا جایز هرچند که اصل بر لازم بودن قراردادها این است، یعنی طرفین حق ندارند آن را بر هم زنند و قرارداد معتبر می باشد، اما در صورت عدم تصریح به جایز بودن قرارداد عقد لازم خواهد بود .اگر در قرارداد به جایز بودن اشاره نشده باشد عقد لازم است و اعتبار قرارداد پابرجا و طرفین حق ندارند بدون دلیل نسبت به انحلال قرارداد اقدام کنند.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.