وکیل ماده 100 شهرداری در شیراز

وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل ماده 100 شهرداری در شیراز

09225192408 

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شیراز:

در همه شهرهای دنیا برای ساخت و ساز در شهرها قوانین و ضوابط وجود دارد اما از آنجایی که ممکن است این ضوابط به هر دلیلی از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود نهادی برای رسیدگی به آن از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود نهادی برای رسیدگی به آن از سوی قانونگذار تعیین شده است .

کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهرنشین ها به ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بودند نامی آشنا است .

وظیفه کمیسیون ماده 100  شهرداری در شیراز:

این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود یا بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند .

وظیفه مالکان در شیراز:

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصوذ یا غیر محصور جلوگیری کنند در صورت خلاف این ماده همانطور که در ماده ۱۰۰ اشاره شده جلوی آنها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده می‌شوند.

 احداث بنا بدون پروانه در شیراز:

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکان زمین ها و املاکی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع شده اند باید قبل از هر اقدامی برای ساخت و ساز و تفکیک از شهرداری پروانه بگیرند در صورتی که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری شروع به ساخت کند رایی که کمیسیون صادر می‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود.

حکم تخریب در شیراز:

اگر ساخت و ساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.

اگر ساخت و ساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کنند.

جریمه بر اساس متراژ در شیراز:

اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود میزان جریمه با توجه به متراژ به نوعی است که بدون مجوز ساخته شده است در این حالت  به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می شود .پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان کار ساختمان صادر می شود.

 تخلف تراکم اضافی در شیراز:

مساحت زیربنای هر ساختمان در پروانه ساخت آن ذکر می شود حال اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد گفته می‌شود شخص مرتکب تراکم اضافه شده است.

وکیل احکام صادره ماده ۱۰۰ در شیراز:

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می تواند دو نوع حکم صادر کند ۱- تخریب ۲- جریمه.

تبدیل جریمه به تخریب:

در صورتی که در ساخت ساختمان اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد یا اینکه کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه صادر کند ولی این جریمه پرداخت نشود کمیسیون حکم تخریب بنای اضافی را صادر خواهد کرد.

اگر قلع اضافه بنا ضرورت نداشته باشد کمیسیون حکم به پرداخت جریمه صادر می‌کند .

عواملی که در صدور رای کمیسیون به اخذ جریمه در شیراز موثر هستند :

که شامل نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح است موقعیت ملک از نظر مکانی نیز از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد که( بر خیابان اصلی ،خیابان فرعی، کوچه بن باز و کوچه بن بست) است قرار دارد یا خیر.‌

– تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ:

در برخی موارد با توجه به مشخصات پروانه و همچنین نقشه ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است حال اگر سازنده ساختمان بدون توجه به این ضوابط پارکینگ نسازد یا اینکه ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد سازنده مرتکب تخلف شده است در این موارد اگر امکان اصلاح این تخلف وجود داشته باشد پارکینگ ساخته نشده باشد ولی امکان ساخت مجدد آن وجود داشته باشد حکم به اصلاح آن صادر خواهد شد اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد. حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد شد در صورتی که پارکینگ بدون رعایت اصول شهرداری فنی و بهداشتی احداث شده باشد کمیسیون موظف است حکم به تخریب به آن صادر کند.

 -مستحکم نبودن بنان رعایت نشدن اصول شهرسازی فنی و بهداشتی:

در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد کمیسیون موظف است حکم تخریب بنا را صادر کند، همچنین اگر اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت نشود کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موظف است حکم به تخریب صادر کند ‌.

-تغییر کاربری:

شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهری تهیه شده مکلف است به این نقشه در پروانه ساختمان، نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

-تخلف از کاربری:

اگر برخلاف آنچه به عنوان نوع استفاده در پروانه و مجوز ساخت ذکر شده مالک منطقه غیر تجاری را محل کسب و پیشه و تجارت  کند شهرداری این موضوع را در کمیسیون مطرح می‌کند و کمیسیون پس از محرز شدن تخلف در مهلت مناسب در مورد تعطیلی محل تصمیم می‌گیرد. اجرای این تصمیم با ماموران شهرداری است.

 -تخلف مهندس ناظر ساختمان:

مهندس ناظر ساختمان باید بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کند تا ساختمانی که ساخته می‌شود با مشخصات درج شده در پروانه و نقشه مطابقت داشته باشد در پایان کار هم باید تایید کند که ساختمان ساخته شده با آنچه در پروانه و نقشه نوشته شده است مطابقت دارد .

-تخلف مهندس ناظر:

اگر مهندس ناظر تخلفی را ببیند ولی آن را به شهرداری اعلام نکند یا بر خلاف واقع گزارش دهد و پرونده آن ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح شود شهرداری باید تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی گزارش دهد.

-تجاوز به معابر شهر:

در مورد تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگویم که منظور قانونگذار عقب نشینی نکردن مالک است و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل به کار رفته است .

-تخلف تجاوز به معابر شهر:

تخلف تجاوز به معابر شهر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تحقق پیدا می‌کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه و با رعایت نکردن ضوابط اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه شروع به ساختن ملک جدید کند یا به نحوی از آنجا به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری تجاوز کند در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته می‌شود ابتدا به ساکن مالک است و حقیقتاً تجاوز به ملک دیگری انجام نداده و در واقع به ملک سابق خود تجاوز کرده است.

اما بر اثر گذشت زمان ملک مزبور تماماً یا بعضاً در طرح‌های مصوب شهرداری و مراجع مربوط واقع شده از چنین طرح‌هایی یا فوری و ضرب الاجلی است که دولت با پرداخت ارزش ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند یا این که مهم و فوری نیست ولی حتماً باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا را دارد باید بر اساس چنین طرحی ساخت و ساز کند و اگر خلاف آن ساخت و ساز کند بدون علم به اینکه مزبور تماماً یا بعضاً مشمول تخلف تجاوز به معابر می شود شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و در کمیسیون طرح دعوا کند.

 متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در شیراز:

مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه بگیرد. شهرداری می تواند به وسیله مأمورین خود از عملیات ساختمانی، ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی ،فنی و بهداشتی نوع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد.

به تقاضای شهرداری موجود در کمیسیون های مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور ،یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را ارسال کند پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کنند مطرح و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند.

شهرداری مکلف است در مواردی که از ادامه ساخت و ساز ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع است به موضوع رسیدگی خواهد کرد در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه بیشتر باشد تعیین شود شهرداری مکلف است، تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا کند شهرداری راسا اقدام می‌کند و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالیات دریافت خواهد کرد.

در مورد اضافه بنا، زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت نبود ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (بر خیابان‌های اصلی و خیابان‌های فرعی یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای بدهد که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد.

شهرداری نیز مکلف است بر اساس آن برای وصول جریمه اقدام کند جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد.

خودداری ذینفع از پرداخت جریمه در شیراز:

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری مکلف است مجدد پرونده را به همان کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای صدور رای برای تخریب را کند که در این مورد برای صدور رای تخریب اقدام خواهد کرد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.