وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل مزایده و مناقصه در شیراز

09225192408 

تعریف مناقصه :

مناقصه به معنای واگذاری پروژه خرید کالا و یا خدمات مورد نیاز به شرکت یا شخص مناقصه گری است که کمترین میزان قیمت را پیشنهاد کرده باشد .

مناقصه در واقع رقابتی بین شرکت‌های تامین کننده خدمات برای پیشنهاد و اعلام مناسب ترین قیمتها به سازمان ها درخواست دهنده است.

اقسام مناقصه:

مناقصه اقسام مختلفی دارد که می توان از لحاظ قیمت آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

 1-مناقصه محدود و کوچک:

در این نوع مناقصه مکاتبه روزنامه‌ای انجام نخواهد شد و مکاتبات مربوط حداقل با شش شرکت یا پیمانکار صورت می پذیرد .

2-مناقصه متوسط :

حداقل متقاضیان شرکت کننده در این مناقصه سه نفر می باشند تعیین سقف مناقصه از طریق استعلام بها توسط مامورخرید انجام خواهد شد .

3-مناقصه عمومی :

در این روش دولت یا سازمان‌های عمومی درخواست خدمات یا خرید کالای خود را به صورت عمومی و از طریق اعلام بین تمام شرکت‌ها و اشخاص داوطلب به مسابقه می گذارد.

 تفاوت مناقصه عمومی با مناقصه متوسط:

شرایط درخواست این مناقصه با مناقصه متوسط فرقی ندارد و تنها تفاوتشان در ردیف اعتبار آنها می‌باشد .

تعریف مزایده:

در واقع روشی رقابتی برای فروشندگان کالا یا خدمات است که بتوانند خدمات و محصولات خود را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند بدین ترتیب چنانچه سازمان یا شرکت قصد ارائه خدمات و یا کالایی داشته باشد می‌تواند از طریق آگهی منتشر شده مزایده درخواست داده و با شرکت یا سازمانی که بالاترین میزان قیمت را پیشنهاد داده قرارداد ببندند.

انواع مزایده

1- مزایده حضوری یا حراج :

در این نوع مزایده اشخاص برای خرید کالاهای ارائه شده جمع شده و با بالاترین پیشنهاد ارائه شده معامله انجام می‌گیرد.

2- مزایده کتبی:

این مزایده به صورت کتبی انجام می‌گیرد و با تشریفات خاصی نظیر درج آگهی کمیسیون و اعلام نتایج همراه خواهد بود.

 تفاوت مناقصه و مزایده:

در نتیجه به زبان ساده تفاوت مناقصه و مزایده به جابجایی، جای خریدار و فروشنده در هر معامله مرتبط است بدین صورت که در مناقصه خریدار با کمترین قیمت پیشنهادی وارد معامله می شود در حالیکه در مزایده فروشنده با بالاترین قیمت پیشنهادی قرارداد خواهد بست.

حسن روشهای مزایده و مناقصه آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه دست یافت همچنین رعایت اصل برابری افراد در اینگونه قراردادها رعایت می‌شود البته معایبی همچون سوق دادن شرکت کنندگان به سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت معمولاً در مناقصات مشاهده می شود در این روش ها وجود دارد.

روش مناقصه:

مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت و مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند معامله می نمایند.

اصول مناقصه:

۱- اصل آزادی رقابت.

۲- اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه .

۳- اصل معلوم بودن نصاب معامله.

۴ -اصل حضور یک شخص اداری.

انواع مناقصه:

۱-مناقصه عمومی:

روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان به مسابقه می گذارند.

۲-مناقصه محدود:

روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه گزار محدود بودن و ادله آن تایید می گردد.

مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌های عمومی است برگزار می‌شود.

۳-مناقصه اختیاری:

از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده یا سازمان دولتی است.

روش مزایده:

یکی دیگر از روش های پیش بینی شده در قانون محاسبات عمومی روش مزایده است که برای انعقاد پیمان های عمومی می باشد مزایده ترتیبی است که در آن اداره فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور به روابط عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد می‌کند منعقد می سازد.

 مزایده خود دو نوع می‌باشد:

 ۱ .حضوری

-مزایده حضوری،، به مزایده حضوری اصطلاحاً حراج هم گفته می‌شود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است البته استفاده از این روش نمی تواند مشکل باشد بلکه منحصرا در موارد فوری و غیر مهم می باشد.

۲ .کتبی

-مزایده کتبی ،،در این نوع روش مزایده به صورت کتبی و با تشریفات خاصی انجام می پذیرد و در معاملات مهم همراه با درج آگهی و انتشار آن و تشکیل کمیسیون مزایده و نتایج مزایده اعلام می‌شود.

پیمان های مبتنی بر توافق:

۱-روش توافق مستقیم:

این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد آزادی عمل بیشتری دارند البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت می باشد.

۲-روش جلب نظر کارشناس:

به موجب قانون محاسبات خرید یا اجاره اموال غیر منقول با تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می گیرد.

اجباری یا اختیاری بودن روش ها:

در نظام حقوقی ایران هر دو روش توافقی و مسابقه ای پذیرفته شده اند ولی اصل بر اجباری بودن کاربرد روش مسابقه‌ای است یعنی قانونگذار تمایل دارد معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد برای انجام مزایده و مناقصه قانونگذار نصاب و حدی معین نموده است .طبق قانون مناقصات معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ آن کمتر از دو میلیون ریال باشد و معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک باشد و از ده برابر سقف آن تجاوز نکند و معاملات بزرگ معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد.

اداره امور مناقصه:

مرجع اداری صالح برای اداره امور مناقصه در هر وزارتخانه یا موسسه عمومی و شرکت دولتی و شهرداریها یک واحد اداری است که به نام اداره مناقصات شناخته می شود و دارای وظایفی همچون تشکیل کمیسیون مناقصه می باشد وظیفه این کمیسیون بررسی پیشنهادات رسیده از داوطلبان شرکت در مناقصه تعیین برنده و اعلام برنده مناقصه می باشد.

محاسن مزایده و مناقصه:

حسن روش های مناقصه و مزایده آن است که از طریق این رقابت می توان به بهترین گزینه دست یافت همچنین رعایت اصل برابری افراد در اینگونه قراردادها رعایت می‌شود البته معایبی هم چون سوق دادن شرکت کنندگان به سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در منابع آن مشاهده می‌شود در این روش ها وجود دارد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.