وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل مطالبات در شیراز

09225192408

وصول مطالبات در شیراز چیست؟

واژه مطالبه از جمله اصطلاحاتی است که در علم حقوق کاربرد دارد. وصول مطالبات مستلزم آشنایی با راههای حقوقی می باشد که بتوان به طریقی ساده و راحت تر نسبت به وصول مطالبه اقدام کرد.

منظور از مطالبه در شیراز:

در موقعیتهای مختلف حقوقی و در معانی گوناگون ممکن است اصطلاح مطالبات حقوقی به کار گرفته شود. کلیه تعهداتی که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به دیگری داشته باشد از آن به عنوان مطالبه یاد می‌شود و موجب شکل‌گیری رابطه وصول مطالبات حقوقی میان دو شخص می گردد. وقتی سخن از مطالبه به میان می‌آید اصولاً دو شخص در نظر می آیند یکی دائم یا طلبکار و دیگری مدیون یا بدهکار.

بازپس گیری مبلغ طلب از بدهکار و به نفع صلبکار از جمله مفاهیم اصول مطالبات می باشد. زمانی که وجه یک چک یا سفته به پول تبدیل می‌شود در واقع مبلغ چک یا سفته مورد نظر وصول شده است. اسباب ایجاد تعهد یا مطالبات حقوقی می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد گاه این تعهدات در اثر برقراری یک رابطه حقوقی میان دو شخص ایجاد می‌شود.

زمانی نیز منشأ رابطه حقوقی از پیش تعیین شده نمی باشد که به دسته نخست تعهدات قراردادی و به دسته دوم تعهدات غیر قراردادی یا الزامات خارج از قرارداد نیز گفته می شود. روابط اجتماعی میان افراد جامعه در وهله اول ماهیت حقوقی ندارد هرچند که ممکن است روابط اجتماعی بعداً منجر به ظهور آثار حقوقی شود. اما وجه شد راز آن است که در هر دو صورت تعهد ایجاد می شود و متعهد منظم می شود کاری را انجام دهد یا از انجام کاری صرف نظر کند

اگر چه تمامی تعهدات حقوقی را می توان به نوعی مطالبه دانست اما اصطلاح مطالبات حقوقی و وصول مطالبات معمولاً زمانی به کار گرفته می شود که تعهد جنبه مالی داشته باشد یعنی شخص یا اشخاصی که به واسطه رابطه حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی ملزم به پرداخت وجه به شخص یا اشخاص دیگری شود. اینکه پس از ایجاد مطالبه و وصول آن به چه نحو خواهد بود باید گفت غالباً بر اساس اسناد تجاری وصول مطالبات انجام میگیرد منظور از مطالبات حقوقی تعهداتی است که بر اساس عوامل متفاوتی همچون قرارداد و یا غیر از آن ایجاد می شود

به واسطه قرار داد به نوعی رابطه حقوقی بین دو شخص برقرار می گردد که طرفین قرارداد ممکن است یکی طلبکار و دیگری بدهکار واقع شود پس منشئی تعهدات حقوقی یا قرارداد میتواند باشد اینکه تعهدات قراردادی یا غیر قراردادی مستند به چه اسنادی می تواند باشد

باید گفت در یک تقسیم بندی کلی تعهدات به سند عادی و رسمی تقسیم می شوددر واقع ممکن است تعهدی بر اساس یک سند رسمی ایجاد شود و همینطور امکان دارد که ایجاد این تعهد حقوقی بر اساس یک سند عادی باشد همانطور که میدانیم به سندی سند رسمی گفته می شود که در حدود ضوابط قانونی توسط مامور رسمی دفترخانه تنظیم شده باشد.

در واقع برای اینکه بتوانیم سندی را رسمی قلمداد کنیم باید همه شرایط را یکجا داشته باشد در مقابل سندی عادی است که اشخاص بدون تشریفات خاص آن را میان خود تنظیم می کنند مثال اینکه اگر قراردادی توسط دفترخانه تنظیم شود به نوعی سند رسمی است اما اگر در دفتر املاک توسط متصدی دفتر معاملات املاک قراردادی تنظیم شود

قرارداد تنظیمی سند عادی می باشد اگر ایجاد تعهد حقوقی مستند به سند رسمی باشد مسلماً این سند در مرحله وصول طلب امتیازات به خصوصی را در اختیار خواهان دعوی قرار می‌دهد پس در مرحله برقراری رابطه حقوقی باید توجه کنیم که این رابطه بر اساس یک سند رسمی که اعتبار آن در نزد مراجع قضایی بیشتر است تنظیم گردد.

اسناد تجاری و غیرتجاری:

سناد تجاری که شامل چک ،برات و سفته می شود قاعدتاً از اعتبار و ارزش بیشتری در محاکم قضایی نسبت به اسناد غیر تجاری برخوردار است. هر یک از اسناد عادی و رسمی به دو نوع تجاری و غیرتجاری تقسیم می گردد.

مهمترین اسناد عادی تجاری که تعهد حقوقی به وجود می‌آورد چک و سفته است و می توان گفت برات که از اسناد تجاری اولیه بوده است به نوعی منسوخ شده است به همین جهت چک و سفته به عنوان سند تجاری اطلاق می شود که این دو سند حتی اگر برای امور غیر تجاری نیز مورد استفاده قرار گیرند باز هم تابع مقررات هستند، که در قانون تجارت برای آنها پیش‌بینی شده است. همانگونه که گفته شد برات در گذشته در زمره اسناد تجاری قرار می گرفت اما امروزه استفاده از آن کاهش یافته است هرچند که قوانین مربوط به آن در قانون تجارت به چشم می خورد .

سایر اسناد تجاری:

اوراق قرضه و اوراق بهادار، اسناد اعتباری، برگه‌های سهام و بارنامه نیز از دیگر اسناد تجاری هستند که امروزه کاربرد آنها در روابط اقتصادی و تجاری رو به افزایش است .

رایج ترین سند تجاری:

با وجود افزایش تعداد اسناد تجاری شاید بتوان گفت  رایج‌ترین سند تجاری چک می باشد که در روابط میان اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد.در رابطه با چک باید بدانیم اگر چه از لحاظ ماهیتی یک سند عادی است اما امتیازات مربوط به اسناد رسمی را دارد، در واقع اگر چه سند عادی است اما صرفاً از

حیث اجرایی اعتبار سند لازم‌الاجرا دارد و معنای آن این است که می تواند چک را به طور مستقیم به دایره اجرای اسناد لازم الاجرا در اداره ثبت ارائه و تقاضای صدور اجراییه را مطرح کرد.

قابلیت چک :

البته چک صرفاً از لحاظ قابلیت اجرایی مزایای سند رسمی را دارد اما فاقد اعتبار سایر اسناد رسمی است.

وصول مطالبه از طریق چک :

وصول مطالبات از طریق چک به سه روش ممکن است یکی روش حقوقی دیگری روش کیفری و در نهایت مراجعه به اجراییه ثبت.

روش وصول مطالبات چگونه است؟

وصول مطالبات حقوقی به تمامی اقداماتی گفته می‌شود که طلبکار در راستای احقاق حق خود در برابر بدهکار انجام می دهد این اقدامات می‌تواند به دو روش حقوقی و غیرحقوقی انجام پذیرد.

روش غیر حقوقی وصول مطالبات:

در این روش که می توان آن را غیر حقوقی و حتی در برخی موارد غیر قانونی دانست طلبکار با مراجعه به شخص مدیون خود در صدد وصول مطالبه بر می آید که در این صورت ممکن است به روش‌هایی متمسک شود که علاوه بر غیر حقوقی بودن احتمالاً غیرقانونی نیز می‌باشد مانند جایی که با توسل به ابزارهایی همچون تهدید برای احقاق حق خود اقدام کند.از سوی دیگر ممکن است طلبکار با تمسک به روش هایی مانند داوری عرفی ،در صدد احقاق حق خود برآید. بدین صورت که از اشخاص تاثیر گذار درخواست کند که با میانجیگری اورا در راه رسیدن به حق قانونی خود یاری نمایند در این

روش بر خلاف روش قبلی طلبکار می تواند هم روند وصول مطالبات حقوقی را سرعت بخشد و هم از ایجاد نزاع و اختلافات که منجر به تشکیل احتمالی پرونده های کیفری می‌شود جلوگیری به عمل آورد.

روش حقوقی وصول مطالبات:

روش حقوقی خود به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند، که وجه تمایز این دو روش قابل بررسی است. روش های حقوقی معمولاً زمانی به کار گرفته می شوند که یا روشهای غیر حقوقی به نتیجه نرسیده باشد و یا میزان دین و نوع رابطه حقوقی به نحوی باشد که امکان استفاده از روشهای دیگر وجود نداشته باشد بکارگیری وصول مطالبات از روش‌های حقوقی مستلزم آن است که اشخاص با ارائه، ادله وجود تعهد حقوقی را اثبات نمایند اسنادی که در همین مقاله به آن اشاره شد مهمترین دلیل اثباتی در حوزه وصول مطالبات به شمار می‌روند.

نحوه وصول مطالبات از شرکت ها:

راه کارها و نحوه وصول مطالبات شرکت ها از مهمترین اصول در کسب و کار های نوپا است و این مهارت می تواند در سود و زیان شرکت تاثیر گذار باشد.گفتگو با شخص بدهکار در رابطه با چگونگی توانایی وی در پرداخت معوقات اولین گام در وصول مطالبات است.و از این طریق با توجه به شناخت نوع مشتری از لحاظ اینکه حقوقی است یا حقیقی و نظر به ویژگی‌های شغلی و صنفی مشتری حقوقی می توان وصول بدهی را با موفقیت به انجام رساند .در مرحله بعدی اگر وصول مطالبه از طریق صحبت و گفتگو با مشتری میسر نشد باید اخطاریه ای توسط یک وکیل تنظیم شود تا در آن به بدهکار هشدارهای لازم در صورت عدم پرداخت بدهی داده شود.

مرحله ارسال اخطاریه در واقع اتمام حجت با بدهکار است که به وی تذکر داده می شود که در صورتیکه همکاری لازم برای پرداخت بدهی به عمل نیاورد چه عواقبی برای وی در پی خواهد داشت. در آخر نیز مطالبه قانونی می تواند نتیجه بخش باشد چنانچه شرکت ها از هیچ یک از گزینه های قبلی نتیجه نگیرند باید نسبت به انجام مراحل قضایی اقدامات لازم در قبال مشتری ابراز دارند و با تکیه بر اسناد و شواهد موجود قبل از هرگونه اقدام با مشورت با یک وکیل نسبت به تنظیم شکواییه یا دادخواست حقوقی اقدامات لازم را مبذول دارند، تا وکیل وصول مطالبات پیگیر آن باشد و بر اساس قوانین بتواند شکایت را به نتیجه برساند.

قرارداد وصول مطالبات چیست؟

گذشت، از وصول مطالبات در تجارت امکان پذیر نیست به همین علت به دنبال آن موردی پدید می آید که اشخاص ثالثی با تسلط بر مناسبات موجود حاضر تعدادی از آن‌ها بوده و این اشخاص ثالث به تدریج به نهادهای ارائه خدمات تخصصی تبدیل می‌شوند و با انعقاد قرارداد با طلبکار در مقابل دریافت مبلغی به عهده دار وصول مطالبات می گردد زمانی که از یک قرارداد به عنوان قرارداد وصول مطالبات یاد می شود که یک نهادی که مهارت و نظام سازمان یافته برای به دست آوردن مطالبات اشخاص و شرکت ها دارد تعهد می کند که در یک مدت زمان مشخص تمامی اقدامات لازم را برای وصول طلب انجام دهد.

نحوه وصول مطالبات بانکی چگونه است؟

بانک‌ها اصولاً در صدد وصول مطالبات از مشتری به وسیله تعامل می باشد در صورتیکه ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانک را رعایت کرده باشد. حال اگر مشتری به هر علتی از بازپرداخت تسهیلات امتناع کند نظر به اینکه بانک وکیل سپرده گذاران است باید حافظ منافع آنها باشد پس مجبور است که امور را از طریق قانونی پیگیری کنند .

روش وصول :

روش هایی که برای وصول مطالبات بانکی وجود دارد اعم از استمهال، احیا، مماشات ،تخفیف و در نهایت برخورد قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی می باشد که می تواند از طریق واخواست سفته سپرده شده توسط مشتری در صورتی که سفته وثیقه، باشد و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد به عنوان اسناد تجاری صورت گیرد .

وثیقه ملکی:

اگر وثیقه ملک باشد روش وصول متفاوت است و از طریق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای وصول طلب که احتمالاً رویه طولانی‌ترین نیز دارد اتفاق می‌افتد .مذاکره ،مساعدت و یا اقدام قانونی و حقوقی از جمله راهکارهای پیگیری وصول مطالبات بانکها می باشد روشهای اصول قانونی از طریق اسناد تجاری وثایق ملکی یا قراردادهای داخلی بانکها در چارچوب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که با امضا مشتری یا ضامن از طریق ثبت لازم اجرا هستند می باشد، باید دانست که اقدامات قانونی و قضایی، زمانی موثر واقع می شود که قبل از پرداخت تسهیلات، معرفی مال مورد توجه بانک قرار گرفته باشد و الا کار خاصی نمی توان انجام داد.

وصول مطالبات غیر مستقیم چگونه است؟

بر اساس رای دیوان عدالت اداری بانک ها و موسسات اعتباری تنها زمانی می توانندمطالبات مستقیم خود را پس از سر رسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت کنند و برداشت مطالبات غیر مستقیم از این حساب ها مجاز نیست بر اساس بخشنامه قبلی بانک مرکزی موسسه های اعتباری وظیفه داشتن در جهت کاهش مطالبات غیرجاری قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد کنند

که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هر گونه مطالبه خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هریک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامن این اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری را آسان و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کند اما پس از رسیدگی در دیوان عدالت اداری این آیین نامه اصلاح شده است که بر اساس آن برداشت غیر مستقیم ممنوع و تنها امکان برقراری برداشت مستقیم مطالبات وجود دارد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.