وکیل مهریه در شیراز

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

09222652408

وکیل مهریه در شیراز
وکیل مهریه در شیراز

وکیل مهریه در شیراز می تواند به وکالت از جانب زوجه نسبت به اجرای مهریه و وصول آن از طریق دادگاه یا اجرای ثبت و بر اساس این که مهریه ‏عند الاستطاعه یا عند المطالبه باشد اقدام کند بسیار دیده شده است که معمولاً درخواست زوجه برای وصول مهریه همراه با مرافعه و ناراحتی بوده است و کمتر سراغ داریم که زوجه از زوج تقاضای پرداخت مهریه کند و به سهولت زوج اقدام به پرداخت مهریه  نماید ,چون اصولاً زمانی باب پرداخت مهریه باز می شود که طرفین قصد ادامه زندگی مشترک ندارند و به واسطه اینکه قانونگذار مهریه را ابزاری قرار داده است تا بدین وسیله زوجه بتواند ضمن احقاق حق خویش از زندگی مشترک،و با توجه به اختیار زوج در  طلاق زوجه (با دلیل موجه یا غیر موجه) وی به راحتی نتواند زوجه را طلاق دهد و شاید بتوان گفت مهریه برای زوجه ابزاری بازدارنده در برابر حق طلاق زوج است، بنابراین اصولاً در زمان طرح دادخواست مهریه توسط زوجه معمولاً ناراحتی و مرافعه بین زوجین در جریان است بنابراین زوجه معمولاً با اعطای وکالت به وکیل وی را وکیل خود در دعوای مهریه قرار می دهد.

مهریه چیست؟

در عرف ما ایرانیان از گذشته های دور و بر اساس اعتقادات و نظرات مختلف تعیین مالی به عنوان مهریه در حق زوجه وجود داشته است هرچند که در زمان معاصر متاسفانه سبک و سیاق تعیین مهریه نسبت به گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است که خود بستر مشکلات متعددی بوده است.

در بسیاری از مواقع متاسفانه نیات پلیدی از تعیین میزان مهریه در ذهن افراد شکل می گیرد که سخن در این زمینه در این مجال نمی گنجد.

به نظر می رسد مبنای تعیین مهریه در حقیقت وجود ارزش معنوی برای زوجه و تا حدودی پشتوانه ای برای وی در تلاطم زندگی مشترک بوده است ،اما امروزه برخی از خانواده ها میزان مهریه بیشتر را دلیل ارزش زوجه می دانند و با تعیین مهریه های گزاف و خارج از تصور و عرف و متاسفانه قبول ناآگاهانه و یا از روی احساس آن توسط زوج در نهایت باعث و زمینه مشکلات عدیده ای برای زوج در آینده زندگی مشترک شان خواهد بود و بیان مطالبی  همچون

((چه شخصی مهریه را داده و چه شخصی مهریه را گرفته))

از سوی حاضرین در مجلس تعیین مهریه تا حدودی خاطر زوج به این که مهریه فقط مرقوم شده است و احتمالاً به مرحله پرداخت نخواهد رسید را آسوده می کند، در حالی که همین که میزان مهریه مشخص و مرقوم شد و به امضاء شهود برگزیده رسید و پس از وقوع عقد چنانچه مهریه عندالمطالبه باشد به محض درخواست زوجه باید از سوی زوج پرداخت شود حال این که زوج توان پرداخت به صورت یکجا داشته باشد یا خیر توسط دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.

اما آنچه منظور کلام است اینکه با پذیرش مهریه به صورت رسمی زوج پس از عقد و هر زمان که زوجه اراده کند مکلف به پرداخت است حتی اگر زوجین تصمیم به طلاق و جدایی نداشته باشند و هیچ اختلافی بین آنان نباشد چرا که پرداخت مهریه توسط زوج حق قانونی زوجه است و نباید تصور کرد از زمان طرح و دادخواست طلاق بحث مهریه آغاز می شود بلکه باید دانست که مهریه حقی است نزد زوجه که وی هر وقت اراده کند بر اساس این که نوع پرداخت عند الاستطاعه یا عندالمطالبه  باشد زوج را مکلف به پرداخت می کند.

حال اگر مال یا مبلغی یا هر آنچه که مالیت دارد توسط شخصی غیر از زوج به عنوان مهریه و در حق زوجه، تعیین و به امضاء شهود برگزیده رسید و پرداخت آن توسط شخص ثالث تضمین و به امضا وی رسید، در صورت مطالبه آن مال توسط زوجه تکلیف چیست ؟آیا این شکل مشخص شده مهریه را زوج باید بپردازد یا ثالث؟

بسیار دیده شده است  در مجلس تعیین مهریه که با شادی و شعف همراه است شخص ثالثی که می تواند پدر زوج یا هر شخص دیگری باشد مالی را از طرف خویش به عنوان مهریه زوجه قرار می دهد و شاید حتی نسبت به عواقب آن نیز آگاه نباشد اما آنچه مسلم است و باید دانست این که پس از جاری شدن عقد نکاح زوجه میتواند نسبت به وصول مهریه تعیین شده توسط ثالث به وی رجوع کند.

اگر قسمتی از مهریه یک ملک باشد چگونه وصول میشود؟ با وکیل ملکی در شیراز به صورت تلفنی و حضوری مشورت کنید

و اگر مهریه ترکه متوفی باشد میتوانید با وکیل تقسیم ترکه در شیراز در این زمنیه مشورت کنید تا به حق و حقوقتان برسید

وکیل مهریه در شیراز
وکیل مهریه در شیراز

سوالاتی در زمنیه وصول مهریه

آیا اشخاص در انتخاب و تعیین مهریه آزاد هستند؟

وکیل مهریه در شیراز در پاسخ میگوید:مهریه باید مالیت داشته باشد بنابراین هر چیزی مثل دو کیلوگرم بال مگس را نمی توان مهر قرار داد این مثال را از آن جهت مطرح کردیم که در گذشته های نه چندان دور زوجه یا بستگان ایشان با تعیین مهریه های این چنینی و به اجرا گذاشتن آن علاوه بر اینکه زوج را در تنگنا قرار می‌دادند باعث می شدند روند رسیدگی دادگاه نیز به کندی پیش رود اما آنچه حقیقت کنونی است باید مهریه ارزش مالی داشته باشد.آیا پیش فروش ساختمان میتواند به عنوان مهریه قرار گیرد؟ با وکیل پیش فروش ساختمان در شیراز مشورت کنید

آیا زوجه اختیار تعیین مهریه به هر میزان را دارد؟

وکیل مهریه در شیراز در پاسخ میگوید:هرگاه اختیار تعیین مهریه به زوجه واگذار شود وی نمی‌تواند بیش از مهرالمسمی  تعیین کند‌.

چنانچه اختیار تعیین مهریه به ثالث واگذار شود وی تا چه میزان حق تعیین مهریه دارد؟

وکیل مهریه در شیراز در پاسخ میگوید:اگر ثالث مسئول تعیین مهریه باشد وی مجاز است به هر میزان نسبت به تعیین مهریه اقدام کند.

آیا حداکثر میزان سکه طلا که می توان به عنوان مهریه تعیین کرد صرفاً ۱۱۰ سکه است؟

وکیل مهریه در شیراز در پاسخ میگوید:حتماً شنیده‌اید که پرداخت مهریه تا ۱۱۰ سکه نافذ و بیشتر از آن غیر نافذ و پذیرفته نیست این ذهنیت بعضی از افراد در مورد میزان سکه تعیینی به عنوان مهریه است در حالی که واقعیت امر این است که تا ۱۱۰ سکه بدون اثبات دارایی زوج توسط زوجه،، زوج مکلف به پرداخت است اما اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد زوجه باید اموال زوج را که می‌توان از آن مازاد ۱۱۰ سکه را تامین و اخذ کرد به دادگاه معرفی کند بنابراین به نوعی می توان گفت پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه نیازمند استطاعت زوج است.

باید توجه کنیم که مهریه علاوه بر مالیت نیازمند آن است که قابل تملک نیز باشد.

ماهیت مهرالمسمی چیست؟

وکیل مهریه در شیراز در پاسخ میگوید: مهرالمسمی ممکن است عین معین باشد یا کلی و نیز می توان حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین را مهر زن قرار داد مهر قرار دادن حق تالیف و اختراع و سر قفلی نیز امکان دارد.

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

به نظر می‌رسد که قابلیت تعیین مقدار و جنس و وصف مهر کافی است هرچند که هنگام نکاح به طور کامل معین نباشد .

تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی و توافق طرفین است.

مهر نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن مقدار مهر را به تراضی معین سازند.

تعیین مقدار مهر ممکن است به شخص ثالث با تراضی  واگذار کرد.

ممکن است پرداخت مهریه بر عهده ثالث قرار گیرد ولی الزام شوهر به دادن مهریه را از بین نمیبرد و ثالث در حکم ضامن او است.

عین معین متعلق به شخص ثالث ممکن است مهریه زن قرار داده شود و لزومی ندارد که عین مهریه متعلق به شوهر باشد.

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه (پرداخت) مهریه در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهریه صحیح ولی شرط باطل است.

شرط انفساخ نکاح ایا داشتن حق فسخ برای زن در صورت تاخیر شوهر از دادن مهریه نافذ و پذیرفته نیست.

به محض عقد زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی و توافق کرده باشند.

در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه  خواهد بود.

در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی  با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین مهریه بر اساس ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه میتوان مدت یا اقساطی قرارداد.

هرگاه مهریه عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ضمان شوهر بدین ترتیب است که هرگاه عین مهریه تلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم کند و در صورتی که مهریه معیوب باشد زن حق دارد یکی از دو راه را انتخاب کند .

۱. توافق درباره مهریه را فسخ کند و عین مهریه را برگرداند و مثل یا قیمت آن را از شوهر بخواهد.

۲. عین مهریه را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهریه صحیح و معیوب را به عنوان ارش مطالبه کند.

وکیل مهریه در شیراز
وکیل مهریه در شیراز

منظور از حق حبس مهریه چیست؟

وکیل مهریه در شیراز در پاسخ میگوید: زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مقصود از ایفای وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد تمکین به معنی خاص است نه همه آنها.

شوهر حق ندارد پرداخت مهریه را موکول به تمکین کند و حق حبس ندارد.

اعسار شوهر مانع از استفاده زن از حق حبس نیست.

در نکاحی که مهریه در آن تعیین نشده یا عدم مهریه در آن شرط شده است برای زن حق حبس نیست.

اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام کند دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند با این وجود حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.

اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشده یا عدم مهریه شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهریه معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

اگر در نکاح شرط شود که زن مستحق  مهریه نباشد شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است.

تعیین مهریه ای که قابل تملک نباشد یا مجهول یا ملک دیگران باشد در حکم تعیین نکردن مهریه است.

اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهریه و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهریه ای نیست.

شخص ثالثی که برای تعیین مهریه در نظر گرفته شده است داور دو طرف است و هیچ یک از آن دو حق عزل داور را بدون رضای دیگری ندارد.

تراضی زن و شوهر نسبت به تعیین شخص ثالث و تفویض اختیار مهریه به او در رابطه بین آنان کامل است و اراده داور در آن اثر ندارد ولی اثر تراضی نسبت به ثالث منوط به قبول او است.

اگر شخص ثالث از قبول سمتی که به او تفویض شده است امتناع ورزد یا پیش از تعیین مهریه بمیرد یا مجنون شود اختیار تعیین مهریه با دادگاه است مگر اینکه تراضی به داوری دیگر یا تعیین مهرالمسمی شود.

مهریه ای را که ثالث معین می‌کند اوصاف مهرالمسمی دارد،پس اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود زن مستحق نصف مهریه تعیین شده است.

انحلال نکاح به وسیله طلاق یا فسخ نیز باعث انحلال قرارداد داوری نمی شود سمت داور باقی می ماند و او می تواند میزان مهریه را بر طبق اختیاری که به او داده شده است تعیین کند.

اگر ثالث بعد از نزدیکی زن و شوهر و پیش از تعیین مهریه بمیرد چون با مرگ او تعیین مهریه ممکن نیست دو احتمال وجود دارد.

۱. استحقاق زن به مهرالمثل.

۲. تعیین مهریه به وسیله دادگاه.

باید توجه داشت که نظر نخست مشهور است.

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهریه را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتا استرداد کند.

وقوع طلاق شرط انحلال ملکیت نیمی از مهریه برای زن است پیش از طلاق نمی‌توان او را مالک تمام مهریه ندانست.

در صورتی که زن شوهر را از مهریه ابراء کرده باشد و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، شوهر حقی بر زن ندارد زیرا مالی نپرداخته است که نیم آن را پس بگیرد.

اگر ثابت شود که ابراء ذمه شوهر در برابر عوضی بوده است که در روابط مالی زوجین عاید زن شده شوهر حق دارد نیمی از مهریه را که در واقع پرداخته است بگیرد.

هرگاه معادل مهریه در برابر طلاق خلع به مرد تملیک شود و طلاق قبل از نزدیکی باشد شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهریه را بعد از طلاق دارد. ( نظر دکتر کاتوزیان)

در صورتی که عین مهریه تلف شده باشد شوهر میتواند مثل یا قیمت نیمی مهریه را از من بگیرد.

هرگاه مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

الزام به دادن مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است و در نکاح منقطع اجرا نمی شود.

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

در نکاح منقطع عدم ذکر مهریه در عقد موجب بطلان است.

باید دانست در نکاح منقطع تعیین مدت نکاح و میزان مهریه الزامی است.

در نکاح منقطع فوت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهریه نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند به بیان ساده تر در نکاح منقطع استحقاق زن حتی در صورت فوت و یا عدم نزدیکی نسبت به مهریه ساقط شدنی نیست.

در نکاح منقطع نیز هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بپردازد.

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهریه نداردو اگر مهریه را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد کند.

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

زن در صورت علم به فساد نکاح حقی بر مهرالمثل ندارد از نظر رعایت اصول نیز در این صورت زانیه است و نزدیکی در چنین شرایطی برای زن حق ایجاد نمی کند.

جهل به فساد ممکن است نتیجه جهل به قانون باشد و در این گونه موارد ادعای جهل به قانون پذیرفته میشود.

در صورتی که مهرالمسمی  مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

در صورتی که شوهر قدرت بر تسلیم عین مهریه را نداشته باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

در مورد بطلان مهریه به دلیل مجهول بودن یا مالیت نداشتن استحقاق زن به گرفتن مهرالمثل منوط به نزدیکی با او نیست زیرا خواست دو طرف این بوده که نکاح در برابر مهریه باشد.

در صورت عدم تحقق تراضی در تعیین مهریه زن مستحق مهرالمثل است نه مثل یا قیمت آن.

وکیل طلاق در شیراز میگوید:هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهریه است ‌

هرگاه نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق دریافت مهرالمسمی را دارد.

هرگاه مهریه در عقد معین نشده باشد و نکاح در اثر عنن فسخ شود زن مستحق نصف مهرالمثل است.

هرگاه فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد زن در هیچ صورت حقی بر مهریه ندارد زیرا به تقلب حقی به دست نمی آید.

در صورتی که دیگران شوهر را فریفته باشند باید خسارت او را بپردازند این خسارت در صورتی هم که نکاح فسخ شود قابل مطالبه است به نظر مشهور خسارت ناشی از مهریه بعد از پرداخت آن تحقق می یابد ولی به نظر می رسد ایجاد دین برای پرداخت مهریه کافی است و خسارت وارد شده است. همچنین،باید پذیرفت خسارت ناشی از تدلیس تنها محدود به التزام به مهریه یا پرداختن آن نمی‌شود. منتها، زیان های مادی و معنوی اضافی در صورتی قابل مطالبه است که با فسخ نکاح جبران نشود یاآن فسخ برای انسانی متعارف ناممکن یا مشقت بار باشد.مهریه و نفقه از یک دیگر جدا هستند در موردی که ایا عدم استحقاق به نفقه مسقط مهریه است یا نه؟ با وکیل ترک نفقه در شیراز مشورت بگیرید

وکیل مهریه در شیراز

راههای وصول مهریه:

۱.اقدام از طریق دادگاه.

۲.اقدام از طریق اجرای ثبت.

۳.اقدام از طریق تنظیم اظهارنامه زوجه خطاب به زوج.

*اقدام از طریق دادگاه بدین صورت است که زوجه یا وکیل وی از طریق تنظیم دادخواست دعوای مهریه از دادگاه می‌خواهد که زوج را ملزم به پرداخت مهریه کند در این روش دادگاه پس از رسیدگی به پرونده نسبت به صدور رای اقدام می کند.

*اقدام از طریق اجرای ثبت بدین صورت است که زوجه یا وکیل وی با معرفی اموال غیر منقول زوج به استثنای مستثنیات دین ،از آن اجرا میخواهد نسبت به توقیف اموال غیر منقول زوج به میزان مهریه خویش اقدامات لازم و کافی را مبذول دارند در این روش معمولاً زوجه سریعتر به خواسته خود که همانا وصول مهریه می باشد نائل می آید.

*در روش اقدام از طریق اظهارنامه زوجه یا وکیل وی پس از تنظیم اظهارنامه به صورت قانونی و مخاطب قرار دادن زوج از وی دعوت می کند که نسبت به پرداخت مهریه خویش هر چه سریعتر اقدام کند در غیر این صورت اقدامات قانونی را برای خود محفوظ می دارد.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.