وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

وکیل پایه یک برای وصول چک در شیراز

وکیل چک در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

اسناد تجاری در حقوق ایران شامل برات، سفته، چک و قبض انبار می شود.

در حقوق تجارت ایران در رابطه با برات ،سفته و چک صحبت شده است قوانین برات و سفته در بسیاری از  موارد شبیه به یکدیگر هستند، اما چک که پس از برات و سفته وارد چرخه اقتصادی و تجاری ایران شده دارای قدمتی کمتر از برات و سفته است، اما از نظر کارایی با فاصله نسبتاً زیاد از برات و سفته قرار گرفته است، در رابطه با برات میتوان گفت در معاملات امروزی بسیار کم مورد استفاده قرار گرفته و حتی بسیاری از افراد راجع به نحوه استفاده از برات و قوانین آن بی اطلاع هستند .

سفته نیز بیشتر به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار گرفته و کمتر در معاملات به عنوان وسیله پرداخت از آن استفاده می شود اما استفاده اندک از برات و سفته لطمه‌ای به ارزش تجاری بودن آنها وارد نمی کند.

اما به نظر می رسد اطلاع آحاد مردم نسبت به چک و اینکه محال علیه چک اصولاً بانک است و نه به صورت مطلق  بسیار اندک است.

قابلیت وصول در هر نقطه از کشور و سایر مزایای حقوقی و کیفری آن در مقایسه با برات و سفته،چک را با فاصله از دو سند تجاری دیگر یعنی برات و سفته در صدر اسناد تجاری قرار داده است پس از بررسی اجمالی در رابطه با برات و سفته قصد داریم سند تجاری دیگری یعنی چک را از زوایای پیدا و پنهان بررسی کنیم، چراکه در  بخش عظیمی از رسیدگی های قضایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثری از چک دیده می شود، زمانی که چک وارد چرخه اقتصادی کشور شد با استقبال تجار و بازاریان روبرو گردید ،چون چک روند معاملات را تسریع می بخشد و باعث گردش و چرخش مالی و به تبع آن رونق بیشتر بازار می‌شود،

اما در مقابل نیز دسترسی آسان مردم به چک و شرایط وصول آسان آن از بانک باعث شده افراد زیادی با سوء استفاده و در برخی موارد با سوء نیت چک را ابزار کسب مال نامشروع خویش قرار دهند و زمینه ساز ورشکستگی برخی از تجار و از دست رفتن سرمایه آنان شوند و در واقع تجار و بازاریان عدم وصول میزانی از چک های دریافتی در طول سال مالی را یک امر بدیهی و معمولی می پنداشتند بعضاً دیده می‌شد

اشخاصی که سرمایه چندانی ندارند با دریافت دسته چک های مختلف از بانک های گوناگون و خرید به صورت مدت دار و فروش به صورت نقدی بدون آنکه مالی داشته باشند صاحب ثروت های بادآورده بسیاری می شدند و در مقابل تجار و بازاریان پس از سررسید چک ها متوجه می‌شدند حساب مشتری خالی و چک برگشت میخورد

و بدین جهت سرمایه و دارایی تجار و بازاریان از بین رفته و در بسیاری از موارد منجر به ورشکستگی تاجر شده و از طرف دیگر شخص به ظاهر مشتری صاحب ثروتی می شد که هیچ گاه برای رسیدن به آن متحمل زحمت نشده بود و تنها با وجود چک های بدون پشتوانه مالی از  بانک های مختلف نزد وی باعث از بین رفتن سرمایه و دارایی دیگران می شدند و شما تصور کنید فردی را که مثلاً همزمان چهار دسته چک ۵۰ برگی از بانک‌های مختلف داشته باشد

بدون اینکه هر برگ چک سقف پرداخت داشته باشد به چه میزان می‌تواند باعث ضرر و زیان مالی و در برخی مواقع جانی برای صاحبان حرف و تجار و بازاریان شود هرچند که نداشتن چک برگشتی در گذشته نیز  از معیارهای تحویل دسته چک بوده است اما اگر فردی مدتی را خوش حساب بوده و سپس با طرح قبلی اقدام به اخذ دسته چک های متنوع از بانک‌های مختلف کرده و بدین وسیله مال و دارایی دیگران را به یغما ببرد

در این میان حتی به بانک اعطا کننده دسته چک نیز نمی توان ایراد گرفت که چرا در تحویل دسته چک به فلان مشتری بانک جانب احتیاط را رعایت نکرده اید چون در واقع فرد ابتدا خوش حساب بوده و در ادامه و با نقشه قبلی در صدد سوءاستفاده از چک برآمده است و این معضلات و مشکلات سال های بسیاری  گریبان تجار و بازاریان صدیق را گرفته  و کار و تجارت را برای آنان سخت کرده بود و اصلاحات چندین باره قانون چک در سال‌های گذشته نتوانسته بود به طور کامل راه‌حلی برای جلوگیری از سیل عظیم چکهای برگشتی باشد تا اینکه قوانین مصوب سال ۱۳۹۷ تغییر عمده و اساسی در بحث چک ایجاد کرد تا شاید بتوان اعتبار از دست رفته این سند تجاری راهگشا را دوباره احیا کرد و اتفاقاً صاحب نظران در این زمینه بسیار خوشبین هستند.

وکیل چک در شیراز

خصوصیات چک:

وکیل چک در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

چک کاربردی ترین سند تجاری می باشد .

چک امنیت معاملات را از این حیث که نیاز به حمل و نقل و ارائه پول در معاملات را حذف می کند می تواند بسیار ارزشمند باشد در واقع معاملات انجام می شود ثمن رد و  بدل می گردد بدون اینکه پول به صورت فیزیکی رد و بدل شود ضمن اینکه در معاملاتی که ثمن آن به وسیله چک پرداخت می شود امنیت جانی طرفین معامله به خطر نمی افتد.

از جمله خصوصیات چک وسیله پرداخت بودن آن و دارای وصف تجریدی و تضامنی بودن آن است که هر سه خصوصیت بسیار با ارزش است .

چک وسیله پرداخت:

وکیل چک در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

باید بدانیم چه وسیله پرداخت و نه نفس پرداخت می باشد به بیان ساده‌تر وقتی در معامله چکی رد و بدل می‌شود مادامی که چک وصول نشده است ثمن پرداخت نگردیده و خریدار مدیون فروشنده می باشد و به محض پرداخت ذمه خریدار بری می‌شود .

این تصور اشتباه است که با رد و بدل شدن چک ذمه خریدار را بری بدانیم بنابراین چک وسیله پرداخت ثمن معامله است.

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

وصف تجریدی:

وکیل چک در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

وصف تجریدی چک ذینفع را منتفع می کند یعنی اگر معامله صورت گرفت و بر اساس توافق طرفین چک تحویل فروشنده می گردد سپس فروشنده بابت معامله‌ای دیگر چک را به ثالث تحویل می‌دهد، فسخ یا اقاله معامله اول باعث نمی‌شود چکی که ثمن معامله اول بوده است از اعتبار ساقط شود است ذینفعی که چک را در اختیار دارد در صورتی که آن چک وصول نشود اختیار دارد الزام صاحب حساب به پرداخت مبلغ چک را از مراجع ذیصلاح درخواست کند

وصف تضامنی:

وکیل چک در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

وصفه تضامنی افراد بیشتری علاوه بر صاحب حساب را مسئول پرداخت  می‌کند در این حالت چنانچه چک در سررسید وصول نشود ذینفع می‌تواند بر علیه تمامی ضامنین و بدون رعایت تقدم و تأخر یا بر علیه صاحب حساب و همه ضامنین به میزان همه مبلغ چک اقامه دعوا کند در این وضعیت ذینفع مختار است دعوا را در دادگاه محل اقامت هر کدام از ضامنین مطرح کند ، امضای پشت چک به عنوان ضمانت باعث آسودگی خاطر دارنده می‌شود.

وکیل چک در شیراز
وکیل چک در شیراز

دارنده تا چه زمانی حق رجوع به ظهرنویسان دارد ؟

وکیل چک در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

اگر محل صدور و محل پرداخت چک در یک شهر باشد دارنده ۱۵ روز فرصت دارد بر علیه ظهرنویسان اقامه دعوا کند اگر محل صدور و محل پرداخت دو شهر مختلف باشد دارنده ۴۵ روز فرصت دارد بر علیه ظهرنویس آن اقامه دعوا کند و چنانچه محل صدور و محل پرداخت دو کشور مختلف باشد مثل اینکه چک در ایران صادر شود و بانک محال علیه شعبه ای از بانک ایرانی مستقر در امارات باشد در این صورت دارنده ۴ ماه  مهلت دارد بر علیه ظهرنویس آن چک اقامه دعوا کند چنانچه موارد مذکور به اتمام برسد حق رجوع دارنده به ضامن از بین می‌رود اما حق رجوع به دارنده برای ذینفع باقی است.

چه موقع چک وصف کیفری دارد؟

وکیل چک در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

اول اینکه دارنده برای محفوظ ماندن حق شکایت کیفری باید دو موعد ۶ ماهه را رعایت کند اول این که ظرف شش ماه از تاریخ سررسید چک، چک را به بانک ارائه و نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام کند سپس شش ماه مهلت دارد تا نسبت به طرح شکایت کیفری فقط بر علیه صاحب حساب اقدام کند، نکته با اهمیت و مهم این که دارنده در رابطه با شکایت کیفری با حصول سایر شرایط تنها حق شکایت بر علیه صادرکننده دارد و نمی‌تواند بر علیه ضامنین شکایت کیفری مطرح کند

ضمن اینکه چکی وصف کیفری دارد که به عنوان ضمانت صادر نشده باشد، مشروط به شرط نباشد، مهلت دار نباشد، چک بدون تاریخ نباشد که توسط دارنده تاریخ آن درج شده باشد، سفید امضا نباشد،  اگر چک پس از برگشت خوردن به دیگری انتقال داده شود وصف کیفری خود را از دست می دهد مگر اینکه انتقال به صورت قهری باشد.

اصولاً محال علیه چک بانک است اما شاید برای بسیاری جالب باشد که محال علیه چک همیشه بانک نیست و شاید یک شخص حقیقی باشد.

یک تفاوت مهم سفته و چک این است که چنانچه یک شرکت تجاری بابت بدهی شرکت چک صادر کند و در سررسید وصول نشود دارنده به صورت تضامنی حق رجوع به شرکت و صاحب حساب را دارد اما صاحب حساب مسئولیت کیفری ندارد این در حالی است که چنانچه شرکت تجاری بابت بدهی شرکت سفته صادر کند و در سررسید پرداخت نشود دارنده تنها حق رجوع به شرکت دارد و در این حالت صادرکننده سفته مسئولیتی ندارد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.